EN kill
volume_up
{zelfstandig naamwoord}

kill (ook: booty, exchange, haul, loot)
kill (ook: dispatch, killing)
They have to stop any use of threats, abuse, violence, terrorism and killing.
De måste sluta att använda hot, misshandel, våld, terrorism och dödande.
If we do any less than our utmost to stop this killing, we become accessories to the slaughter.
Om vi inte gör vårt allra yttersta för att stoppa detta dödande blir vi medskyldiga till slakten.
Nonetheless, we cannot accept this type of killing.
Vi kan ändå inte acceptera denna typ av dödande.
kill (ook: bag, quarry)

Voorbeeldzinnen voor "kill" in het Zweeds

Deze zinnen komen van externe bronnen en zijn misschien niet nauwkeurig. Bab.la is niet verantwoordelijk voor deze inhoud. Lees hier meer.

EnglishAnimals often drown in a different way, are clubbed to death or kill each other.
Djur blir ofta dränkta på olika sätt, klubbade till döds eller dödade av varandra.
EnglishThere will be still less left of the Lisbon declaration if we kill this directive.
Det skulle på samma gång skydda dem och deras uppfinningar mot storföretagen.
EnglishIs that not a paradox, to kill animals in order to ‘ humanely’ kill other animals?
Detta är ett exempel på samma affärsinriktade strategi som alltid tillämpas.
EnglishSo anyone who wishes to kill off the Statute need only propose this sort of linkage.
Den som inte vill att vi skall ha någon stadga kan alltså lägga fram det förslaget.
English'Simple' - if the disease does not kill the fisheries sector, the 'cure' will.
”Enkelt” - om inte sjukdomen dödar fiskerisektorn så kommer ”botemedlet” att göra det.
EnglishWe kill animals to satisfy many needs, but we also set ourselves certain standards.
Vi dödar djur för att tillfredställa en mängd behov, men vi drar också vissa gränser.
EnglishWe kill bacteria with traditional antibiotics and that selects for resistant mutants.
Vi dödar bakterier med traditionell antibiotika och det gynnar resistenta mutanter.
English(Applause) I became interested in entomopathogenic fungi -- fungi that kill insects.
(Applåder) Jag blev intresserad av insektspatogen svamp -- svamp som dödar insekter.
EnglishTherefore we are in a very positive situation where we can kill two birds with one stone.
Vi har därför en mycket positiv situation där vi kan slå två flugor i en smäll.
EnglishThere will be still less left of the Lisbon declaration if we kill this directive.
Det kommer att bli ännu mindre kvar av Lissabonförklaringen om vi tar kål på direktivet.
EnglishWe kill billions of animals for meat, for skins and for a variety of economic needs.
Vi avlivar miljarder djur för kött, skinn och för olika ekonomiska behov.
EnglishIn the EU, we kill over one and a half million children before birth every year.
I EU dödar vi varje år över en och en halv miljon barn före födseln.
EnglishWe know illegal drugs kill, yet the temptation is always there and it is growing.
Vi vet att illegala droger dödar, men frestelsen finns alltid där och den blir allt större.
EnglishIf we do not change our approach we are likely to kill the directive.
Om man skulle vilja kväva direktivet, skulle man inte gå till väga på annat sätt.
EnglishThis bullet...... can stop the spread of the virus...... without having to kill anyone.
Denna kula...... kan stoppa viruset från att spridas...... utan att någon behöver dö.
EnglishYou are helping to kill off an industry which is already in serious bother.
Ni bidrar till att en industri som redan har stora svårigheter dör ut.
EnglishNot only do they suppress the dopamine circuit, but they kill the sex drive.
Inte bara hämmar medicinerna dopaminkretsen, de dödar även sexlusten.
EnglishAfter 2000 years of Christianity we still revert to bomb, to maim and to kill.
Efter 2000 år av kristendom hemfaller vi fortfarande åt bombningar, lemlästande och mördande.
EnglishWe should not kill it off until we are sure it is not being effective.
Vi borde inte avfärda det förrän vi är säkra på att det inte är effektivt.
EnglishThis concerns adherents of Islam and Judaism, who kill animals without stunning them first.
Det gäller anhängare av islam och judendom som avlivar djur utan att först bedöva dem.