"lisätiedot" vertalen - Engels

FI

"lisätiedot" in het Engels

EN

FI lisätiedot
volume_up
{meervoud}

lisätiedot (ook: yksityiskohdat)
Details for each item:
Tiedoston toimittavan sivuston on ilmoitettava tiedoston käyttötarkoitus sekä kaikki muut lisätiedot, jotka tulee tietää ennen komponentin asentamista.
The website providing the file should describe what the file is for and provide any special details you need to know about the file to run it.
Sivuston on ilmoitettava ActiveX-komponentin käyttötarkoitus sekä kaikki muut lisätiedot, jotka tulee tietää ennen komponentin asentamista.
The website providing the file should tell you what this ActiveX control is for and provide any special details you need to know before you install it.

Voorbeeldzinnen voor "lisätiedot" in het Engels

Deze zinnen komen van externe bronnen en zijn misschien niet nauwkeurig. Bab.la is niet verantwoordelijk voor deze inhoud. Lees hier meer.

FinnishNäet valinnaisen päivityksen lisätiedot napsauttamalla päivitystä luettelossa.
In the list, click the optional updates to see more information about the update.
FinnishAinesosia koskevat lisätiedot voidaan esittää myös tuotteen toisella puolella.
Supplementary information on ingredients may also be provided on the other side of the product.
FinnishNäet tärkeän päivityksen lisätiedot napsauttamalla päivitystä luettelossa.
In the list, click the important updates for more information.
FinnishPyydän häntä toimittamaan teille kaikki haluamanne lisätiedot.
I will be asking him to make available to you any further information you may wish to have.
FinnishValitse Merkistössä Näytä lisätiedot -valintaruutu.
In Character Map, select the Advanced view check box.
FinnishTuolloin voimme korjata tiedoissamme olevat puutteet, ja toivoaksemme nämä lisätiedot antaa OLAF.
It will also be the time when we will be able to plug certain gaps in our knowledge, which we hope will be filled in by OLAF.
FinnishAion tietenkin toimittaa parlamentille henkilökohtaisesti kaikki lisätiedot heti, kun siihen on mahdollisuus.
It will be my pleasure to communicate any further information to Parliament personally, as soon as we are in a position to do so.
FinnishVoit poistaa viestiluettelossa olevia tarpeettomia tietosarakkeita ja näyttää myös valinnaiset lisätiedot.
You can remove columns of information in the message list that you don't care about, and display additional optional information as well.
FinnishLisätiedot siitä tosiasiasta, että komissio arvioi tiettyjä lainsäädäntösuunnitelmia, eivät tässä mielessä auta.
The additional information about the fact that the Commission is evaluating certain legislative plans does not help in this respect.
FinnishValitse Näytä lisätiedot -valintaruutu.
FinnishValitse Lisätiedot.
FinnishKatso lisätiedot ohjeaiheesta Windows Media Centerin tukemat tiedostotyypit varmistaaksesi, että Media Center tukee sen tiedoston muotoa, jota yrität toistaa.
For more information, see File types supported by Windows Media Center to make sure Media Center supports the format that you're trying to play.