"liaison officer" vertalen - Zweeds

EN

"liaison officer" in het Zweeds

EN liaison officer
volume_up
{zelfstandig naamwoord}

liaison officer
volume_up
sambandsman {comm. gen.}
In total, over 55 pumps, 22 expert teams and 300 rescuers were deployed plus one liaison officer from the Monitoring and Information Centre in the Commission.
Sammanlagt satte man in över 55 pumpar, 22 expertteam och 300 räddningsarbetare samt en sambandsman från kommissionens övervaknings- och informationscentrum.

Vergelijkbare vertalingen voor "liaison officer" in Zweeds

liaison zelfstandig naamwoord
officer zelfstandig naamwoord

Voorbeeldzinnen voor "liaison officer" in het Zweeds

Deze zinnen komen van externe bronnen en zijn misschien niet nauwkeurig. Bab.la is niet verantwoordelijk voor deze inhoud. Lees hier meer.

EnglishI have to tell you that Frontex now has a liaison officer in the office of the United Nations High Commissioner for Refugees.
Jag måste tala om för er att Frontex nu har en sambandsofficer vid FN:s flyktingkommissariat.
EnglishFor its part, the Commission should develop recommendations on developing immigration liaison officer networks.
Kommissionen för sin del borde utarbeta rekommendationer för att utveckla nätverken för sambandsmän för invandring.
EnglishIn this regard, it is necessary to institute closer cooperation between the various immigration liaison officer networks and Frontex.
Det är i det hänseendet mycket viktigt att införa ett närmare samarbete mellan nätverken av sambandsmän för invandring och Frontex.
EnglishIn this regard, it has become imperative to institute closer cooperation between the immigration liaison officer networks and Frontex.
Det har i det hänseendet blivit mycket viktigt att inrätta ett närmare samarbete mellan nätverken av sambandsmän för invandring och Frontex.
EnglishI voted in favour of this European Parliament report because, with the increase in migration flows, it is important to create liaison officer networks.
Jag röstade för detta betänkande från Europaparlamentet eftersom det i och med de ökade migrationsströmmarna är viktigt att inrätta nätverk av sambandsmän för invandring.
EnglishIf the post of EU liaison officer for senior citizens were to be created the rapporteur, our colleague, Carlo Fatuzzo, would be the most likely candidate for the job.
Om man i den Europeiska unionen grundade en seniorombudsmanstjänst vore betänkandets föredragande, vår kollega Fatuzzo, den sannolikaste kandidaten till denna uppgift.