"laskea mukaan" vertalen - Engels

FI

"laskea mukaan" in het Engels

FI laskea mukaan
volume_up
{werkwoord}

Hyväksymme sen, että kotitalousjätteiden biologisesti hajoavan osuuden polttamisesta saatu sähkö voidaan laskea mukaan ohjeellisiin kansallisiin tavoitteisiin.
We accept that the electricity gained from incinerating that part of household waste which is biodegradable should be included in the national guiding targets.
laskea mukaan

Voorbeeldzinnen voor "laskea mukaan" in het Engels

Deze zinnen komen van externe bronnen en zijn misschien niet nauwkeurig. Bab.la is niet verantwoordelijk voor deze inhoud. Lees hier meer.

FinnishJotkut haluavat laskea mukaan vain tietyssä valtiossa asuvat Euroopan kansalaiset.
Others are trying to see only the European citizens residing in a certain country.
FinnishAvoimuuden, jonka pitäisi kiihdyttää kilpailua ja, toivomme mukaan, laskea hintoja.
This transparency should result in an acceleration of competition, and as we hope, a fall in prices.
FinnishUuden infrastruktuurin kustannuksia, saati sitten ulkoisia kustannuksia, ei voi laskea niihin mukaan.
The costs of the new infrastructure, let alone external costs, are not to be included.
FinnishJos halutaan puhua demokratian vajeesta, siinä on esimerkki, joka mielestäni täytyy laskea mukaan.
That is a very good example of the democratic deficit in my view.
FinnishHerra puhemies, haluaisin mainita huomautuksista, joita on tehty siitä, pitäisikö ulkoiset kustannukset laskea mukaan vai ei.
The next matter, Mr President, the comments which have been made regarding the inclusion of external costs or not.
FinnishSiinä pitää joka tapauksessa laskea mukaan hiilidioksidipäästöt, luonnonvarojen käyttö, haitalliset aineet ja jäte.
The emission of CO2, the use of natural ancillary resources, harmful substances and residual waste must definitely form part of the equation.
FinnishHerkät alueet kuten kaupungit ja muut, suojellut alueet tarvitsevat kirjallisen asetuksen, jossa todetaan selkeästi, mitä voidaan laskea mukaan.
Sensitive places such as cities and other protected areas need a written regulation that clearly states what is reckonable.
FinnishJos direktiivi hyväksytään ehdotetussa muodossaan, kaakaovoin kysyntä voisi Euroopan parlamentin tutkimuksen pääosaston mukaan laskea jopa 200 000 tonniin.
According to Parliament's Directorate-General for Research, if the proposal is adopted as it stands, demand for cocoa butter could fall by up to 200, 000 tonnes.
FinnishNeuvosto pyytää komissiota ilmoittamaan vuoden 2002 ennakoidun ylijäämän, jotta se voidaan laskea mukaan vuoden 2003 talousarvioon oikaisukirjelmällä.
The Council would like to request the Commission to state the anticipated surplus for 2002 so that this can be factored into the 2003 budget via a letter of amendment.
FinnishMinua kiinnostaa ennen kaikkea olisiko mukaan voitu laskea erityiset tunnistettavissa olevat ulkoiset kustannukset, joita lentoliikenne aiheuttaa ympäristölle.
I am particularly interested in the fact that it is possible to include the specifically identifiable external costs resulting from environmental damage caused by air traffic.
FinnishTämän budjettikohdan loppusumma täytyy mahdollisuuksien mukaan voida laskea ajantasaisemmista menoarvioista eli hieman ennen toista käsittelyä.
The final figure in this budget category should continue to be adjusted for as long as possible on the basis of more current expenditure estimates, in other words, right up until the second reading.
FinnishOn selvää, että komission on tällä hetkellä luonnollisesti syytä käyttää perustana yhteisön oikeutta, jonka mukaan ulkoisia kustannuksia ei voida laskea mukaan kokonaan vaan vain osittain.
Let it be clear that at the moment the Commission must base itself on the community law which only allows inclusion of part of the external costs, not the total.
FinnishOn järjetöntä, että Euroopan ihmisoikeustuomioistuin on tuominnut eräät valtiot joihin voidaan valitettavasti laskea mukaan myös minun kotimaani liian pitkien oikeudenkäyntien takia.
It is absurd that some states, including, sadly, my native country, are being condemned by the European Court of Human Rights over the exaggerated length of their legal proceedings.