"to mediate" vertalen - Zweeds

EN

"to mediate" in het Zweeds

SV

"media" in het Engels

EN

EN to mediate
volume_up
[mediated|mediated] {werkwoord}

1. algemeen

That demonstrates his ability to mediate with the political groups, the Council and the Commission.
Det är ett bevis på hans förmåga att medla mellan de politiska grupperna, rådet och kommissionen.
The EU welcomes the region's efforts to mediate in the Zimbabwean crisis.
EU välkomnar regionens insatser för att medla i Zimbabwekrisen.
The Commission needs to mediate more effectively so that we pursue a common European industrial policy.
Kommissionen måste medla mer effektivt, så att vi för en gemensam industripolitik i EU.
(Laughter) And some of these are actually meant to mediate experiences.
(Skratt) Visas av de här prylarna är faktiskt tänkta att förmedla upplevelser.

2. zakelijk

to mediate
That demonstrates his ability to mediate with the political groups, the Council and the Commission.
Det är ett bevis på hans förmåga att medla mellan de politiska grupperna, rådet och kommissionen.
The EU welcomes the region's efforts to mediate in the Zimbabwean crisis.
EU välkomnar regionens insatser för att medla i Zimbabwekrisen.
The Commission needs to mediate more effectively so that we pursue a common European industrial policy.
Kommissionen måste medla mer effektivt, så att vi för en gemensam industripolitik i EU.
to mediate (ook: to settle, to conciliate)

Voorbeeldzinnen voor "to mediate" in het Zweeds

Deze zinnen komen van externe bronnen en zijn misschien niet nauwkeurig. Bab.la is niet verantwoordelijk voor deze inhoud. Lees hier meer.

EnglishBut it's also worth noting that cells also mediate our experience of life.
Men det är också värt att notera att celler förmedlar våra upplevelser av livet.
EnglishThere have been attempts to mediate in the conflicts in Afghanistan.
Det har tidigare förekommit medlingsförsök i konflikterna i Afghanistan.
EnglishMoreover, if reconciliation fails, the EU has to step in to offer its services to mediate.
Om försoningsprocessen misslyckas måste EU dessutom träda in och erbjuda sina medlingstjänster.
EnglishOur group hopes the Commission will continue to mediate actively to bring about harmony.
Vår grupp hoppas att kommissionen kommer att fortsätta med aktiv medling för att återställa lugnet.
EnglishFor that reason, all this has to be dealt with through a serious effort to mediate, putting pressure on all the parties.
Problemet i Darfur uppstod faktiskt inte ur tomma intet, det var ett resultat av problemen i Sudan.
EnglishFor that reason, all this has to be dealt with through a serious effort to mediate, putting pressure on all the parties.
Därför måste allt detta hanteras genom ett allvarligt försök till medling, genom att sätta press på alla parter.
EnglishIt must make every effort to mediate and must welcome the actions carried out under the aegis of the ECOWAS.
Unionen måste använda alla sina medlingskrafter för att stödja dessa ansträngningar och glädjas åt de åtgärder som vidtagits under ledning av Ecowas.
EnglishThe German Presidency is at fault in that it has not helped to solve the problems in a situation where the Commission no longer has the ability to mediate.
Det tyska ordförandeskapet är värda kritik för att det inte har bidragit till att lösa problemen, i en situation då kommissionen har förlorat sin medlingsförmåga.
EnglishIt seems to be time for the EU to mediate in absolute secrecy, gradually establishing positions which are then signed by both sides.
Detta verkar vara rätta tillfället för Europeiska unionen, ordförande, att inleda en medling med fullständig sekretess, att steg för steg nå positioner som sedan undertecknas av båda sidorna.
English(Laughter) And so this is constructed out of a heat reflected material that serves to mediate the difference in temperature between the human body and the glacial ice.
(Skratt) Den är konstruerad av ett material som reflekterar värme som är till för att temperaturskillnaden inte ska besvära varken människan eller glaciären.
EnglishIf there is a difference of opinion between the Member States and the Commission on the financial correction to be imposed, we can call upon a conciliation body to mediate.
Om det förekommer meningsskiljaktigheter mellan medlemsstaterna och kommissionen angående de finansiella korrigeringarna så finns det alltså ett medlingsorgan.
EnglishIn February 1996, the Council appointed a special representative for the Great Lakes region, Mr Aldo Ajello, to assist the presidency in its efforts to mediate in the conflicts in the region.
Rådet utnämnde redan i februari 1996 en särskild representant för den Stora-sjöregionen, herr Aldo Ajello, till att bistå ordförandeskapet i försöket till medling i konflikten i regionen.