EN

swept {bijvoeglijk naamwoord}

volume_up
In the spring of 2003, a wave of oppression swept over the island.
Under våren 2003 svepte en våg av förtryck över ön.
The repercussions of the forest fires which swept through Portugal this summer are far from over.
. – Konsekvenserna av de skogsbränder som svepte över Portugal i somras är långt ifrån förbi.
Typhoon Morakot swept across the island with unbridled force, leaving more than 750 people dead.
Tyfonen Morakot svepte in över ön med otyglad kraft och dödade mer än 750 människor.

Voorbeeldzinnen voor "swept" in het Zweeds

Deze zinnen komen van externe bronnen en zijn misschien niet nauwkeurig. Bab.la is niet verantwoordelijk voor deze inhoud. Lees hier meer.

EnglishThere is a moral and political responsibility which cannot be swept under the carpet.
Det finns ett moraliskt och politiskt ansvar som inte kan sopas under mattan.
EnglishThe case of Cyprus must not be swept under the carpet while we discuss negotiations.
Cypernfrågan bör inte sopas under mattan när vi överlägger om förhandlingar.
EnglishIn other countries, these communist classes did not understand and were swept aside.
I andra länder har de kommunistiska klasserna inte förstått, och de har jagats bort.
EnglishHuman rights cannot be swept under the carpet because of economic interests.
Mänskliga rättigheter kan inte sopas under mattan för ekonomiska intressen.
EnglishDangerous incidents occur with alarming regularity, but are mostly swept under the carpet.
Farliga incidenter inträffar oroväckande ofta men sopas för det mesta under mattan.
EnglishThey have swept away the very constitutions under which the Legislatures acted -'
De har ryckt undan själva de grundlagar enligt vilka de lagstiftande församlingarna agerade -”
EnglishAnd they swept it all up and put it into custody at police headquarters.
Så dom sopade upp alltihop och satte det i förvar på polishögkvarteret.
EnglishThe problem is enormous and cannot just be swept away somehow.
Problemet är alltså enormt stort och kan absolut inte viftas bort hur som helst.
EnglishHowever, it does guarantee that nothing – absolutely nothing – will be swept under the carpet.
Men det garanterar att ingenting – absolut ingenting – kommer att sopas under mattan.
EnglishIn this regulation, the usual legal approach has been swept aside for an entirely arbitrary one.
I så fall uppmanar jag det att bemöta alla hot mot den politiska pluralismen.
EnglishIt gradually inundated the fields, swept into towns and villages and destroyed human dwellings.
Gradvis översvämmade det åkrar, strömmade in i städer och byar och förstörde bostäder.
EnglishImre Nagy's reformist government was swept aside, and he was assassinated.
Imre Nagys reformistiska regering sveptes bort, och han mördades.
EnglishReactionaries were swept away before the cunning of Emperor Pirk.
Under kejsare Pirks befäl sveptes reaktionärerna undan mänsklighetens väg.
EnglishThe profits, however, will be swept up by the financial world, including the world of speculation.
Vinsterna kommer dock att ätas upp av finansvärlden, bland annat genom spekulationer.
EnglishNow the good Commissioners have been swept aside together with the bad ones.
Nu har de goda kommissionärerna dragits med ned av de dåliga.
EnglishHowever, it does guarantee that nothing – absolutely nothing – will be swept under the carpet.
Jag tror att kommissionen måste vara lite mindre naiv i det avseendet.
EnglishUp to now, the Council has routinely covered things up, dithered, and swept things under the carpet.
Hittills har rådet regelbundet dolt, förhalat och sopat saker under mattan.
EnglishIn this resolution, too, the problematic nature of the choice for EMU is swept aside, but hidden.
I resolutionen skjuts det problematiska i valet för EMU också åt sidan.
EnglishHence it is all the more a pity that the parliamentary control aspect has been swept under the carpet.
Därför är det extra synd att aspekten med parlamentskontroll har sopats under mattan.
EnglishInstead, a social mechanism for providing security is swept away.
I sådana fall skapas inga nya jobb, utan den sociala tryggheten slås i stället undan.