"loistaa" vertalen - Engels

FI

"loistaa" in het Engels

FI loistaa
volume_up
[loistan|loistanut] {werkwoord}

Jonain päivänä joudumme tekemään tiliä niistä tavoitteista, joilla EU nyt loistaa.
One day, we will have to account for the own goals in which the EU excels.
Komissiossa on kuitenkin edelleen paikka Kovácsille, entiselle Unkarin stalinistille, josta tuli sittemmin mallikelpoinen sosialisti ja joka on loistanut epäpätevyydellään.
A place remains within the Commission for Mr Kovács, however, the erstwhile Hungarian Stalinist turned model socialist, who excelled in his incompetence.
loistaa (ook: kiiltää, hohtaa)
Uusi selainkehys saa minkä tahansa www-sivuston loistamaan.
The new browser frame makes any website shine.
Uusi selain saa minkä tahansa www-sivuston loistamaan.
The new browser makes any website shine.
Loistava esimerkki tästä on nopeudenrajoittimia koskeva lainsäädäntö.
A shining example is the legislation on speed limitation devices.

Voorbeeldzinnen voor "loistaa" in het Engels

Deze zinnen komen van externe bronnen en zijn misschien niet nauwkeurig. Bab.la is niet verantwoordelijk voor deze inhoud. Lees hier meer.

FinnishJonain päivänä joudumme tekemään tiliä niistä tavoitteista, joilla EU nyt loistaa.
One day, we will have to account for the own goals in which the EU excels.
FinnishNeuvosto loistaa jälleen tänään poissaolollaan tässä keskustelussa.
Today the Council is again conspicuous by its absence from this debate.
FinnishNyt esitetyissä ehdotuksissa avoimuus valitettavasti loistaa poissaolollaan.
Transparency is an aspect that, unfortunately, is conspicuous by its absence in the proposals presented.
FinnishArvoisa puhemies, en nyt liity komission jäsen Lamyn ylistykseen, sillä muuten hän alkaa aivan loistaa.
Mr President, I shall not now echo the compliments paid to Mr Lamy or he will start to blush.
FinnishKolmannen maailman näkökulma loistaa poissaolollaan.
A perspective from the developing world is conspicuous by its absence.
FinnishOn erittäin valitettavaa, että neuvosto loistaa poissaolollaan jopa nyt tämän lyhyen keskustelun aikana.
The Council is, to my great regret, conspicuous by its absence even now during this mini-debate.
FinnishEräs muu ryhmä kuitenkin loistaa tyypillisesti poissaolollaan, nimittäin jäsenvaltiot.
But there is one other group that characteristically is conspicuously missing from this debate, and that is the Member States.
FinnishMinisterineuvosto loistaa usein poissaolollaan.
The Council of Ministers is often conspicuous by its absence.
FinnishMutta neuvosto loistaa jälleen poissaolollaan.
The Council, however, is again conspicuous by being absent.
FinnishNeuvosto loistaa paitsi tärkeissä valiokuntakokouksissa myös täysistunnossa usein poissaolollaan.
In important committee meetings, but also in the plenary sittings, the Council is frequently conspicuous by its absence.
FinnishTänä iltapäivänä neuvosto loistaa poissaolollaan, mikä on erittäin valitettavaa, koska aihe on tärkeä.
This evening the Council is conspicuous by its absence, which is highly regrettable given the importance of this subject.
FinnishHän huomaisi myös sen, että pohjimmiltaan kummallakin jännittyneellä alueella Euroopan unionin politiikka loistaa poissaolollaan.
He would also observe that, basically, European policy in both areas of tension is conspicuous by its absence.
FinnishYleisesti sovellettavaa järjestelmää hallitsee aiheuttajaperiaate, joka loistaa tehottomuudellaan!
The system generally applied is the one governed by the 'polluter pays' principle, a principle which is outstanding in terms of its inefficiency!
FinnishTämäkin aihe loistaa poissaolollaan.
FinnishEn haluaisi, että Euroopan unioni loistaa poissaolollaan tässä hankkeessa, jossa sen tarjoama apu on suuresti tarpeen.
I would not like to see the European Union conspicuous by its absence in this undertaking, in which its assistance is also desirable.
FinnishHaluaisin myös tietää, mikä ohjelmista loistaa kirkkaimmin, millä on parhaat vaikutukset, mihin voi myöntää lisää varoja.
I should also like to know which of these lights is the brightest, which one has the most impact and where can we add a few more bulbs.
FinnishNyt neuvosto loistaa poissaolollaan kuten terve järkikin.
I should also like to point out that it would be most useful if the Council were present rather than absent, like their common sense.
FinnishSillä tärkeintä ei ole se, minkä rohkeat ajavat pakoon, eikä se, mitä sankarit uskaltavat, vaan se, mikä heidän silmissään loistaa: iloinen helpotus.
For the main thing is this: not the brave resolve, not the heroic daring, but what shines in their eyes: a glad relief.
FinnishArvoisa puhemies, keskustelemme tänään viidestä jäsenvaltioiden tekemästä aloitteesta, ja neuvosto loistaa taas kerran poissaolollaan.
Mr President, here we are today discussing five initiatives from the Member States, and the Council is again conspicuous by its absence.
FinnishVarsinkin jälkimmäinen loistaa poissaolollaan koko Euroopassa huolimatta Lissabonin strategian harvinaisen kunnianhimoisista määräyksistä.
Essentially, the latter is conspicuous by its absence across Europe as a whole, in spite of the Lisbon strategy’s unusually ambitious provisions.