"palaset" vertalen - Engels

FI

"palaset" in het Engels

FI

palaset {meervoud}

volume_up
palaset (ook: kappaleet, osat)
Otan kaikki pienet palaset, ja ikään kuin kokoan niistä palapelin.
I take all the little pieces and I put the pieces together like a puzzle.
Käytännössä meidän on kerättävä yhteen palaset ja tehtävä töitä seuraavan tilaisuuden eteen.
In reality we need to pick up the pieces and work towards the next opportunity.
Minun täytyy sanoa, että jotkin mosaiikkiin lisätyt palaset ovat kuitenkin pienempiä kuin toiset palaset.
I have to say that some of the pieces added to the mosaic are worth rather less than others.
palaset
Ongelmana on nyt kerätä palaset joutumatta itse yliajetuksi.
The problem now is collecting the bits, without getting run over.
Nimittäin esittelijän lisäämät palaset ovat hieman parempia kuin myöhemmin lisätyt palaset, ja se on vaarallista.
The bits added by the rapporteur himself are rather better than those put in later, and that is a danger.

Voorbeeldzinnen voor "palaset" in het Engels

Deze zinnen komen van externe bronnen en zijn misschien niet nauwkeurig. Bab.la is niet verantwoordelijk voor deze inhoud. Lees hier meer.

FinnishNämä palaset eivät sen jälkeen enää oikein sovi yhteen.
In the end those shreds will no longer fit together properly.
FinnishHaluan lisätä puuttuvat palaset, jotta sisämarkkinat voivat tarjota täyden hyödyn yrityksille ja kuluttajille.
I want to complete the missing links to unleash its full benefits for businesses and consumers.
FinnishKuinka voimme nyt kasata palaset jälleen kokoon?
How can we now pull things together again?
FinnishItäeurooppalaiset kaatoivat muurin itse ja nyt yritämme koota palaset ja rakentaa muurin uudelleen.
It was the eastern Europeans themselves who knocked down the wall, and now we are trying to gather the fragments to put it up again.
FinnishKaikki palaset ovat nyt paikoillaan uudelle alulle Yhdysvaltojen ja EU:n suhteissa, ja komissio ponnistelee merkittävästi elvyttääkseen tätä kumppanuutta.
All of the components are now in place for a relaunch of US/European relations and the Commission will make major efforts to revitalise this partnership.
FinnishUskoakseni annamme sen juuri siksi, että Portugalin puheenjohtajakausi on vetänyt yhdistymisen langoista ja koonnut yhteen mosaiikin eri palaset.
We are able to give it credibility precisely because the Portuguese Presidency has teased out the threads of unification and woven these together to form a tapestry.
FinnishTiedämme, mitkä ovat ne keskeiset palaset, joista tasapuolinen kasvu voidaan tässä maailmanlaajuistuneessa maailmassa rakentaa, mutta emme käytä niitä riittävän päättäväisesti.
We are aware of the key elements required to achieve fair growth in this globalised world, but we are not being determined enough in applying them.