"laajapohjainen" vertalen - Engels

FI

"laajapohjainen" in het Engels

FI laajapohjainen
volume_up
{bijvoeglijk naamwoord}

laajapohjainen
Siksi uusi, laajapohjainen lainsäädäntö ei sekään auta, koska kaikki on edelleen vain puhetta.
New, broadly based legislation will not help either, therefore, meaning that it will all continue to be just talk.
Olen täysin samaa mieltä parlamentin jäsenten kanssa siitä, että nykyaikaistamista koskevan kumppanuuden on oltava laajapohjainen.
I fully agree with the honourable Members that the Partnership for Modernisation should be broadly based.
Suunta, jota emme kannata, olisi ottaa käyttöön uusi, laajapohjainen strategia ja ratkaista ongelmat siten.
The course of the opposition is for us to introduce a new, broadly based strategy and solve the problems in that way.

Voorbeeldzinnen voor "laajapohjainen" in het Engels

Deze zinnen komen van externe bronnen en zijn misschien niet nauwkeurig. Bab.la is niet verantwoordelijk voor deze inhoud. Lees hier meer.

FinnishVahva, laajapohjainen rauhanleiri, joka siellä oli, ei ole kadonnut mihinkään, mutta se on pienentynyt.
The strong, broad-based peace camp there has not disappeared, but it has been reduced.
FinnishToistan, että yksimielisen käsityksen mukaan tuloksena tulisi olla laajapohjainen hallitus.
I repeat that there is a shared perception of what the outcome should be: a broad-based government.
FinnishTiedotusvälineiden laajapohjainen omistus on demokratian kannalta tärkeää.
Plurality of media ownership is important for democracy.
FinnishTietämyksestä käytännön toimiin: laajapohjainen innovaatiostrategia EU:lle (äänestys)
FinnishOlemme hyvin mielissämme siitä, että tämä kansalaisten laajapohjainen sitoumus esitellään parlamentille.
We very much welcome the initiative of presenting this broad-based engagement on the part of the public to Parliament.
FinnishLisäksi on syytä tehostaa niitä pyrkimyksiä, joiden tarkoituksena on luoda afgaanikansalle laajapohjainen hallitus.
Moreover, even greater efforts will have to be made to establish a broad-based government for the Afghan people.
FinnishEU tukee samalla YK:n rauhanponnistuksia ja painottaa tarvetta saada maahan laajapohjainen hallitus.
The EU, at the same time, supports the peace efforts of the UN and stresses the need for a broad-based government in the country.
FinnishTämä on ensimmäinen kerta, kun laajapohjainen kansainvälinen foorumi, kuten Maailman eläintautijärjestö, on päättänyt tarkastella asiaa.
This is the first time that a broad-based international forum, like the OIE, has decided to address this question.
FinnishJoten, vielä kerran: arvoisa komission puheenjohtaja, pidetään vakava, laajapohjainen, hyvin suunniteltu työllisyyshuippukokous 7. toukokuuta.
So, one more time: Commission President, let us hold a serious, broad-based, well-planned Employment Summit on 7 May.
FinnishAnnan ääneni professori Adam Gierekin mietinnölle tietämyksestä käytännön toimiin: laajapohjainen innovaatiostrategia EU:lle.
I am voting in favour of Professor Adam Gierek's report on 'Putting knowledge into practice: A broad-based innovation strategy for Europe'.
FinnishTämän suuntakehyksen mukaisesti on aloitettava laajapohjainen keskustelu mielipiteiden vaihdon aikaansaamiseksi työntekijöiden ja kuluttajien järjestöjen välillä.
In this regard there needs to be a fundamental debate and an exchange of views with the masses of working people and of small and medium-sized companies.
FinnishMeidän on omaksuttava hyvin laajapohjainen lähestymistapa ja varmistettava, että naiset otetaan tarkoituksellisesti mukaan moniin hajautettuihin toimiin, joihin on ryhdytty koko maassa.
We must take a very broad-based approach and make sure that we deliberately include women in the many decentralised activities that we carry out across the country.