"innocent" vertalen - Zweeds

EN

"innocent" in het Zweeds

EN innocent
volume_up
{bijvoeglijk naamwoord}

innocent (ook: blameless, clean, clear, guiltless)
It later transpired that he was innocent and had an alibi for this crime.
Det visade sig senare att han var oskyldig och hade alibi vid dessa brott.
I believe that statistics are neither neutral nor politically innocent.
Jag hävdar att statistiken varken är neutral eller politiskt oskyldig.
This latest extended and illegal house arrest of an innocent woman is unacceptable.
Denna senaste utdragna och olagliga husarrest av en oskyldig kvinna är oacceptabel.
innocent (ook: innocuous, inoffensive)
On the pretext of identifying tobacco farming with the anti-smoking campaign, Community tobacco is being proclaimed dangerous and imported tobacco is being proclaimed 'innocent'.
Under förevändning att tobaksodling hänger ihop med kampanjen mot rökning förklaras gemenskapstobak vara farlig medan importerad tobak är harmlös.
The speakers attacked with federalist zeal, thus demolishing all the precautionary comments that the rapporteur had made to prove that his reform was perfectly innocent.
Talarna överträffade varandra i federalistisk iver och raserade på så sätt all den omsorgsfulla bevisföring som föredraganden hade byggt upp för att bevisa att hans reform var fullständigt harmlös.
There is nothing innocent about the wording of paragraph 36: 'women must have control over their sexual and reproductive rights, notably through easy access to contraception and abortion'.
Ordalydelsen i punkt 36 är över huvud taget inte harmlös: ”Kvinnor måste ha makten över sin sexualitet och reproduktion, bland annat genom enkel tillgång till preventivmedel och abort.”
innocent (ook: artless, childish, dewy-eyed, gullible)
volume_up
naiv {bn.}
And they take advantage of the innocent, the naive, the grieving, the needy people out there.
Och de uttnyttjar de oskyldiga, de naiva, de i sorg, behövande människor där ute.
innocent
There's innocent, there's childlike, and then there's just asking for it.
Man kan vara oskuldsfull, barnslig, och sedan får man bara det man ber om.
Allt ser väldigt oskuldsfullt ut.
It is in practice that a Member State demonstrates at home if it is being innovative or if it is hiding with an innocent expression behind the EU.
Det visar sig i praktiken där hemma, om ett medlemsland självt är innovativt eller om det med oskuldsfull uppsyn gömmer sig bakom EU.
innocent
innocent (ook: naive)

Voorbeeldzinnen voor "innocent" in het Zweeds

Deze zinnen komen van externe bronnen en zijn misschien niet nauwkeurig. Bab.la is niet verantwoordelijk voor deze inhoud. Lees hier meer.

EnglishAt least 170 innocent people were killed and almost 400 injured in those attacks.
Minst 170 oskyldiga människor dödades och nästan 400 skadades i dessa attacker.
EnglishWar is always a failure in which the first victims are always innocent people.
Krig är alltid ett misslyckande och de största offren är alltid oskyldiga civila!
EnglishIt brought new hope as well as addressing the need to spare civilian innocent lives.
Det har ingett nytt hopp och bidrar till att rädda oskyldiga civilpersoners liv.
EnglishSuch an agreement mixes together innocent citizens with those who may be guilty.
Ett sådant avtal blandar ihop oskyldiga medborgare med dem som eventuellt är skyldiga.
English(FR) War is always a failure in which the first victims are always innocent people.
Krig är alltid ett misslyckande och de största offren är alltid oskyldiga civila!
EnglishAgain, the victims here are innocent people who have no power whatsoever.
Återigen: Offren är oskyldiga människor som inte har något som helst inflytande.
EnglishInnocent people are being shot, stabbed and beaten to death with increasing frequency.
Oskyldiga människor skjuts, knivhuggs eller misshandlas till döds allt oftare.
EnglishI couldn't understand the starvation, the destruction, the killing of innocent people.
Jag kunde inte förstå hungersnöden, förstörelsen, dödandet av oskyldiga människor.
EnglishIn 2003, nine people were pardoned in the United States because they were innocent.
År 2003 benådades nio personer i Förenta staterna för att de var oskyldiga.
EnglishI agree that mistakes, arrests of innocent people, etc., should be avoided.
Jag håller med om att misstag som arrestering av oskyldiga osv. bör undvikas.
EnglishInnocent unskilled labourers with unclear fingerprints are in danger of being stopped.
Oskyldiga grovarbetare riskerar att stoppas på grund av dåliga fingeravtryck.
EnglishThe authorities need to take action and not take it out on other innocent parties.
Myndigheterna måste agera i stället för att låta det gå ut över andra oskyldiga parter.
EnglishI worry about seeing more innocent victims, as in Madrid and London.
Jag är orolig för att det ska bli fler oskyldiga offer, som i Madrid och London.
EnglishA number of innocent civilians have already died in this way over the last few years.
Ett antal oskyldiga civila har redan mist livet på det här sättet under de senaste åren.
EnglishIt brought new hope as well that innocent civilian lives would be spared.
Det har också gett nytt hopp om att oskyldiga civila inte ska behöva sätta livet till.
EnglishSeventy-one hospitals have been closed so far, resulting in the deaths of innocent people.
Hittills har 71 sjukhus stängts, vilket lett till att oskyldiga människor har dött.
EnglishWe are not here to decide whether these people are guilty or innocent.
Vi är inte här för att avgöra om dessa människor är skyldiga eller oskyldiga.
EnglishWhat about the innocent civilians, the non-combatants, women and children?
Vad händer med de oskyldiga civila, de icke-stridande, kvinnor och barn?
EnglishAnd they take advantage of the innocent, the naive, the grieving, the needy people out there.
Och de uttnyttjar de oskyldiga, de naiva, de i sorg, behövande människor där ute.
EnglishYou hit that tower square on... you're gonna kill a lot of innocent people.
Om du träffar tornet... så kommer du döda en massa oskyldiga människor.