"odyssey" vertalen - Zweeds

EN

"odyssey" in het Zweeds

SV

EN odyssey
volume_up
{zelfstandig naamwoord}

odyssey
volume_up
odyssé {comm. gen.}
Ultimately, there can be no turning back on this odyssey; Europe is duty bound not to abandon this ambition of political sharing.
Slutligen finns det ingen återvändo från denna odyssé; EU är bundet av sin plikt att inte överge ambitionen att skapa en politisk gemenskap.
Our success will depend on complete understanding that solidarity is the only way in which we can face off all these great challenges and continue our odyssey in world affairs.
Vår framgång kommer att vara beroende av en fullständig förståelse av att solidaritet är det enda sättet att hantera alla dessa stora utmaningar och fortsätta vår odyssé i världsfrågorna.
Mr President, ladies and gentlemen, we are nearing the end of a long journey, an odyssey that has, from time to time, seen us wandering far afield and sometimes finding ourselves in choppy waters.
Vi är nästan framme i slutet av en lång resa som stundtals har varit en irrfärd, en odyssé, och under vilken vi ibland befunnit oss på djupt vatten.

Voorbeeldzinnen voor "odyssey" in het Zweeds

Deze zinnen komen van externe bronnen en zijn misschien niet nauwkeurig. Bab.la is niet verantwoordelijk voor deze inhoud. Lees hier meer.

EnglishTheir Odyssey to Europe had lasted ten days under inhumane conditions.
Tio dagar, under omänskliga förhållanden, varade odyssén till Europa.
EnglishThat is what happens, Mr Prodi, when Penelope goes against the teaching of the Odyssey and unravels instead of knitting.
Så går det, herr Prodi, när Penelope går emot Odysseus läror och repar upp i stället för att sticka.
EnglishUltimately, there can be no turning back on this odyssey; Europe is duty bound not to abandon this ambition of political sharing.
Politisk integration är det enda sättet att göra beslutsprocessen effektiv, ge vårt värdesystem fasta grunder och se till att Europa talar med en enda röst.
EnglishThis sort of democratic odyssey is trying to establish one thing: the appetite of the peoples of the Arab countries for democracy, the rule of law, civil society and so on.
Det känns som om jag hamnat i kläm mellan rådets Scylla och dess byråkratiska obstruktionspolitik och kommissionens Charybdis och dess byråkratiska obstruktionspolitik.
EnglishThis sort of democratic odyssey is trying to establish one thing: the appetite of the peoples of the Arab countries for democracy, the rule of law, civil society and so on.
Syftet med den här demokratiska resan är att åstadkomma en sak: en längtan efter demokrati, rättssäkerhet, ett civilt samhälle och så vidare hos människorna i arabländerna.
EnglishFor that is what is at stake: finding an end to the odyssey on which we embarked in 1979, in search of a common statute, a statute to do away with inequality and injustice.
För det är just vad det handlar om: att hitta målet för den irrfärd som påbörjades redan 1979 i sökandet efter en gemensam stadga som sätter stopp för ojämlikhet och orättvisor.