"paistaa" vertalen - Engels

FI

"paistaa" in het Engels

FI paistaa
volume_up
[paistan|paistanut] {werkwoord}

Olin poistamassa dataa, jotta todellinen tulos voisi paistaa läpi.
I was eliminating the data to get the true pattern of the data to shine through.
Mutta ilman sitä aurinko ei voisi paistaa.
But, without it, the sun wouldn't shine.
Ja kun aurinko paistaa, runsaasti neutriinoiksi kutsuttuja hiukkasia pursuaa ulos.
And when the sun shines, you get copious quantities of these things, called neutrinos, pouring out.
Sanon: "Terry, ole kiltti, yritän paistaa kananmunaa.
I say, "Terry, please, I'm trying to fry an egg in here.
Miksette te Euroopan parlamentin jäsenet tee jotakin, jotta meistäkin voisi vihdoinkin tulla eläkeläiskaloja, vaan haluatte vain aina paistaa meidät päivälliseksi??
Why is it that you at the European Parliament do not do something to allow us too to become pensioner fish at last rather than persisting in wanting to fry us for your dinner?'

Voorbeeldzinnen voor "paistaa" in het Engels

Deze zinnen komen van externe bronnen en zijn misschien niet nauwkeurig. Bab.la is niet verantwoordelijk voor deze inhoud. Lees hier meer.

FinnishTaustalla piilevä poliittinen keinottelu paistaa aivan selvästi läpi.
It is very easy to see through the political manoeuvre that lies behind it.
FinnishToivon, että aurinko paistaa hänelle siellä ja että häntä neuvotaan suojautumaan hyvin.
I hope the sun is shining upon him there and that he is being instructed to cover up well.
FinnishUnionin talouspolitiikasta paistaa passiivisuus ja dogmaattisuus.
The Union' s economic policy stands out for its passivity and its dogmatism.
FinnishMetaania syntyy sitä enemmän, mitä korkeammaksi lämpötila nousee ja mitä enemmän aurinko paistaa.
More methane is emitted as the temperature rises and there is more sunshine.
FinnishJa kun aurinko paistaa, runsaasti neutriinoiksi kutsuttuja hiukkasia pursuaa ulos.
And when the sun shines, you get copious quantities of these things, called neutrinos, pouring out.
FinnishNäin ei voi olla: yhtenä päivänä sataa ja seuraavana paistaa aurinko tai päinvastoin.
We cannot tolerate things being done one way one day and a different way the next for no apparent reason.
FinnishMan merkt die Absicht eli tarkoitus paistaa kyllä läpi - jatkuvasti.
Constantly, man merkt die Absicht ['the intention is noted'].
FinnishKunhan aurinko paistaa, meillä ei ole ongelmia sähkön kanssa.
So long as the sun shines, we'll have no problem with power.
FinnishElämä jatkuu ja aurinko paistaa kaikesta huolimatta.
Nonetheless we survive and the sun still shines.
Finnish(FR) Ehdotuksesta paistaa selvästi, että sen tarkoituksena on lisätä kilpailua liikennepalvelujen alalla.
The proposal clearly states that its aim is to develop competition in the field of transport provision.
FinnishHänen asiantuntemuksensa paistaa jälleen kerran läpi hänen työstään. Walesissa hänet tunnetaan " Vastuuvapaus-Wynninä" .
In Wales he would be known as 'Wynn the Discharge' .
FinnishNiistä paistaa myös sosiaalinen välinpitämättömyys, mikä ilmenee selvästi ehdotuksessa jättää pienviljelijät tukien ulkopuolelle.
There is also a lack of social sensitivity, which is quite clear in the proposal to exclude small farmers.
Finnish   – Äänestin jäsen Eurlingsin mietintöä vastaan, koska mietinnöstä paistaa Euroopan unionin lisääntyvä tekopyhyys Turkkia kohtaan.
   . – I voted against the Eurlings report because it reflects Europe’s growing hypocrisy regarding Turkey.
FinnishTämä näkemys paistaa osittain läpi yhteisestä kannasta, joka on saatu aikaan Yhdistyneen kuningaskunnan sosialistien puheenjohtajuuden aikana.
This sentiment is partly reflected in the common position which came about under British Socialist Presidency.
FinnishAurinko paistaa kaikille.
Finnishpaistaa se päivä risukasaankin
FinnishArvoisa puhemies, myös minä haluaisin puhua Singaporen kysymyksistä, koska komission ja neuvoston asenteesta paistaa suunnaton tekopyhyys.
Mr President, I would also like to talk about the Singapore issues, because there is massive hypocrisy at the heart of the Commission and Council position.
FinnishJoka tapauksessa meillä on nyt edessämme mietintö, josta paistaa läpi, ettei tekemiemme 44 suosituksen täyttämiseksi ole tehty paljonkaan.
In any case, before us today is a report which reveals that not a great deal has been done to comply with the requests, the 44 recommendations we had made.
FinnishArvoisa puhemies, olen kuunnellut hyvin tarkkaavaisesti kaikkia puheenvuoroja, ja olen liikuttunut siitä intohimosta, joka eräistä näistä kannanotoista paistaa.
Mr President, I have listened very carefully to everybody's contributions, and I am touched by the passion that underlies some of these positions.
FinnishArvoisa puhemies, sateenvarjoa ei osteta silloin, kun alkaa sataa, vaan se kannattaa ostaa, kun aurinko paistaa, jotta oltaisiin valmiita sateen alkaessa.
You do not buy an umbrella once it has begun to rain. Instead, you buy an umbrella when the sun is shining so that you are prepared for when the rain comes.