"web" vertalen - Zweeds

EN

"web" in het Zweeds

volume_up
web {znw.}

EN web
volume_up
{zelfstandig naamwoord}

1. algemeen

web (ook: filling, pick, weave, weft)
volume_up
väv {comm. gen.}
Now I'd like to say I woke up one morning and said, "I'm going to write about collaborative consumption," but actually it was a complicated web of seemingly disconnected ideas.
. ~~~ Men det var en komplicerad väv av till synes orelaterade idéer.
web
volume_up
simhud {al.mv.}
You show me a creature with webbed feet and gills; somehow water's involved.
Visa mig en varelse med simhud mellan tårna och gälar så har vatten någonting med det att göra.

2. "spider web"

web (ook: net, network, screen)
Scytodes doesn't use a web at all to catch prey.
Dessa spindlar använder inte nät över huvud taget för att fånga byte.
This will display pages on the web that refer to your site using this text.
Då visas de sidor på nätet som hänvisar till din webbplats med hjälp av denna text.
This is actually about discovering new things that pop up on the web.
Det är handlar faktiskt om att upptäcka nya saker som poppar upp på nätet.
The next time you see a spider web, please, pause and look a little closer.
Nästa gång ni ser ett spindelnät snälla stanna upp och titta lite närmare.
Madam President, the reports on 'Agenda 2000' that the various committees are presenting hang together like spider's web.
Ett spindelnät håller samman de rapporter som de olika utskotten presenterar inom ramen för Agenda 2000.
   Mr President, the evidence of a sinister spider’s web of CIA torture flights crisscrossing Europe is overwhelming.
Beviset på ett ondskefullt spindelnät av tortyrflygningar av CIA kors och tvärs över Europa är förkrossande.

3. IT: "Internet"

web (ook: Internet)
volume_up
Internet {eigenn.}
The worldwide web and the Internet has developed into a phenomenal medium.
World Wide Web och Internet har utvecklats till ett fenomenalt medium.
Load the Web pages to your homepage space with your Internet Service Provider.
Ladda sidorna till utrymmet för din hemsida hos din Internet-leverantör.
We must continually be aware that the Web is not limited to Europe.
Vi måste ständigt vara medvetna om att Internet inte är begränsat till Europa.

4. IT: "world wide web"

web
volume_up
webb {comm. gen.}
This applies to attachments or other advertising in print and web, training sites and more.
Det gäller bilagor eller annan annonsering i print eller webb, utbildningssajter mm.
Firstly, there is talk about the European Parliament's web TV project.
Först och främst talas det om Europaparlamentets webb-TV-projekt.
The Web toolbar appears when an HTML document is opened.
Verktygslisten / Webb visas om du har öppnat ett HTML-dokument.
web
Scytodes doesn't use a web at all to catch prey.
Dessa spindlar använder inte nät över huvud taget för att fånga byte.
This will display pages on the web that refer to your site using this text.
Då visas de sidor på nätet som hänvisar till din webbplats med hjälp av denna text.
This is actually about discovering new things that pop up on the web.
Det är handlar faktiskt om att upptäcka nya saker som poppar upp på nätet.

5. technologie

web

6. dierkunde

web
volume_up
simhud {comm. gen.}
You show me a creature with webbed feet and gills; somehow water's involved.
Visa mig en varelse med simhud mellan tårna och gälar så har vatten någonting med det att göra.

7. constructie

web
web
web (ook: cell)
volume_up
valvkappa {comm. gen.}

Synoniemen (Engels) voor "web":

web

Voorbeeldzinnen voor "web" in het Zweeds

Deze zinnen komen van externe bronnen en zijn misschien niet nauwkeurig. Bab.la is niet verantwoordelijk voor deze inhoud. Lees hier meer.

EnglishThere are many web sites: China Online, South China Morning Post and such like.
Det finns många webbplatser: China Online, South China Morning Post och så vidare.
EnglishInformation about when and how to apply are posted on the University’s web-site.
Vilka datum och tillvägagångssätt som gäller kan man läsa om på vår hemsida.
EnglishWhen browsing as a guest, you can browse the web and download files as normal.
När du surfar som gäst kan du surfa på webben och ladda ned filer som vanligt.
EnglishThe first of three major studies has been published on the Commission's web site.
En av de tre omfattande studierna har publicerats på kommissionens webbplats.
EnglishNumerous human rights defenders, journalists and web bloggers have been arrested.
Flera människorättsförsvarare, journalister och webbloggare har arresterats.
EnglishIt is available at the regular web address of " europarl. eu. int/ register ".
Den finns tillgänglig på vår vanliga webbadress? europarl.eu.int / register?.
EnglishChrome allows web services to ask if you’d like to use them to open certain links.
I Chrome kan du bli tillfrågad om du vill öppna vissa länkar med olika webbtjänster.
EnglishRead more about writing effective web headlines to decrease your bounce rate.
Målsidorna bör ge den information och de tjänster som utlovas i annonstexten.
EnglishWeb page - Pervasive Computing and Communications for Sustainable Development
Hemsida för Erasmus Mundus Master -Distribuerade datorsystem för hållbar utveckling
EnglishTired of filling out web forms with the same information time and time again?
Är du trött på att behöva fylla i webbformulär med samma information om och om igen?
EnglishThis document will highlight the more advanced features of Google Web Search.
I det här dokumentet behandlas de mer avancerade funktionerna i Googles webbsökning.
EnglishThe EU’s own web sites have contained extremely little information about this summit.
EU:s egna hemsidor har innehållit ytterst litet information om detta toppmöte.
EnglishThey would very much like to have quick and easy access to the content on the web.
De vill mycket gärna få snabb och enkel tillgång till innehållet på nätet.
EnglishThe web has become a prominent tool in promoting the profile of Linköping University.
Webben har blivit ett allt viktigare ansikte utåt för Linköpings universitet.
EnglishIn order to be able to participate in the web-based distance learning, you will need:
För att kunna delta i undervisning på distans behöver du ha tillgång till följande:
EnglishUse the Settings page to manage the web services you’ve allowed to act as handlers.
På sidan Inställningar kan du ändra vilka webbtjänster som får fungera som hanterare.
EnglishGoogle currently supports these link header elements for Web Search only.
Google har för närvarande endast stöd för dessa länkhuvudelement i webbsökning.
EnglishThis will display pages on the web that refer to your site using this text.
Då visas de sidor på nätet som hänvisar till din webbplats med hjälp av denna text.
EnglishAt the beginning of 2004, the content will be presented on the Commission’s web site.
I början av 2004 kommer innehållet att presenteras på kommissionens webbsida.
EnglishFor general questions regarding ltu.se contact the web organization as below.
Vid generella frågor kring ltu.se kontakta webborganisationen enligt nedan.