EN marker 
volume_up
{zelfstandig naamwoord}

marker 
volume_up
markör {comm. gen.}
To create the marker, right-click on an area of the map and select Drop LatLng Marker from the menu.
Om du vill skapa markören klickar du på ett område på kartan och väljer Släpp Lat/long-markör i menyn.
If you notice that a marker is positioned incorrectly, you can move it to the right spot on the map.
Om du märker att en markör är felplacerad kan du flytta den till rätt plats på kartan.
If you notice that a marker is positioned incorrectly, you can move it to the right spot on the map.
Om du märker att en markör är felplacerad kan du flytta den till rätt plats på kartan.

Synoniemen (Engels) voor "marker":

marker

Voorbeeldzinnen voor "marker " in het Zweeds

Deze zinnen komen van externe bronnen en zijn misschien niet nauwkeurig. Bab.la is niet verantwoordelijk voor deze inhoud. Lees hier meer.

EnglishIt is like cholesterol: there is a positive marker and a negative marker.
Det är precis som med kolesterol, som finns i nyttiga och skadliga varianter.
EnglishLast time I saw him, he was running with his marker for an open space.
Senast jag såg honom, sprang han med sin sändare och letade efter en öppen yta.
EnglishDevelopment of marker vaccines, insurance systems, things of that kind, are not to be found.
Utveckling av markörvaccin, försäkringssystem, den sortens saker, återfinner vi inte.
EnglishWe have achieved the phasing out of all harmful, antibiotic-resistant marker genes.
Vi har åstadkommit ett gradvis borttagande av alla skadliga, antibiotikaresistenta markörgener.
EnglishCommunity edits, such as adjusting marker locations, will appear in Google Maps search results.
Gruppändringar, till exempel flyttade markörer, visas i sökresultaten i Google Maps.
EnglishBy adopting this resolution, we will be putting down a marker in that regard.
Genom att stödja resolutionsförslaget kan vi nu bidra till det.
EnglishBut there is an issue here, and we need to put down the marker about tax evasion.
Men det finns ett problem här, och vi måste sätta ned foten när det kommer till skatteundandragande.
EnglishI think we have really put down a marker for the future that education is extremely important.
Jag tror att vi verkligen har markerat för framtiden att utbildning är oerhört viktigt.
EnglishThe disputed antibiotic-resistant marker genes will be banned in Europe in the future.
De omstridda antibiotika-resistenserna kommer i framtiden inte längre att vara tillåtna i Europa.
EnglishMadam President, we already know the result of the coming vote, but we wanted to put down a marker.
Fru talman, resultatet av den kommande omröstningen är känt men vi önskar bestämma datum.
EnglishAmendment No 23 concerns the introduction of an article on the potential use of marker vaccines.
Ändringsförslag 23 handlar om införandet av en artikel om möjlig användning av markörvaccin.
EnglishThe development of marker vaccines might be one of the solutions.
Utvecklandet av markörvacciner skulle kunna vara en lösning.
Englishif you find that it is incorrect, you can fix your business location marker from your Google Places account.
Du kan hjälpa oss genom att se till att dina företagsuppgifter är unika.
EnglishYou adjust marker locations that others can view and search.
Du justerar markörpositioner som andra kan visa och söka efter.
EnglishMarker vaccines are very important here, as the rapporteur has clearly highlighted.
I detta sammanhang får markörvacciner stor betydelse. Detta har också föredraganden klart och tydligt understrukit.
EnglishThe euro was always just a marker along the way to further development of the European Union.
Euron var aldrig någonting annat än en station längs vägen mot ytterligare utveckling av Europeiska unionen.
EnglishThe report has nevertheless convinced me that there has been a remarkable development in marker vaccine.
Betänkandet har övertygat mig om att en anmärkningsvärd utveckling av spårvaccinerna har ägt rum.
EnglishHowever I believe that we should use this opportunity for Europe to set down a marker for less red tape.
Men jag tror att vi bör utnyttja chansen att låta Europa också ge en signal till mindre byråkrati.
EnglishThe day we find a marker vaccine is the day we will be able to start mass vaccination with a view to prevention.
Den dagen vi hittar ett markörvaccin, kan vi börja massvaccinera också i förebyggande syfte.
EnglishCan we develop marker vaccines, or new testing methods?
Kan vi utveckla spårvaccin? Kan vi utveckla nya testmetoder?