"new year" vertalen - Zweeds

EN

"new year" in het Zweeds

SV

EN new year
volume_up
{zelfstandig naamwoord}

new year
I would like more positive thinking for the New Year.
Jag skulle vilja se mer positivt tänkande vid nyår.
   Mr President, I first visited Romania for a skiing trip during the Christmas/New Year period in 1989.
Jag besökte för första gången Rumänien under en skidresa vid jul och nyår 1989.
Road casualties are not only sometimes higher around Christmas and the New Year but have a particular tragedy attached to them.
Trafikolyckorna inte bara ökar ibland kring jul och nyår, utan är då också speciellt tragiska.

Vergelijkbare vertalingen voor "new year" in Zweeds

new bijvoeglijk naamwoord
year zelfstandig naamwoord

Voorbeeldzinnen voor "new year" in het Zweeds

Deze zinnen komen van externe bronnen en zijn misschien niet nauwkeurig. Bab.la is niet verantwoordelijk voor deze inhoud. Lees hier meer.

EnglishThe number of new patients diagnosed each year has doubled over the same period.
Antalet nya patienter som får sin diagnos har fördubblats under samma period.
EnglishMr President, Happy New Year to everybody and congratulations to our President.
Herr talman! Gott nytt år till allesammans, och gratulationer till vår talman!
EnglishI hope we have a successful start for our new procedure for the new budget year.
Jag hoppas att vi får en lyckad start på vårt nya förfarande för det nya budgetåret.
EnglishYou can certainly count on me to relaunch it at the start of the new year.
Ni kan absolut räkna med att jag sätter i gång den igen i början av det nya året.
EnglishGermany will assume Presidency of the Union on New Year's Day next year, God willing.
Tyskland kommer, om Gud så vill, att ta över ordförandeskapet för EU på nyårsdagen.
EnglishNext year, a new Parliament will be elected and there will be a new Commission.
Nästa år kommer ett nytt parlament att väljas och en ny kommission kommer att inrättas.
EnglishIn fact, we cannot add new tasks every year and simply forget the old ones.
Vi kan faktiskt inte tillföra nya uppgifter varje år och bara glömma bort de gamla.
EnglishLadies and gentlemen, a very, very Merry Christmas and Happy New Year to one and all.
Ärade kolleger, jag önskar er alla och envar en god jul och ett gott nytt år.
English(PL) Mr President, 2007 will be the first year of a new seven-year Financial Perspective.
(PL) Herr talman! 2007 kommer att bli det första året i en ny sjuårig budgetram.
EnglishLadies and gentlemen, this is the first of our meetings to be held in the new year 2008.
Mina damer och herrar! Detta är det första av våra sammanträden det nya året 2008.
EnglishSo I wonder: will you offer EUR 35-40 billion a year in new aid for climate measures?
Jag undrar då: Kommer ni att erbjuda 35-40 miljarder euro om året i nytt klimatbistånd?
EnglishThere have been indications twice this year that new findings may be available.
Det har framkommit två gånger i år att det kan finnas nya upptäckter.
EnglishThus the Commission will not make new financing commitments next year.
Således kommer kommissionen inte att göra nya finansieringsåtaganden nästa år.
EnglishIn January this year, a new programming period for cohesion policy began.
I januari i år inleddes en ny programperiod för sammanhållningspolitiken.
EnglishI wish you: Nadolig Llawen a Blwyddyn Newydd Dda - a Happy Christmas and a Happy New Year.
Jag önskar er Nadolig Llawen a Blwyddyn Newydd Dda - en God jul och ett Gott Nytt År.
EnglishThe question should be faced, and I attended the COP last year in New York.
Vi bör ställa oss frågan, och jag deltog i COP förra året i New York.
EnglishI also join in the goodwill wishes for the New Year expressed by previous speakers.
Jag stämmer också in i de lyckönskningar inför det nya året som tidigare talare har uttryckt.
EnglishAs of this year, several new and innovative activities will be launched.
Från och med i år kommer flera nya och innovativa åtgärder att inledas.
EnglishI look forward to resuming with vim and vigour in the New Year.
Jag ser fram emot att återuppta arbetet med energi och styrka under det nya året.
EnglishThey have, as yet, been unable to start the first term of the new school year.
Starten på det nya skolåret har fortfarande i dag inte ägt rum.