EN name
volume_up
{zelfstandig naamwoord}

Enter the just place name or the place name and the region where it resides.
Ange bara platsens namn eller platsens namn och den region där platsen ligger.
On the General tab page, enter a name for this data source in the Name box.
Under fliken Allmänt kan du ange ett namn för den här datakällan i fältet Namn.
Enter a name for the new Style, or adopt an existing name from the list box.
Skriv ett namn för den nya mallen eller välj ett namn i listrutan nedanför.
name (ook: buzz, character, credit, fame)
Unfortunately, this is going to give environment policy a bad name.
Olyckligtvis kommer detta att ge miljöpolitiken ett dåligt rykte.
Nobody wants to have a bad name in the world, and Afghanistan is no exception.
Ingen vill ha dåligt rykte i världen, och Afghanistan är inget undantag.
Cases like this give European judicial cooperation a bad name.
Fall som detta ger det europeiska rättsliga samarbetet dåligt rykte.
Another name for the performance reserve is efficiency reserve.
En annan benämning på resultatreserven är effektivitetsreserven.
That treaty’ s name was conceived in Joschka Fischer’ s speech in May 2000 – six years ago.
Fördragets benämning utformades i Joschka Fischers tal i maj 2000 – för sex år sedan.
This shows how absurd plant protection products is as a name.
Det visar hur absurt växtskyddsmedel är som benämning.
name (ook: personality)
volume_up
känd person {comm. gen.}

Voorbeeldzinnen voor "name" in het Zweeds

Deze zinnen komen van externe bronnen en zijn misschien niet nauwkeurig. Bab.la is niet verantwoordelijk voor deze inhoud. Lees hier meer.

EnglishSimilarly, LCVs, as their name implies, are used mainly for commercial purposes.
Lätta nyttofordon används också, som namnet antyder, främst för nyttoändamål.
EnglishNow she thinks that the change of name will also lead to a change of substance.
Nu tycker hon att namnändringen också måste medföra en innehållsmässig förändring.
EnglishI would ask you, Mrs Roth-Behrendt, to name the corresponding health criteria.
Var snäll och nämn, om ni så önskar RothBehrendt, de aktuella hälsokriterierna.
EnglishRip-off companies hide behind post office boxes, front men and name-changing.
Blufföretag gömmer sig bakom officiella postlådeadresser, bulvaner och namnbyten.
EnglishI therefore put my name forward to become the first European Union astronaut.
Och alltså kandiderar jag till posten som Europeiska unionens förste astronaut.
EnglishThis is applicable to any amount of things: monuments, objects, you name it.
Det gör man för en rad saker: monument, föremål, för både det ena och det andra.
EnglishYou enter the spreadsheet name when you save it for the first time as a file.
Namnet på tabelldokumentet matar du in när du sparar det som fil första gången.
EnglishAlternatively, for the walls, you could define a new level with the name " Walls ".
Alternativt kan du också definiera en ny nivå för väggarna med namnet " Väggar ".
EnglishGoogle said that it could not take any account of an unregistered brand name.
Google har meddelat att man inte kan ta hänsyn till icke-registrerade varumärken.
EnglishThis truly is an unfortunate country, which has experienced frequent name changes.
Detta är verkligen ett olycksdrabbat land, som har genomgått talrika namnändringar.
EnglishA name change from the EEC to the European Union (EU) in 1993 reflected this.
Namnbytet från EEG till Europeiska unionen (EU) 1993 speglar den utvecklingen.
EnglishWe must not mislead the consumer by giving the name 'chocolate' to just anything.
Man skall inte lura konsumenten genom att kalla vad som helst för "choklad".
EnglishReturns the sheet number of a reference or a string representing a sheet name.
Bestämmer tabellnumret för en referens eller en teckensträng som är ett tabellnamn.
EnglishEvery child, no matter where, knows the name.
Tänk t.ex. bara på Coca-Cola: Var ni än befinner er, så känner alla barn till det.
EnglishMr Gobbo committed a number of acts in the name of what he calls 'Padania'.
Gian Paolo Gobbo begick ett antal handlingar för något som han kallar ”Padanien”.
EnglishThe status (active, inactive) of the document is shown in brackets after the name.
Efter varje dokumentnamn visas inom parentes om dokumentet är aktivt eller inaktivt.
EnglishTo show lower-level templates, click the plus sign next to the template name.
Om Du vill se mallarna på nivån under, klickar Du på plustecknet intill mallnamnet.
EnglishAssign a different background color for the cell and a name (e.g., " Below ").
Formatera cellen med bakgrundsfärgen ljusröd och kalla mallen för " Under ".
EnglishIn the AutoText dialog, mark Display remainder of name as suggestion while typing.
Markera rutan Visa resten av namnet som tips vid inmatningen i dialogrutan AutoText.
EnglishIf nobody is opposed, the name of that delegation will be changed as I indicated.
Om ingen bestrider det kommer namnet på denna delegation att ändras såsom jag angett.