"starch" vertalen - Zweeds

EN

"starch" in het Zweeds

EN starch
volume_up
{zelfstandig naamwoord}

starch (ook: amylum)
volume_up
stärkelse {comm. gen.}
Potato starch consisted of 48 % of the total starch exports in 1996-1997.
Potatisstärkelsen stod för 48 procent av den totala exporten av stärkelse 1996-1997.
We think that potato starch and cereal starch should in principle always receive the same payments.
Vi anser att stärkelse från potatis och stärkelse från spannmål alltid måste betalas på samma sätt.
In contrast, the starch-production facilities have adapted well.
Anläggningarna för att producera stärkelse har däremot anpassat sig väl.

Synoniemen (Engels) voor "starch":

starch
English

Voorbeeldzinnen voor "starch" in het Zweeds

Deze zinnen komen van externe bronnen en zijn misschien niet nauwkeurig. Bab.la is niet verantwoordelijk voor deze inhoud. Lees hier meer.

EnglishThe costs of the market organization for potato starch are being kept under control.
Kostnaderna för denna marknadsreglering för potatisstärkelse hålls under kontroll.
EnglishFinally, I would point out that starch potatoes cannot be compared with table potatoes.
Till sist vill jag framhålla att stärkelsepotatis inte kan jämföras med matpotatis.
EnglishIn the case of potato starch, however, the status quo should be maintained for three years.
Vad gäller potatisstärkelse däremot bör man fortsätta under en period på tre år.
EnglishThis includes price reductions and compensation for both cereals and starch potatoes.
Detta inbegriper prisminskningar och ersättning både för spannmål och potatisstärkelse.
EnglishThe potato starch sector shows the successful operation of the CAP in a nutshell.
Inom potatisstärkelsesektorn ser vi en väl fungerande gemensam jordbrukspolitik i ett nötskal.
EnglishHowever, we still cannot vote for an extension of the quota system for potato starch.
Vi kan emellertid ändå inte rösta för ett förlängande av kvotsystemet för potatisstärkelse.
EnglishIt will also enable the starch industry to improve its utilisation of production capacity.
Jag förringar emellertid på intet sätt kommissionsledamot MariannFischer Boels närvaro.
EnglishWhere are we going to find funding for such areas as starch potatoes?
Var skall vi finna finansiering för sådana områden som potatisstärkelse?
EnglishDespite being a traditional producer of potato starch, Poland now has to import it.
Trots att Polen är en traditionell producent av potatisstärkelse tvingas landet nu importera den.
EnglishThe current starch quota allocation most certainly classes as a mistake.
Den nuvarande fördelningen av stärkelsekvoterna måste utan tvivel betraktas som ett misstag.
EnglishThis was what happened in the case of the report on starch production, for example.
Det hände till exempel med betänkandet om stärkelseproduktion.
EnglishThe total technological capacity of those two factories is 13 000 tonnes of potato starch per year.
För närvarande använder de litauiska fabrikerna alltså endast 9 procent av sin kapacitet.
EnglishIt will also enable the starch industry to improve its utilisation of production capacity.
Stärkelseindustrin kommer dessutom att kunna utnyttja sin produktionskapacitet på ett bättre sätt.
EnglishQuota system in relation to the production of potato starch (vote)
Kvotsystem avseende produktionen av potatisstärkelse (omröstning)
EnglishMr President, I would like to congratulate Mrs Redondo on her report on potato starch production.
Herr ordförande! Jag gratulerar Redondo till betänkandet om produktionen av potatisstärkelse.
EnglishQuota system in relation to the production of potato starch (debate)
Kvotsystem avseende produktionen av potatisstärkelse (debatt)
EnglishI would not want to upset this balance, and nor would other starch-producing Member States.
Jag vill inte störa den balansen och det vill inga andra stärkelseproducerande medlemsstater heller.
EnglishAs has been mentioned, there are two factories producing potato starch in Lithuania – both in rural areas.
Kanske kommissionen kan bete sig på det viset eftersom den är längre från medborgarna.
EnglishWhat I would like to stress is the special value of potato starch as a raw material for industry.
Jag vill dock särskilt tillägga att potatisstärkelsen är väldigt intressant som industriråvara.
EnglishTherefore, Lithuania requests that its starch production quota be increased to ten thousand tonnes.
Därför kräver Litauen att landets produktionskvoter för potatisstärkelse höjs till 10 000 ton.