"länsi" vertalen - Engels

FI

"länsi" in het Engels

EN
EN

FI länsi
volume_up
{zelfstandig naamwoord}

länsi
volume_up
west {znw.}
Kasvu on heikointa Luoteis- ja Länsi-Irlannissa sekä Shannonin alueella.
The north-west, the west and the Shannon regions are displaying the weakest growth.
Anna Politkovskaja sanoi eläessään, että länsi voi tehdä niin paljon, mutta länsi tekee niin vähän.
Anna Politkovskaya once said that the West can do so much, but the West does so little.
Länsi ei saa heittää laidan yli omia periaatteitaan, kuten oikeusvaltioperiaatetta.
The West must not throw its own principles, such as the rule of law, overboard.

Voorbeeldzinnen voor "länsi" in het Engels

Deze zinnen komen van externe bronnen en zijn misschien niet nauwkeurig. Bab.la is niet verantwoordelijk voor deze inhoud. Lees hier meer.

FinnishTähän mennessä Länsi-Saharan demokraattisen tasavallan on tunnustanut 76 maata.
Seventy-six countries now recognise the Sahrawi Democratic Republic.
FinnishMielestäni tämä keskustelu ei ole lainkaan oikea foorumi puhua Länsi-Saharan tilanteesta.
I believe that there is no place in this debate for the Sahara question.
FinnishKyse on Länsi-Euroopan unionin yhdentymisestä Euroopan unioniin ja joustavuudesta.
There is as yet no political agreement on any of these issues.
FinnishLänsi-Papualla ei ole minkäänlaista kulttuurista yhteenkuuluvuutta Indonesian kanssa.
In any case, Irian Jaya has no cultural attachment to Indonesia.
FinnishEräs Länsi-Saharan väestön edustaja puhui eilisiltana vihreille.
Last night a representative of the Saharoui people spoke to the Greens.
FinnishMe emme saa kehittää tätä Länsi-Euroopan unionia sillä tavalla, että se integroidaan Euroopan unioniin.
We must not develop the WEU in such a way that it becomes an integral part of the Union.
FinnishLänsi-Balkanin alue on tienhaarassa, ja EU ohjaa sitä etenemään rauhanomaisten uudistusten tiellä.
The region is at the crossroads and the EU will guide it down the peaceful and reformist path.
FinnishSe ottaa tarvittaessa kantaa tilanteeseen Afganistanissa, Länsi-Balkanilla ja Lähi-idässä.
If necessary, it will issue an opinion on the situation in Afghanistan, the Balkans and the Middle East.
FinnishEU:n rooli Länsi-Balkanin nostamisessa jaloilleen on keskeinen.
The EU has a key role to play in the recovery of that region.
FinnishKomissio toivoo Länsi-Euroopan unionin osallistuvan tällä alueella Petersbergin tehtävien kaltaiseen toimeen.
It is appealing for the participation of the WEU in a Petersberg-type mission in the area.
FinnishArvoisa puhemies, edustan Doveria Länsi-Kentin Euroopan parlamentin jäsenenä.
As MEP for East Kent, I represent Dover.
FinnishKehitämme samaan tapaan suhdetoimintaamme kaikkien Länsi-Euroopan ja Japanin yritysten kanssa.
In the same way, we are developing our efforts in terms of relations with all businesses in the East and in Japan.
FinnishMiksi Länsi-Euroopan sotilasliitto integroidaan EU: hun?
Why is the WEU military alliance integrated into the EU?
FinnishLänsi-Balkanin yhteysryhmässä työstämme yhteistä kantaa Kosovon asemaa koskevia lopullisia neuvotteluja varten.
We are, in the Contact Group, working towards a common position for the final status talks on Kosovo.
FinnishTässä sopimuksessa ei mainita mitään korvausta tai kohdennettua tukea korvauksena Länsi-Saharan väestölle.
This agreement contains nothing about compensation for the Saharawi people or about targeted aid as compensation.
FinnishLänsi-Afrikka on nousemassa alueellisen markkina-alueen asemaan, johon monet eivät uskoneet sen koskaan yltävän.
In the Caribbean, I see a region that has set down clearly its own ambitions for an innovation-based economy.
FinnishTämän keskuksen henkilöstön ja infrastruktuurin pitää aluksi olla peräisin Länsi-Euroopan unionin satelliittikeskuksesta.
The staff and infrastructure of this centre should come, to begin with, from the WEU' s satellite centre.
FinnishSen toimet Länsi-Saharan pakolaisleireissä on suunniteltu siten, että tämä kaksinainen tehtävä suoritetaan tehokkaasti.
Its operations in the Sahrawi refugee camps are designed to carry out this dual responsibility effectively.
FinnishLänsi-Euroopassa on hyväksytty tämän takia laaja sosiaalilainsäädäntö, joka ruokkii tasa-arvon ja oikeuden periaatetta.
They give it its most specific and real meaning.
FinnishEU:n ja Länsi-Balkanin välisten taloussuhteiden syventäminen on tästä syystä tärkeää alueen talouskasvun edistämiseksi.
Deeper economic ties between the EU and the region are therefore vital for boosting the region's economic growth.