"outpouring" vertalen - Zweeds

EN

"outpouring" in het Zweeds

EN outpouring
volume_up
{zelfstandig naamwoord}

outpouring (ook: burst, current, outflow, shower)
volume_up
ström {comm. gen.}
I would like the Council to be aware that since then we Members have received an enormous outpouring of confidence that things will progress.
Jag skulle vilja att rådet är medvetet om, när nu ledamöterna har fått en så enorm ström av självförtroende, att saker och ting kommer att gå framåt.
outpouring (ook: discharge, efflux, emanation, outflow)
In these hard times, the one message that should be heard is that European countries can no longer afford the European Union, its institutions and its immense outpourings of legislation.
I dessa svåra tider är det enda budskap som borde höras att EU:s länder inte längre har råd med EU, dess institutioner och dess enorma utflöde av lagstiftning.
outpouring

Voorbeeldzinnen voor "outpouring" in het Zweeds

Deze zinnen komen van externe bronnen en zijn misschien niet nauwkeurig. Bab.la is niet verantwoordelijk voor deze inhoud. Lees hier meer.

EnglishThis gave rise to an outpouring of international sympathy and support for the victims.
Detta ledde till massiva internationella sympatiyttringar och stödaktioner för de drabbade.
EnglishWhen this piece of information was leaked, a huge outpouring of indignation in the United States ensued.
När dessa upplysningar läckte ut uppstod mycket stor indignation i Förenta staterna.
EnglishThe result of this outpouring of energy was 12-13 instead of 10-10 in terms of points in the vote weighting.
Resultatet av all den energiutvecklingen var 12-13 i stället för 10-10 i röstviktningen.
EnglishHowever, we must not take for granted the great outpouring of support from the public, who were way ahead of the politicians.
Allmänhetens stora stöd, som kom långt före politikernas, får dock inte tas för givet.
EnglishHowever, we must not take for granted the great outpouring of support from the public, who were way ahead of the politicians.
Kampen mot fattigdomen måste bli ett hundraprocentigt åtagande så att dagens värld där länder är beroende av varandra kan styras av jämlikhet och rättvisa.
EnglishNor should there be any doubt as to the EU's desire to take responsibility in both humanitarian and economic terms for the huge outpouring of refugees.
Det får inte heller råda någon tvekan om EU: s vilja att ta ansvar för de enorma flyktingströmmarna, såväl humanitärt som ekonomiskt.
EnglishMost remarkable during this period has been the outpouring of solidarity among citizens, local NGOs and the Myanmar Red Cross.
Det mest anmärkningsvärda under denna tid har varit vågen av solidaritet mellan medborgarna, de lokala icke-statliga organisationerna och Röda Korset i Myanmar.
EnglishThe outpouring of anger following the murder of Mrs Bhutto led to civil unrest and ultimately the decision to postpone elections from 8 January to 18 February.
Ilskan till följd av mordet på Benazir Bhutto ledde till oroligheter och till sist till beslutet att skjuta upp valet från den 8 januari till den 18 februari.