"asiakirja" vertalen - Engels

FI

"asiakirja" in het Engels

FI asiakirja
volume_up
{zelfstandig naamwoord}

1. algemeen

asiakirja (ook: dokumentti, tallenne)
Arvoisa puhemies, työterveyttä ja työturvallisuutta käsittelevä komission asiakirja on hyvä asiakirja.
Mr President, the Commission document on health and safety at work is a good document.
Etsi tietokoneesta XPS-asiakirja ja avaa tiedosto kaksoisnapsauttamalla sitä.
Locate an XPS document on your computer, and then double-click the file to open it.
Jos haluat tulostaa ohjelmasta, avaa tulostettava asiakirja, kuva tai tiedosto.
To print using a program, open the document, picture, or file that you want to print.

2. juridisch

asiakirja (ook: sopimuskirja, kauppakirja)
volume_up
deed {znw.}

Voorbeeldzinnen voor "asiakirja" in het Engels

Deze zinnen komen van externe bronnen en zijn misschien niet nauwkeurig. Bab.la is niet verantwoordelijk voor deze inhoud. Lees hier meer.

FinnishJos kyseessä on selvästi yleinen etu, asiakirja täytyy joka tapauksessa julkistaa.
In the case of huge public interest, documents are to be disclosed nevertheless.
FinnishTämän vuoksi jäsen Nicholson of Winterbournen asiakirja on ratkaisevan tärkeä.
In this light, the contribution by Baroness Nicholson of Winterbourne is crucial.
FinnishRiippumatta siitä, miten hyvä jokin asiakirja on, parantamisen varaa on aina.
No matter how good a paper is, it is and always will be capable of improvement.
FinnishJavier Solanan vuonna 2003 laatima asiakirja oli tuolloin myönteinen panos.
The paper produced by Mr Solana in 2003 was a positive contribution at the time.
FinnishValmisteltu asiakirja oli ponneton ja sillä ei vastattu nykyisiin tarpeisiin.
The instrument which was prepared was weak and did not meet the current needs.
FinnishKäsiteltävänämme on asiakirja, joka on monin tavoin kompromissi useimmille meistä.
We have a package before us that in most ways represents a compromise for all of us.
FinnishAsiakirja tulee myöhemmin saataville myös muilla yhteisön virallisilla kielillä.
Versions in other official Community languages will be made available at a later stage.
FinnishMielestäni tämä asiakirja on oivallinen esimerkki, ja puhun tästä kohta lisää.
I think that this dossier is a case in point, and I shall discuss this in more detail.
FinnishKoimme myös, ettei ensimmäinen asiakirja ollut niin perusteellinen kuin oli toivottu.
Also it was felt that the first paper was not as detailed as people wanted.
FinnishOlen varma, että ajan mittaan mietinnöstä tulee omalla alallaan arvovaltainen asiakirja.
I am sure that, in time, it will become an authoritative report on the issue.
FinnishYhteinen asiakirja esiteltiin Eurooppa-neuvoston istunnossa tämän vuoden maaliskuussa.
The joint report was presented at the European Council meeting in March of this year.
FinnishEnsimmäisenä askeleena asiakirja voitaisiin ehkä määrätä salaiseksi tietyksi määräajaksi.
A first step may perhaps be for a time limit partially to be imposed upon secrecy.
FinnishKomission vuoden 2007 laajentumisstrategia-asiakirja (jatkoa keskustelulle)
The Commission's 2007 enlargement strategy paper (continuation of debate)
FinnishPäätösehdotuksen teksti, asiakirja 10483/01, on muuten neuvoston kotisivulla.
The text of the draft decision, doc. 10483/01, is, by the way, on the Council' s website.
FinnishEhdotukset sisältävät vähimmäisvaatimukset hallintomenettelyistä ja asiakirja-aineistosta.
The proposals do involve a minimum degree of administration and documentation.
FinnishAsiakirja ei myöskään sisällä tietoja siitä, miten Hamas on laiminlyönyt tulitaukoa.
Nor is there any information on the way Hamas has ignored the ceasefire.
FinnishLuen ne englanniksi, sillä minulla on alkuperäinen englanninkielinen asiakirja.
I shall read them in English because I have the original in English.
FinnishTiedämme nyt, että tämä asiakirja oli olemassa ja että se oli mielenkiintoista luettavaa.
We now know for sure that the paper did exist and made for some interesting reading.
FinnishArvoisa puhemies, totean lyhyesti, että mielestäni nämä säännöt ovat avoin asiakirja.
Mr President, let me say very briefly that I believe this statute is a transparent work.
FinnishJos alkuperäinen asiakirja on paperilla, skannaa se ensin ja faksaa sitten skannattu kuva.
If your original is on paper, scan it first, and then fax the scanned image.