"loppuvaiheessa" vertalen - Engels

FI

"loppuvaiheessa" in het Engels

Zie voorbeeldzinnen voor gebruik van "loppuvaiheessa" in de context.

Voorbeeldzinnen voor "loppuvaiheessa" in het Engels

Deze zinnen komen van externe bronnen en zijn misschien niet nauwkeurig. Bab.la is niet verantwoordelijk voor deze inhoud. Lees hier meer.

FinnishNeuvottelujen loppuvaiheessa osapuolten välinen keskinäinen luottamus kasvoi.
The final phase of the negotiations saw an increasing mutual trust among the parties.
FinnishOlemme nyt loppuvaiheessa määrittelemässä kodinkoneiden energiatehokkuutta.
We are now in the final stages of defining energy performance in appliances.
FinnishRouva Green, koska olemme keskustelun loppuvaiheessa, voitte antaa henkilökohtaisen lausuman.
Mrs Green, as we are at the end of the debate, you may make a personal statement.
FinnishToisen maailmansodan loppuvaiheessa olitte nuori, lapsipakolainen.
You were young, a child refugee, during the final stages of the Second World War.
FinnishElinsiirto on nykyään kustannustehokkain hoito munuaisten vajaatoiminnan loppuvaiheessa.
Organ transplantation is now the most cost-effective treatment for end-stage renal failure.
FinnishTämä on tärkeä muistaa, aivan kuten jäsen Berès sanoi loppuvaiheessa.
It is important that we remember this, just as Mrs Berès said just now.
FinnishTärkeän sosiaalirahaston ohjelman valmistelut ovat loppuvaiheessa.
An important Social Fund programme is in the final stages of preparation.
FinnishSiitä voidaan tietysti tehdä konkreettisia päätöksiä vasta aivan neuvottelujen loppuvaiheessa.
Practical details of this can, of course, be decided only at the very end of the negotiations.
FinnishOlemme perustaneet Euroopan perusoikeusviraston, joka on valmistelun loppuvaiheessa.
We have established the European Agency of Fundamental Rights which is in its final stages of preparation.
FinnishUusimpien pääomapohjan vahvistamista koskevien kansallisten suunnitelmien hyväksyntä on nyt loppuvaiheessa.
We are currently finalising approval of the most recent national recapitalisation plans.
FinnishMaksan, keuhkojen ja sydämen vajaatoiminnan loppuvaiheessa se on ainoa käytettävissä oleva hoito.
For end-stage failure of organs such as the liver, lung and heart, it is the only available treatment.
FinnishYhdysvaltojen näkökulmasta tavoitteena on vain ratkaista asia prosessin loppuvaiheessa.
From the American perspective, the idea is merely to deal with this matter at the closing stages of the process.
FinnishTuotantoprosessin loppuvaiheessa perinteinen keino on tislaus.
Downstream, there is distillation, a traditional tool.
FinnishEuroopan komissio päätti vasta loppuvaiheessa ehdottaa määräajan asettamista epärealistisesti vuoteen 2014.
Only at the final stage did the European Commission decide to propose the unrealistic deadline of 2014.
FinnishOlemme nyt kansanäänestysmenettelyn loppuvaiheessa.
We are now in the home straight of the referendum process.
FinnishSe voi tapauksen mukaan joko vaikuttaa ihmiseen koko hänen elinikänsä tai aiheuttaa muutoksia elämän loppuvaiheessa.
It affects some individuals throughout their existence and others only at the end of their life.
FinnishRanskalainen Caroline oli töissä Tanskassa 15 vuoden ajan, mutta palasi Ranskaan työuransa loppuvaiheessa.
Caroline from France worked in Denmark for 15 years, then went back to France towards the end of her career.
FinnishKysymys yhteisöetua ajavasta syyttäjäviranomaisesta tuli loppuvaiheessa esille komission puolelta.
The question of a prosecuting authority of benefit to the Community was raised in the final stages by the Commission.
FinnishErityisesti haluan kiittää puheenjohtajavaltio Suomea sen rakentavasta roolista prosessin loppuvaiheessa.
I would especially like to thank the Finnish Presidency for its constructive role in the final phase of the process.
FinnishNyt prosessin loppuvaiheessa Euroopan parlamentti ja komissio haluavat ennemminkin auttaa kuin asettaa esteitä.
During this final phase of the process, we in Parliament and the Commission want to help rather than to hinder.

Andere woorden

Finnish
  • loppuvaiheessa

Meer vertalingen in het bab.la Nederlands-Engels woordenboek.