"hinta" vertalen - Engels

FI

"hinta" in het Engels

FI hinta
volume_up
{zelfstandig naamwoord}

hinta (ook: kustannus, kulu)
volume_up
cost {znw.}
Korkein hinta tältä osin on pitkien kuljetusmatkojen hinta ympäristölle.
The highest cost in this regard is the cost to the environment as a result of the long journeys.
Kun tuotantopanoksen hinta nousee, kustannukset siirretään väistämättä kuluttajalle.
As price inputs rise, the cost is inevitably passed on to the consumer.
Kotimaiseen hinta- ja kustannuskehitykseen liittyvät riskit ovat kuitenkin vähäisiä.
At the same time, risks to domestic price and cost developments are contained.
hinta
volume_up
price {znw.}
Sokerituotteiden hinta kehittyy itsenäisesti suhteessa sokerin hintaan.
The price of these sugar products fluctuates quite independently of the price of sugar.
Me Euroopassa tiedämme, mikä on vapauden hinta, mikä on mielipiteenvapauden hinta.
We in Europe know what the price of freedom is; what the price of freedom of thought is.
Kuinka viitehinnalla voidaan todella taata hinta Euroopan markkinoilla?
How can the reference price really guarantee a price on the European markets?
hinta (ook: syytös, syyte, hyökkäys, vastuu)
volume_up
charge {znw.}
Vierailun hinta: Vierailu EKP:ssä on maksuton.
Cost: visits to the ECB are free of charge.
Yhteisvastuukysymyksellä on merkittävä poliittinen hinta laittoman maahanmuuton ongelmien osalta.
The question of solidarity carries a significant political charge regarding the problems of illegal immigration.
Lentojen loppuhintojen on sisällettävä matkalipun hinta, verot, lentokenttämaksut ja muut maksut.
Final prices for flights must now include fares, taxes, airport charges and other charges.
hinta (ook: ruoka, kuljetusmaksu, maksu, taksa)
volume_up
fare {znw.}
Monille taloudellisissa vaikeuksissa oleville kansalaisille kautta unionin yhden matkalipun hinta nousee 17 puntaa.
There will be an additional £17 per fare for the many hard-pressed citizens throughout the Union.
Lentojen loppuhintojen on sisällettävä matkalipun hinta, verot, lentokenttämaksut ja muut maksut.
Final prices for flights must now include fares, taxes, airport charges and other charges.
Olipa lennon hinta kuinka edullinen tahansa, heillä ei ole perillä varaa lomanviettoon.
Whatever the price of the air fare, they cannot afford the holidays at the other end; but for those of us in a privileged position it is fantastic.
hinta (ook: tahti, luokka, suhde, taksa)
volume_up
rate {znw.}
Nähtävästi käypä hinta pääsystä Saksaan on 7 000 puntaa ja Isoon-Britanniaan, toivekohteeseen, 10 000 puntaa.
Apparently the going rate for Germany is GBP 7 000 and Britain, the destiny of choice, is GBP 10 000.
BKT:n määrän kasvu oli 2,9 prosenttia vuonna 2006, vaikka öljyn hinta oli kallis ja heilahteli paljon.
As has been said by the rapporteur very eloquently, in 2006 the euro area economy expanded at the highest growth rate since 2000.
Jos kurssi olisi pysynyt samana, energian hinta olisi 50 prosenttia korkeampi ja moni parlamentti keskustelisi hätäavusta.
If we stayed at the same exchange rate, we would have energy resources today 50% higher, and then a lot of parliaments would be discussing emergency aid.

Voorbeeldzinnen voor "hinta" in het Engels

Deze zinnen komen van externe bronnen en zijn misschien niet nauwkeurig. Bab.la is niet verantwoordelijk voor deze inhoud. Lees hier meer.

FinnishEllei tämä käy, sinun olisi pyydettävä, että tuotteen hinta palautetaan sinulle.
If the trader is in another EU country, contact your local European Consumer Centre.
FinnishNorsunluun hinta yli seitsenkertaistui Kiinassa ja Japanissa 1990-luvun lopulla.
Ivory prices increased more than seven times over in China and Japan in the late 1990s.
FinnishTämä johti siihen, että sähkön hinta nousi välittömästi 10-20 prosenttia.
This led to electricity prices rising immediately by between 10 and 20 per cent.
FinnishVastapainoksi jäsenmaat ovat saaneet huomattavan hinta- ja korkovakauden
in the competitive situation of the economy. This is compensated by considerable
FinnishBanaanin hinta on ensinnäkin noussut jyrkästi Euroopan unioniin liittymisen jälkeen.
Since its accession to the European Union, banana prices have risen steeply.
FinnishMutta eikö se johdu myös komission politiikasta pitää viljan hinta alhaisena?
But is not the Commission's policy of reducing grain prices also to blame?
FinnishVerojen alennuskaan ei muuttaisi sitä, että öljyn hinta kohoaa siitä huolimatta edelleen.
Even if they should prove to be wrong, now is the time to consider and analyse them.
FinnishIlman niitä noilla leveysasteilla olisi jo jouduttu maksamaan arvaamaton hinta.
Without these, Latin America would have suffered grievously already.
FinnishKyseinen uhka on todellinen, sillä jo nyt lentoyhtiöitä kurittaa kohonnut öljyn hinta.
This threat is real, because airlines are being punished right now by higher oil prices.
FinnishSokerin hinta on ostettaessa 50 senttiä ja kaupan hyllyssä 1,15 euroa.
Sugar is purchased for 50 eurocents and reaches the store shelf at EUR 1.15.
FinnishYmmärtääkseni raakaöljyn hinta on kohonnut 55:een Yhdysvaltojen dollariin tynnyriltä.
I understand that petrol prices have now reached USD 55 per barrel.
FinnishPolttoaineen hinta on yksi ongelmien syy, mutta se ei ole ainoa syy.
Fuel prices are one reason for the problems we have, but they are not the only reason.
FinnishKotimaassani Espanjassa myös yleisimpien peruselintarvikkeiden kuten maidon hinta nousee.
In a country such as mine, Spain, we are seeing rises in prices of foods as basic as milk.
FinnishÖljyn hinta on eräs kasvua tällä hetkellä vaarantavista tekijöistä.
One factor currently endangering growth is the development of oil prices.
FinnishPurkka on Britney Spearsin jauhama ja sen hinta oli useita satoja dollareita.
The bubble gum was chewed up by pop star Britney Spears and sold for several hundreds of dollars.
FinnishKomissio esittää tärkeille hinta- ja tukitasoille roll overia .
The Commission is proposing a 'roll over' for high levels of prices and aid.
FinnishVesiväylien yhteydessäkin sen hinta maksetaan tilan, luonnon ja ympäristön kustannuksella.
Even in the case of waterways, this is at the expense of space, nature and the environment.
FinnishSuurempi kapasiteetti voi kattaa kysynnän kasvun, ilman että hinta nousee välittömästi.
Greater capacity can meet an increase in demand without the immediate need to put the prices up.
FinnishNykyisen arvon mukaan hinta olisi 10 miljardia Yhdysvaltain dollaria korkeampi.
At today's valuation, that would be USD 10 billion higher.
FinnishSen täytyy tietysti maksaa jonkinlainen hinta vaikeasta mukautuksesta, joka sen täytyy nyt tehdä.
It will, of course, have to pay some costs for the difficult adjustment it has to make.