"kirjava" vertalen - Engels

FI

"kirjava" in het Engels

FI kirjava
volume_up
{bijvoeglijk naamwoord}

kirjava (ook: monipuolinen, eri, erilainen)
Energiataloutemme on hyvin kirjava, monipuolinen ja tehokas.
Our energy economy is very diverse, versatile and efficient.
Päinvastoin siinä esitetään kirjava joukko erilaisia suosituksia ja lainsäädäntövaatimuksia.
On the contrary, it presents a random hotchpotch of diverse recommendations and demands for legislation.
Valvonta- ja testausjärjestelmä on liian kirjava.
The system of controls and testing has become too diverse.
kirjava (ook: värikäs)
volume_up
checkered {bn.} [Am. Eng.] [fig.]
Arvoisa puhemies, Wienissä sijaitsevalla vanhalla seurantakeskuksella on ollut varsin kirjava toimintahistoria.
Mr President, the old Vienna Agency has had something of a chequered career.
Joskus tämä voi olla vaikeaa, ja olettaisin näin etenkin Venäjän tapauksessa, koska sillä on hyvin kirjava menneisyys.
Sometimes, that can be difficult - particularly, I suppose, when it comes to Russia, because it has a very chequered history.
Maalla oli kirjava menneisyys, kunnes 1980-luvun lopulla sotarikollinen Slobodan Milošević kumosi Kosovon autonomian Jugoslavian perustuslaissa.
It had a chequered fate, until, at the end of the 1980s, the war criminal Slobodan Milošević revoked Kosovo's autonomy in the Yugoslav Constitution.
kirjava (ook: iloinen, hilpeä, korea, aurinkoinen)
volume_up
gay {bn.} [oud.]
kirjava (ook: timanttikuvioinen)
kirjava (ook: sekalainen)
Se osoittaa, missä määrin Euroopan unioni on vain kirjava joukko valtioita, joiden edut ovat keskenään ristiriidassa monilla eri aloilla.
It shows to what point the European Union is a motley collection of states with conflicting interests in a great many areas.
kirjava (ook: täplikäs, laikkuinen)
kirjava (ook: juovikas)
kirjava

Voorbeeldzinnen voor "kirjava" in het Engels

Deze zinnen komen van externe bronnen en zijn misschien niet nauwkeurig. Bab.la is niet verantwoordelijk voor deze inhoud. Lees hier meer.

FinnishYleissopimus oli alun alkaenkin kompromissi, kirjava kokoelma sitä sun tätä.
This convention was always a compromise; it was always a mixed bag.
FinnishEri jäsenmaissa vallitseva kirjava käytäntö ei palvele potilaan etua.
The wide range of practices in the various Member States is not in the interests of patients.
FinnishJos valiokunnan toistaiseksi tekemää työtä arvioidaan rehellisesti, kuva on mielestäni kirjava.
An honest assessment of the committee’s work to date would give a mixed picture, I believe.
FinnishToiseksi: EU: n tutkimuspolitiikka onkin todella kirjava valosarja, jossa on 20 erityistä ohjelmaa.
Secondly, the EU research policy is like a string of lights with 20 specific programmes.
FinnishTeidän monen kirjava tavoitteenne ei miellytä minua, maaseutu jää luultavasti liian vähälle.
I do not like this catch-all category of yours, as the rural area will probably get a raw deal.
FinnishKäytäntö varmasti on hyvin kirjava eri maissa myös perinteen osalta.
Convention certainly differs from country to country.
FinnishMyönteistä kehitystä on se, että Kosovon poliittisesti kirjava kriittinen lehdistö on palannut takaisin.
A positive development is the return of a critical Kosovan press, which covers a broad political spectrum.
FinnishTuloksena on ollut kirjava joukko lainsäädäntöä, joka tällä hetkellä aiheuttaa paljon oikeudellista epävarmuutta.
The result has been a legislative hotchpotch that is currently leading to a great deal of legal uncertainty.
FinnishHaluaisin sanoa heti alkuun, että jäsenvaltioiden ympäristölainsäädännön täytäntöönpanon historia on varsin kirjava.
I wish to say, right at the beginning, that there is a very patchy record of implementation in the Member States.
Finnish(FR) Della Vedovan mietintö EU:n veropolitiikasta on kirjava kokoelma verotusta koskevia väitteitä ja vaatimuksia.
The Della Vedova report on the EU's fiscal policy is an ill-assorted compilation of fiscal affirmations and claims.
FinnishArvoisa puhemies, lopuksi haluaisin sanoa, että me olemme kirjava ryhmä ja että äänestyksessä saattaa tulla esille erilaisia kantoja.
I want to end by saying that we are a pluralist group and we will perhaps be voting in different ways.
FinnishParlamentin jäsenten ja neuvoston kanssa käyty neuvotteluprosessi on ollut monimutkainen ja sen tuloksena on syntynyt kirjava joukko pääasiassa teknisiä ja kielellisiä tarkistuksia.
It has been a complex process of consultation with colleagues and with the Council that has led to a complex set of mainly technical and linguistic amendments.
FinnishTällä hetkellä on olemassa kirjava tilkkutäkki erilaisia toimia, joilla kunnat ja alueet suojelevat ympäristöä ja sunnuntairauhaa ja yrittävät tasoittaa vaarallisia liikennepiikkejä.
There is now a plethora of measures by means of which local authorities and regions protect the environment and their Sunday rest, and try to level out dangerous peaks in traffic.