"kilogram" vertalen - Zweeds

EN

"kilogram" in het Zweeds

SV

"kilogram" in het Engels

EN

kilogram {zelfstandig naamwoord}

volume_up
1. meetkunde
kilogram (ook: kilogramme, kg)
Potatoes are imported at an average price of 15 eurocents per kilogram and reach the store shelf at 80 cents per kilogram.
Potatis importeras till ett genomsnittspris av 15 cent per kilogram och kostar 80 cent per kilogram när den når affären.
Only a few kilograms of separated plutonium are needed to build a crude nuclear explosive device.
Bara några kilogram av separerat plutonium behövs för att bygga en enkel anordning för kärnexplosion.
Poultry meat is purchased at EUR 1.25 and sold in stores at an average price of EUR 2.10 per kilogram.
Fjäderfä köps för 1,25 euro och säljs i affärer till ett genomsnittligt pris av 2,10 euro per kilogram.
SV

kilogram {onzijdig}

volume_up
1. meetkunde
kilogram (ook: kg)
volume_up
kg {znw.} [afk.] (kilogram; kilogramme)
I artikel 3 i kommissionens förslag föreskrivs 30 kilogram levande vikt per kvadratmeter.
Article 3 of the Commission proposal prescribes 30 kg per square metre live weight.
kilogram
Potatis importeras till ett genomsnittspris av 15 cent per kilogram och kostar 80 cent per kilogram när den når affären.
Potatoes are imported at an average price of 15 eurocents per kilogram and reach the store shelf at 80 cents per kilogram.
Bara några kilogram av separerat plutonium behövs för att bygga en enkel anordning för kärnexplosion.
Only a few kilograms of separated plutonium are needed to build a crude nuclear explosive device.
Fjäderfä köps för 1,25 euro och säljs i affärer till ett genomsnittligt pris av 2,10 euro per kilogram.
Poultry meat is purchased at EUR 1.25 and sold in stores at an average price of EUR 2.10 per kilogram.
kilogram
volume_up
kilogramme {znw.} [Br. Eng.]

Synoniemen (Engels) voor "kilogram":

kilogram
English

Voorbeeldzinnen voor "kilogram" in het Zweeds

Deze zinnen komen van externe bronnen en zijn misschien niet nauwkeurig. Bab.la is niet verantwoordelijk voor deze inhoud. Lees hier meer.

EnglishLast Friday, the producer price in the pig fattening sector came in at EUR 0.23 per kilogram.
Förra fredagen var produktionspriset inom grisuppfödningen 0,23 euro per kilo.
EnglishIt is also the reason why we have been so firmly committed to the six-kilogram target.
EnglishTragically, to produce one kilogram of beef takes 100 times more water than to produce one kilogram of soya.
Tragiskt nog går det åt 100 gånger så mycket vatten för att producera ett kilo nötkött som för att producera ett kilo soja.
EnglishTo produce one kilogram of fish you do not need four kilograms of feed, as you do for mammals, but only one-and-a-half to two kilograms.
För produktionen av 1 kilo fisk behövs inte 4 kilo foder som för däggdjur utan endast 1,5 till 2 kilo.
EnglishIn Sweden it is estimated that environmental legislation in their country puts one Swedish kroner per kilogram onto the price of meat.
I Sverige beräknar man att miljölagstiftningen i landet leder till att priset på kött ökar med en krona per kilo.
EnglishAt seven weeks, chickens who consume antibiotics in their feed are ready for slaughter, whereas those which do not, weigh barely one kilogram.
Den är då färdig att ätas medan den släkting som fötts upp naturligt väger knappt 1 kilo efter dessa sju veckor.
EnglishAnother question concerns the market coverage of petrol and diesel containing a maximum of 10 milligrams per kilogram between 2005 and 2009.
En annan fråga hänför sig till hur bensin och dieselbränsle med en svavelhalt om högst 10 milligram per kilo täcker marknaden under 2005-2009.
EnglishA key element is that we are taking account of the fact that a gram of one pesticide can sometimes be more dangerous than an entire kilogram of another pesticide.
En nyckelfaktor är att vi tar hänsyn till att ett gram av ett bekämpningsmedel ibland kan vara farligare än ett helt kilo av ett annat.
EnglishIn the case of Canadian lobster imports to the Community the price has risen slightly for the past three years and the average for 2005-2007 was EUR 12.12 per kilogram.
När det gäller kanadensisk hummerimport till gemenskapen har priset stigit en aning under de senaste tre åren, och genomsnittspriset åren 2005-2007 var 12,12 euro per kilo.
EnglishIn that sense, every kilogram of extra sale to the chemical industry is a welcome bonus, especially when producers can prove that they are having to produce against a higher cost price after all.
I det avseendet är varje kilo extra som kan avsättas i den kemiska industrin bra. Särskilt när man kan bevisa att man ändå måste producera under högre kostnader.
EnglishThe average import price for the US in the period 2005-2007 was EUR 12.45 per kilogram; for the first quarter of 2008 the price actually rose slightly to EUR 13.6 per kilogram.
Det genomsnittliga importpriset för Förenta staterna under perioden 2005-2007 var 12,45 euro per kilo; under första kvartalet 2008 steg priserna faktiskt lite till 13,6 euro per kilo.