"on top of everything" vertalen - Zweeds

EN

"on top of everything" in het Zweeds

Zie voorbeeldzinnen voor gebruik van "on top of everything" in de context.

Voorbeeldzinnen voor "on top of everything" in het Zweeds

Deze zinnen komen van externe bronnen en zijn misschien niet nauwkeurig. Bab.la is niet verantwoordelijk voor deze inhoud. Lees hier meer.

EnglishEl Salvador has survived a war and natural disasters, and now there is this on top of everything else.
El Salvador har genomgått ett krig, El Salvador har utsatts för naturkatastrofer och nu det här också.
EnglishOn top of everything, our railways have a different gauge from those found elsewhere in the European Union.
Till råga på allt har vi en annan spårbredd på våra järnvägar än annorstädes i Europeiska unionen.
English(FI) Mr President, a challenging year lies ahead: there are the elections and economic crisis on top of everything.
(FI) Herr talman! Vi har ett svårt år framför oss: ovanpå allt annat har vi valet och den ekonomiska krisen.
EnglishThe public has been cheated and, on top of everything, a disservice has been done to European consumer protection.
Men det, mina damer och herrar, är ett svek mot medborgarna och dessutom en björntjänst för det europeiska konsumentskyddet.
EnglishWomen do not want to put themselves forward unless they feel certain of being on top of everything, ideally more so than their male colleagues.
Kvinnor vill inte föra fram sig själva om de inte känner sig säkra på att verkligen klara av allt, helst bättre än deras manliga kolleger.
EnglishWomen do not want to put themselves forward unless they feel certain of being on top of everything, ideally more so than their male colleagues.
Det är så det är, men det är något som vi kan motverka genom att kräva samma antal kandidater från varje kön, eller, vilket jag skulle föredra, åtminstone 50 procent kvinnor.
EnglishOn top of everything, Russia is a big superpower, or at least a big country, which is close by to us, and whose affairs we have not really spoken about too much.
Dessutom är Ryssland en supermakt, eller i varje fall ett stort land, som ligger nära oss och vars angelägenheter vi egentligen inte har pratat speciellt mycket om.
EnglishOn top of everything else, the Americans have lodged an appeal with the ICAO.
Enligt de senaste euro-amerikanska samtalen finns det inga utsikter till en lösning på konflikten, eftersom amerikanerna till råga på allt har lämnat in ett besvär till ICAO.
EnglishDealing with this is beyond our capabilities, bearing in mind, on top of everything else, that we are having to conform to a rigid financial mechanism, namely the Stability Pact.
Att hantera detta överstiger våra möjligheter med tanke på att vi dessutom måste anpassa oss till en sträng finansiell mekanism, nämligen stabilitetspakten.
EnglishNow to play that down and on top of everything else to say that the transport workers or the convoy staff were not exposed to any risk is just another example of your treating the public as fools.
Att nu bagatellisera detta och till råga på allt säga, att transportarbetarna eller den medföljande personalen inte är utsatta för någon fara, det är ju nästa fördummande av folket!

Andere woorden

English
  • on top of everything

Meer vertalingen in het Engels-Nederlands woordenboek.