"hyvin" vertalen - Engels

FI

"hyvin" in het Engels

FI hyvin
volume_up
{bijwoord}

hyvin (ook: erittäin, kovin)
volume_up
very {bw.}
Odottakaa hyvin harvoja mutta hyvin selkeitä ja hyvin tärkeitä viitearvoja.
Expect only very few, but very clear and very important benchmarks.
7:38 Ensimmäiset tulokset olivat itse asiassa hyvin, hyvin, hyvin masentavia.
7:38 Actually, the first results were very, very, very disappointing.
Pidän hyvin tärkeänä kuulla teidän mielipiteenne tästä hyvin tärkeästä asiasta.
It is very important for me to hear your views on this very important matter.
hyvin (ook: tosi, kunnolla, mainiosti)
volume_up
well {bw.}
Kuten hyvin tiedetään, asiaamme palvelee parhaiten, jos puhumme yhdellä äänellä.
As is well known, our interests can be best served when we speak with one voice.
Sopimuksen on kuitenkin oltava hyvin laadittu, hyvin neuvoteltu ja kunnianhimoinen.
This agreement, however, needs to be well put together, well negotiated and ambitious.
Se on erittäin tasapainoinen ja hyvin kirjoitettu asiakirja, jonka hän esitteli hyvin.
It is a well-balanced, well-written and well-presented report.
hyvin
volume_up
fine {bw.}
Meillä on täällä parlamentissa kyky ilmaista itseämme hyvin arvokkaasti ja hyvin suurin sanoin.
We have the capacity to speak with great dignity and with very fine words.
Haluan myös onnitella esittelijää, jäsen Meissneria, tästä hyvin onnistuneesta mietinnöstä.
I would like to congratulate the rapporteur, Mrs Meissner, on this very fine report.
Asiasta on oltu valtavan kiinnostuneita, ja se edistyy hyvin.
There has been huge interest and it is doing fine.
hyvin (ook: erinomaisesti, hienosti)
Hyvin suuri puute on myös se, etteivät järjestelmän osat ymmärrä toisiaan.
The fact that the system cannot talk to itself is also a very great weakness.
Hyvin monia voidaan syyttää: puolueryhmiä ja jokaista jäsentä.
A great many people are to blame: the political groups and each member.
On hyvin järkeenkäypää, että Turkki on kauttakulkumaana ja yhdistävänä maana erittäin kiinnostava.
As a country of transit and a connecting link, Turkey is, logically enough, of great interest.
hyvin
volume_up
OK {bw.} [spreek.]
(Naurua) Kuningattarilla ja -- kaikki hyvin.
(Laughter) With queens and -- it's OK -- queens and tens.
Mutta sen jälkeen olen voinut hyvin ja olen varsin hyvässä kunnossa!
But, since then I am OK, quite fit!
Sitten kaikki on hyvin, ja voimme olla samaa mieltä.
Then everything is OK and we can agree.
hyvin (ook: taitavasti, pontevasti)
volume_up
ably {bw.}
En halua palata siihen, minkä esittelijä Bachelot-Narquin jo hyvin tiivisti.
I do not wish to go back over what Mrs Bachelot-Narquin ably summarised.
Pätevä ja tunnollinen henkilöstö palvelee häntä taitavasti, ja komission meille toimittamat kertomukset ovat aina perusteellisia ja hyvin esiteltyjä.
He is ably served by a competent and conscientious staff and, similarly, the reports furnished to us by the Commission are always thorough and well presented.
Kuten kollegat tietävät, parlamentissa on toiminut työryhmä, jota kollegamme Dagmar Roth-Behrendt on hyvin taidokkaasti johtanut ja joka on pohtinut parlamenttityöskentelyn parantamista.
As colleagues will be aware, Parliament has had a working group very ably chaired by our colleague Dagmar Roth-Behrendt which has been looking into improving the workings of our Parliament.
hyvin (ook: ihan hyvin, mukavasti)
volume_up
all right {bw.} [spreek.]
Tämä toimikin kunnes takuuhinnat olivat hyvin alhaalla.
That was all right as long as the guaranteed prices were very low.
Perustetaan toki eurooppalainen seurantakeskus, mutta seurataan asioita tällä kertaa hyvin!
All right, then, let's have a European Observatory, but, please, let's observe more accurately this time!
Eurooppa tulee paljon lähemmäksi kansalaisia ja sitten meillä on kaikki hyvin, uskokaa vain?"
That is going to bring Europe much closer to our citizens, so we will be all right then, won't us?'
hyvin (ook: kunnossa)
Kun sen rakentamiseen haettiin lupaa, kaikki oli hyvin.
While it was a question of consent to build it, everything was alright.
Tähän hän vuorostaan: "Ja kaikkiko toimii Euroopassa hyvin?
He continued: "And is everything working alright in Europe?
I hope he is feeling alright.

Voorbeeldzinnen voor "hyvin" in het Engels

Deze zinnen komen van externe bronnen en zijn misschien niet nauwkeurig. Bab.la is niet verantwoordelijk voor deze inhoud. Lees hier meer.

FinnishEi ole epäilystäkään siitä, että tulosta voidaan tulkita hyvin monin eri tavoin.
There is no question that this result can be interpreted in many different ways.
FinnishHenkilöstön lisääminen on sallittua ainoastaan hyvin perustelluissa tapauksissa.
It must only be possible to take on extra staff in specifically justified cases.
FinnishSitä vastoin olemme hyvin erimielisiä tuontikiintiöiden hankalasta kysymyksestä.
It is on the sensitive issue of import quotas that our views seriously diverge.
FinnishLisäksi, kuten tiedätte, olemme hyvin huolestuneita Ken Hechtmanin sieppauksesta.
As you know, we are also extremely concerned about Ken Hechtman, who is missing.
FinnishSiinäpä se ongelma tiettyyn rajaan asti onkin, tai ainakin hyvin tärkeältä osin.
This is to a certain extent where the problem lies, or in large part at any rate.
FinnishKansallinen historia ja kulttuuri ovat värittäneet rikoslakeja hyvin eri tavoin.
National history and culture have given different tinges to criminal law systems.
FinnishUseimmat jäsenvaltiot ovat jo edistyneet hyvin näiden asiakirjojen laatimisessa.
Most Member States have already made good progress in drawing up these documents.
FinnishTiedämme hyvin, että unioni muuttuu perinpohjaisesti tämän laajentumisen myötä.
We know that the Union will emerge from this enlargement completely transformed.
FinnishTotuus on, että kyse olisi yhtä hyvin voinut olla jonkin muun maan kansalaisesta.
The fact is that it could just as easily have been a citizen of another country.
FinnishHaluan kiittää esittelijää hyvin laaditusta tärkeää asiaa koskevasta mietinnöstä.
I would like to thank the rapporteur for a thorough report in an important area.
FinnishSiksi sanon hyvin selvästi, että on suuri virhe sulkea nämä pois keskustelusta.
That is why I say clearly that it is a big mistake to exclude all these people.
FinnishToivomme siis, että neuvoston kanssa päästään hyvin pikaisesti yhteisymmärrykseen.
We thus hope that agreement with the Council will be reached in the near future.
FinnishKehyksen on kuitenkin oltava hyvin erilaisten tavoitteiden välinen kompromissi.
However, this framework must be a compromise between widely differing objectives.
FinnishTänä aamuna eräs eläkeläinen soitti minulle Liguriasta ja sanoi: "On hyvin kuuma.
This morning, a pensioner telephoned me from Liguria and said: "It is really hot.
FinnishSe on selvä todiste siitä, että tätä mietintöä kannattaa hyvin laaja enemmistö.
On the subject of the amendments, it is true that two were declared inadmissible.
FinnishNyt on Euroopan parlamentin tilaisuus toimia oikein, oikeudenmukaisesti ja hyvin.
Now is the opportunity for the House to do that which is right and just and good.
FinnishMinä itse olen vakuuttunut siitä, että nykyiset resurssit riittävät sangen hyvin.
Personally, I am convinced that existing resources are more or less sufficient.
FinnishPankkien vapaaehtoisesti tekemä korotus olisi hyvin tervetullut ja toivottava.
It would be most welcome if the banks voluntarily agreed to increase the amount.
FinnishEilinen äänestys olisi aivan yhtä hyvin voinut koitua toisen näkökulman eduksi.
A vote yesterday could just as easily have resulted in a different point of view.
FinnishEuroopan kalastuslaivaston tulevaisuus on hyvin riippuvainen näistä sopimuksista.
The future of the European fisheries fleet is closely tied to these agreements.