EN fool
volume_up
{zelfstandig naamwoord}

1. algemeen

fool (ook: goon, dickhead, silly, dumbass)
volume_up
idiot {comm. gen.}
In the 17th century, a doodle was a simpleton or a fool -- as in Yankee Doodle.
På 17 hundra talet, en "doodle" var en dåre eller en idiot -- som en Yankee Doodle.
Do you take me for a complete fucking fool?
Tror du jag är en fullständig idiot?
I ditt fall, är det antagligen idiot.
fool
volume_up
dåre {znw.}
A fool...... but an honest fool he remains.
En dåre...... men en hederlig dåre förblir han.
In the 17th century, a doodle was a simpleton or a fool -- as in Yankee Doodle.
På 17 hundra talet, en "doodle" var en dåre eller en idiot -- som en Yankee Doodle.
Take your hands off me, you Oriental fool!
Bort med tassarna, din orientaliska dåre.
fool (ook: dolt, maniac, lunatic, numpty)
volume_up
dåre {comm. gen.}
A fool...... but an honest fool he remains.
En dåre...... men en hederlig dåre förblir han.
In the 17th century, a doodle was a simpleton or a fool -- as in Yankee Doodle.
På 17 hundra talet, en "doodle" var en dåre eller en idiot -- som en Yankee Doodle.
Take your hands off me, you Oriental fool!
Bort med tassarna, din orientaliska dåre.
fool (ook: prig, zany)
volume_up
narr {comm. gen.}
That does not make me a dreamer or a fool, indeed quite the opposite.
Det gör mig inte till en drömmare eller narr, tvärtom faktiskt.
Otherwise we would be making fools of ourselves and of course of the citizens as well.
Annars gör vi narr av oss själva och givetvis även av medborgarna.
fool (ook: nutcase, silly)
volume_up
tok {comm. gen.}
fool (ook: wimp)
volume_up
fjant {comm. gen.}
fool (ook: antic, zany)
volume_up
gycklare {comm. gen.}
fool (ook: ninny, nitwit, mutt, silly)
volume_up
dumbom {comm. gen.}
So, if I may, let me give one tip to the consumer: 'never a lender or a borrower be', and to governments, let me say: 'a fool and his money are soon parted'!
Så, om jag får, låt mig ge konsumenten ett tips: ”man ska varken låna eller låna ut”, och låt mig säga följande till regeringarna: ”det är lätt att plocka en dumbom på pengar”.
fool
volume_up
stolpskott {o} [pej.]

2. Brits Engels

fool (ook: cream, lotion, paste, crème)
volume_up
kräm {comm. gen.}
fool

Voorbeeldzinnen voor "fool" in het Zweeds

Deze zinnen komen van externe bronnen en zijn misschien niet nauwkeurig. Bab.la is niet verantwoordelijk voor deze inhoud. Lees hier meer.

EnglishI got a little confused there, Mr Campbell Bannerman, with the April Fool thing.
David Campbell Bannerman, jag blir lite förvirrad av det här pratet om aprildagen.
EnglishUnder the circumstances, the enlargement being prepared for us will be a fool's game.
Under dessa förhållanden blir den utvidgning som vi förbereder ett lurendrejeri.
EnglishLet us not fool ourselves. We are concerned today with competition and money!
Låt oss inte inbilla oss något annat, det handlar om konkurrens och pengar!
EnglishThe sub-culture of television, the sport of hooligans, the fool's paradise of drugs.
Subkulturen genom TV, huliganernas idrott och narkotikans falska paradis.
EnglishThe cave behind the waterfall appeared, and a fool hardy villager climbed in.
Grottan bakom vattenfallet visade sig, en dåraktig bybo klättrade in.
EnglishThe process can only be weakened by mediocre political manoeuvres that do not fool anyone.
Processen kan bara försvagas av medelmåttiga politiska manövrer som inte lurar någon.
EnglishMr President, I must tell you that there will no fool's bargain struck with us.
Jag måste säga att vi kommer inte att medverka till att någon lurendrejerimarknad att inrättas.
EnglishYou have made a fool of yourself.
Herr Varaut, ni har helt fel information, ni har gjort er till åtlöje.
EnglishWe have no use for people like that acting the fool in Denmark.
Vi har ingen nytta av den typ av personer som kommer och spelar apa i Danmark.
EnglishIt is no longer the time for a fool’s bargain for the South.
Det är inte längre läge för de sydliga länderna att träffa dåliga överenskommelser.
EnglishCommitments without deadlines, figures or penalties do not fool anyone.
Löften om åtgärder utan frister, utan siffror, utan påföljder är inte mer än en form av valfiske.
EnglishWe cannot fool ourselves that it will be possible to achieve agreement on so-called common values.
Vi får inte luras att tro att det går att nå enighet om så kallade gemensamma värderingar.
EnglishThis Parliament is making a hopeless fool of itself by entrusting this report to a Communist.
Det här parlamentet gör sig till åtlöje genom att anförtro det här betänkandet till en kommunist.
EnglishOnly a fool or a liar would say that they look the same!" "Ah!
Bara en galning eller lögnare skulle säga att de ser likadana ut!"
EnglishIt is no longer the time for a fool’ s bargain for the South.
Med tanke på vad klockan är, så har kommissionär Günter Verheugen avstått från att tala igen.
EnglishMy sons...... the fool is the man who makes a quarrel of a debate.
Kära söner...... dåren är den som gör ett gräl av en debatt.
EnglishIn the end it was a fool's bargain that was struck: the text is actually neither strong nor binding.
Det är slutligen ett lurendrejeri som fått företräde: texten är svag och den är inte tvingande.
EnglishThe process can only be weakened by mediocre political manoeuvres that do not fool anyone.
Två saker blir tydliga genom den denna märkliga cirkus, och de skall bli offentliga i dag i denna session.
EnglishWe don't fool around, we don't rehearse -- we shoot what we get!
Vi fuskar inte, vi repar inte, vi filmar vad vi får!
EnglishThus businesses and citizens will have made a fool's bargain.
På så sätt har företagen och medborgarna blivit lurade.