"helpless" vertalen - Zweeds

EN

"helpless" in het Zweeds

EN helpless
volume_up
{bijvoeglijk naamwoord}

helpless (ook: feckless)
The Union is somewhat helpless in the face of the effects of globalisation and the introduction of the euro.
Unionen står delvis hjälplös inför effekterna av globaliseringen och införandet av euron.
But there I was, just like before, scared and helpless.
Här är jag, lika rädd och hjälplös som förut.
Han är hjälplös utan oss.
helpless (ook: perplexed, powerless)
The international community despite its unanimity on this issue has been helpless to intervene, other than through direct appeals to Mullah Omar to reconsider.
Bortsett från genom direkt vädjan till Mullah Omar att göra nya överväganden har det internationella samhället, trots enighet i denna fråga, stått handfallen.

Synoniemen (Engels) voor "helpless":

helpless

Voorbeeldzinnen voor "helpless" in het Zweeds

Deze zinnen komen van externe bronnen en zijn misschien niet nauwkeurig. Bab.la is niet verantwoordelijk voor deze inhoud. Lees hier meer.

EnglishDoes all this mean that we are helpless, that all we can do is sit and watch?
Innebär allt detta att vi är hjälplösa, att allt vi kan göra är att sitta och titta på?
EnglishWe have had a helpless argument with Iran, which is threatening to build the atom bomb.
Vi har haft en fruktlös dispyt med Iran, som hotar att bygga en atombomb.
EnglishFurther, the judgment renders trade unions helpless to protect their workers' wages.
Dessutom gör domen fackföreningarna hjälplösa när det gäller att skydda arbetstagarnas löner.
EnglishWe stand helpless, faced by a situation like we once faced in Afghanistan.
Vi står hjälplösa när vi möts av en situation som liknar den vi drabbades av i Afghanistan.
EnglishYet Deutsche Bahn AG will not budge; politicians are helpless.
Men Deutsche Bahn AG kommer inte att ge vika, och politikerna är hjälplösa.
EnglishCompanies and banks are not exactly helpless organisations.
Jordbruksföretagen och bankerna är inte direkt några bortkomna organisationer.
EnglishThese helpless women thus accept this nightmare because they no longer have any choices.
Dessa hjälplösa kvinnor accepterar således denna mardröm, eftersom de inte har något val längre.
EnglishI am firmly convinced that we are currently being perceived as helpless by the rest of the world.
Jag är fast övertygad om att vi för närvarande uppfattas som hjälplösa av resten av världen.
EnglishAnd the weakest is always and in every case the child, who is at a vulnerable and helpless stage of development.
De svagaste är i alla fall alltid barnen i en sårbar och försvarslös tillväxtfas.
EnglishThe sanctions on Iraq have become a weapon of mass destruction against the helpless people there.
Sanktionerna mot Irak har blivit ett massförstörelsevapen riktat mot de hjälplösa människorna där.
EnglishMadam President, ladies and gentlemen, I felt rather helpless as I had dropped my glasses.
Fru ordförande, mina damer och herrar! Jag kände mig som om jag var amputerad, för mina glasögon var borta.
EnglishFaced with general apathy we feel isolated and helpless.
Inför den allmänna apatin känner vi oss isolerade och hjälplösa.
EnglishI could come up with a schtick you'd be helpless to resist.
skulle jag prestera ett gag du omöjligt skulle kunna motstå.
EnglishPeople must not lose interest in the helpless Sudanese.
Uppmärksamheten för de hjälplösa sudaneserna får inte minska.
EnglishWithout real reforms, Europe, which is often helpless with fifteen Members, will be sterile when it has thirty.
Utan verkliga reformer kommer Europa, som med 15 medlemmar ofta är maktlös, att bli steril med 30.
EnglishHumans are born helpless and in a state of dependence.
Det är vår skyldighet att bygga ett samhälle där alla möts av respekt redan från den tidigaste barndomen.
EnglishIn such situations, we are really pretty much helpless.
I sådana situationer är vi verkligen ganska hjälplösa.
EnglishChildren have lost parents, families are bereft, hopeless, helpless and they have lost absolutely everything.
Barn har förlorat föräldrar, familjer är lämnade ensamma, förtvivlade, hjälplösa och de har förlorat absolut allting.
EnglishWe have been made helpless in the face of the lobbyists.
Vi står hjälplösa inför lobbyisterna.
EnglishThese people feel abandoned and helpless.
Dessa personer känner sig övergivna och hjälplösa.