"laskennallinen" vertalen - Engels

FI

"laskennallinen" in het Engels

FI laskennallinen
volume_up
{bijvoeglijk naamwoord}

laskennallinen
laskennallinen
laskennallinen
Tänään te henkilökohtaisesti ehdotitte lausunnossanne, että sitä pidennettäisiin seitsemään vuoteen, mikä ilmeisesti tarkoittaa, että tehtiin laskennallinen virhe.
Today, you personally proposed in your statement that it be extended to seven years, which obviously means that a computational error was made.

Voorbeeldzinnen voor "laskennallinen" in het Engels

Deze zinnen komen van externe bronnen en zijn misschien niet nauwkeurig. Bab.la is niet verantwoordelijk voor deze inhoud. Lees hier meer.

FinnishKompromissi, joka nyt saavutettiin, on suunnilleen laskennallinen keskiarvo Yhdysvaltojen nollan prosentin ja Euroopan unionin viidentoista prosentin välillä.
The compromise which we have now is approximately the arithmetical average between the 0 % of the United States and the 15 % of the European Union.
FinnishOlen tietenkin tietoinen siitä, että näitä leikkauksia puoltavat sanovat, että tämä on pelkästään yksinkertainen laskennallinen toimenpide ja että avun kokonaismäärä säilyy ennallaan.
Of course I am aware that those in favour say that this is just a simple accounting device and that the total numbers remain the same.
FinnishTurpeen energiakäytön laskennallinen ominaispäästö alenisi merkittävästi, jos käytön koko elinkaari ja turpeen uusiutuminen otettaisiin huomioon.
Estimated emissions from the use of peat as an energy source would decline considerably if the whole life cycle of its use and its renewable nature were taken into account.