"eilen" vertalen - Engels

FI

"eilen" in het Engels

FI eilen
volume_up
{bijwoord}

eilen (ook: eilispäivänä)
Komissio päivitti nämä ilmoitukset Ecofin-neuvostossa vasta eilen.
The Commission updated these announcements in the Ecofin Council only yesterday.
Mitä tulee päätöslauselmaan, ryhmäni keskusteli siitä jälleen eilen illalla.
On the subject of the resolution, my group discussed this again yesterday evening.
Se on todellakin kuullut meitä, se jatkaa sitä edelleen, se teki niin taas eilen.
It consulted us effectively, it continues to do so and it even did so yesterday.

Voorbeeldzinnen voor "eilen" in het Engels

Deze zinnen komen van externe bronnen en zijn misschien niet nauwkeurig. Bab.la is niet verantwoordelijk voor deze inhoud. Lees hier meer.

FinnishEn siis jättänyt huomioimatta sitä; itse asiassa tapasin miehen eilen illalla.
So it was not a failure to recognise; I met, indeed, with a gentleman last night.
FinnishSen vuoksi tarvitsemme enemmän vastuunkantajia, päätimme siitä eilen illalla.
We therefore need more shoulders to bear the burden - we decided that last night.
FinnishEsitin eilen illalla kysymyksen myös komissiolle, eikä siitäkään ollut juuri apua.
I also put a question last night to the Commission, which was not very helpful either.
FinnishIlmaisin kantani pariin otteeseen eilen illalla ja toistamiseen tänä aamuna.
I referred to it again a couple of times last night and again this morning.
FinnishArvoisa puhemies, minut vei eilen illalla kotiin ghanalainen taksinkuljettaja.
Madam President, last night I was driven home by a Ghanaian taxi driver.
FinnishPerustelin eilen, miksi komissio ei ollut oikeudellisen perustan muuttamisen kannalla.
I explained then why the Commission was not in favour of a change in the legal basis.
Finnish. - (EN) Arvoisa puhemies, annoin täydellisen lausunnon tästä eilen illalla.
rapporteur. - Mr President, I made a full statement about this last night.
FinnishOlin hiukan hämmästynyt siitä, että puoleeni käännyttiin sitten myöhään eilen illalla.
I was slightly amazed that approaches were made to me on this subject late last night.
FinnishYmmärrän, että ongelmia on, mutta eilen illalla neuvoston kyselytunti peruutettiin.
I realise that there are difficulties, but last night, Council Question Time was cancelled.
FinnishETA-järjestö ilmoitti eilen illalla julistaneensa ehdottoman aselevon määräämättömäksi ajaksi.
Last night the organisation ETA announced an indefinite and unconditional truce.
FinnishNeuvosto ei ollut läsnä eilen illalla keskustelussa, jossa esitin suullisen kysymyksen.
Last night during the debate on the oral question the Council was absent.
FinnishKuulin eilen illalla Saksan televisiosta hänen T?et?eniaa koskevan lausuntonsa.
Last night I heard his statement on Chechnya on German television.
Finnish(EN) Arvoisa puhemies, kuten eilen illalla totesin, mietintö on erittäin hyvä.
Madam President, as I said last night, this is a very good report.
FinnishKuulimme eilen komission jäsen Liikasen julkilausuman osana tätä pakettia.
We heard last night the statement by Commissioner Liikanen, which was part of this package.
FinnishSatuin kuulemaan eilen illalla, että Trabzon sijaitsee niin sanotussa susien laaksossa.
I happened to hear last night that Trabzon is situated in what is called the valley of wolves.
FinnishMeillä oli eilen tilaisuus keskustella tästä erittäin tärkeästä mietinnöstä melko pitkään.
Last night we had the opportunity to discuss this extremely important report at some length.
FinnishArvoisa puhemies, olin eilen illalla Strasbourgissa, kuten monet meistä.
Mr President, last night I was in Strasbourg, as many of us were.
FinnishPuheenjohtaja Prodi toisti eilen illalla ilmaukseni Euroopan tulevaisuuden puutteesta.
Last night President Prodi reiterated my expression regarding Europe' s lack of future prospects.
FinnishEsitin eilen illalla suullisen kysymyksen komissiolle tästä aiheesta.
I last night put an oral question to the Commission on this subject.
FinnishEilen illalla komission jäsen Figel' kertoi meille, että kulttuuri on tärkeämpää kuin liiketoiminta.
Last night, Commissioner Figeľ told us that culture is more important than business.