"hellittää" vertalen - Engels

FI

"hellittää" in het Engels

FI hellittää
volume_up
[hellitän|hellittänyt] {werkwoord}

hellittää (ook: alentua, alentaa, vähentää, lauhtua)
Emme saa kuitenkaan hellittää painostustamme sotilasjunttaa kohtaan.
However, we should not ease our stance against the military junta.
hellittää

Voorbeeldzinnen voor "hellittää" in het Engels

Deze zinnen komen van externe bronnen en zijn misschien niet nauwkeurig. Bab.la is niet verantwoordelijk voor deze inhoud. Lees hier meer.

FinnishMeillä on syytä olla ylpeitä tekemästämme työstä, emmekä saa hellittää otettamme.
We must therefore be proud of our efforts and of our work and must not slacken them.
FinnishKeskustelunne on osoittanut meille selvästi, että emme saa hellittää ponnistelujamme.
I believe that your debate shows us clearly that we absolutely must not relax our efforts.
FinnishVälillä kriisi hellittää ja välillä taas voimistuu, mutta sille ei näy loppua.
Sometimes calmer, at other times violent, this crisis has no end.
FinnishKanadan painostamista ei pitäisi hellittää, vaan päinvastoin, sitä pitäisi lisätä.
The pressure on Canada should not be relieved, but, on the contrary, should rather be increased.
FinnishKomissio ei voi eikä saa kuitenkaan hellittää varsinkaan nyt.
However, the Commission cannot just sit back and do nothing, now of all times.
FinnishKomission jatkuva seuranta osoittaa kuitenkin selvästi, ettei niillä ole varaa hellittää ponnistelujaan.
However, the Commission’s ongoing monitoring exercise clearly shows that they can spare no efforts.
FinnishEhdokasvaltiot eivät vielä täytä kaikkia normejamme, eivätkä ne saa hellittää ponnisteluissaan.
The candidate countries still have to meet our standards and they must not be allowed to slacken their efforts.
FinnishSiksi vallitsevissa olosuhteissa olisi väärin hellittää painostusta presidentti Ahmadinejadia kohtaan.
In the present circumstances, therefore, it would be wrong to relax the pressure on President Ahmadinejad.
FinnishEi kai sääntöjä voi kuitenkaan yhtään hellittää?
However, surely there cannot be any relaxation of the rules?
FinnishEmme saa hellittää korruption vastaisia toimiamme.
We must not relax our drive against corruption.
FinnishMutta kansainvälisen yhteisön ja etenkin Euroopan unionin Yhdysvaltoihin kohdistama painostus ei saa hellittää.
But the pressure of the international community on the United States, headed by the European Union, must not flag.
FinnishOlen sitä mieltä, että emme saa hetkeksikään hellittää ponnistelujamme Lähi-idän rauhanprosessin puolesta.
I take the view that we must not, even for a moment, relax the efforts which we have to devote to the peace process in the Middle East.
FinnishEmme saa hellittää tästä sitoumuksesta.
FinnishTästä menettelystä meidän olisi opittava se, että enempää päivämääriä ei koskaan enää esitetä, koska tällöin paine hellittää.
The lesson we should learn from this procedure is never to mention any more dates, for that then takes the pressure off.
Finnishkuitenkin hellittää,
FinnishSe ei saa kuitenkaan houkutella meitä sanomaan, että kaikki on ohi, asia on hoidettu, voimme hieman hellittää, asia hoituu kyllä.
But that must not mislead us into saying everything has been done, the matter has been dealt with, we can just hang around and everything will turn out well.
FinnishSiitä riippumatta emme saa hellittää ponnistelujamme jokaisen tarjoutuvan mahdollisuuden käyttämiseksi osapuolten välisiin neuvotteluihin.
Quite apart from that, there must be no let-up in the efforts to make use of every opportunity for negotiations between the parties that presents itself.
FinnishValuuttajärjestelmän avulla jäsenvaltiot onnistuivat luomaan alueen, jossa rahataloutta voitiin vakauttaa ja pääomanliikkeiden sääntelyä hellittää asteittain.
Within the EMS framework, the participants succeeded in creating a zone of increasing monetary stability and gradually relaxing capital controls.
FinnishKun mielenliikutus hellittää, huomaamme, olen siitä varma, että Luxemburgin Eurooppa-neuvosto on ratkaiseva vaihe suhteissamme tämän tärkeän kumppanin kanssa.
When the emotion has subsided, we will see, I am sure, that the Luxembourg European Council is a crucial step in our relations with this important partner.
FinnishEuroopan unionin ulko- ja turvallisuuspolitiikan yhdenmukaisuutta ja operationaalisia voimavaroja on siis parannettu, mutta meillä ei ole varaa hellittää toimiamme.
Thus the European foreign and security policy has strengthened its consistency and its operational capacities, but we cannot afford to relax our efforts.