"extreme" vertalen - Zweeds

EN

"extreme" in het Zweeds

EN

extreme {zelfstandig naamwoord}

volume_up
extreme (ook: pole)
One extreme would be American-style television controlled and dominated by advertising.
En ytterlighet vore en television i amerikansk anda som styrs och domineras av reklaminslag.
(DE) Mr President, Mrs Schauvliege, Commissioner, I am concerned that we are going from one extreme to the other.
Jag är rädd för att vi går från en ytterlighet till en annan.
If the truth be told, the two extreme scenarios are not very helpful in this discussion.
I den diskussionen är de två ytterligheterna ärligt talat inte så intressanta.

Synoniemen (Engels) voor "extreme":

extreme

Voorbeeldzinnen voor "extreme" in het Zweeds

Deze zinnen komen van externe bronnen en zijn misschien niet nauwkeurig. Bab.la is niet verantwoordelijk voor deze inhoud. Lees hier meer.

EnglishThis means that none of these parties will form a coalition with the extreme right.
Det innebär att inget av dessa partier skall bilda en koalition med extremhögern.
EnglishRising food prices have had extreme negative effects in developing countries.
Stigande livsmedelspriser har fått extremt negativa följder i utvecklingsländerna.
EnglishHowever, this incident alone cannot explain the extreme events which followed.
Enbart denna händelse kan dock inte förklara de extrema händelser som följde.
EnglishMany have been affected by violence, rape, murder and extreme poverty here.
Det är många som har drabbats av våld, våldtäkter, mord och ekonomisk misär här.
EnglishFor small countries in particular, however, the 250 km minimum is rather extreme.
I synnerhet för små länder är dock kravet på minst 250 km ganska överdrivet.
EnglishI rue the day when we might be ruled by the extreme right or the extreme left.
Jag fruktar den dag då vi kanske styrs av extremhögern eller extremvänstern.
EnglishBut some thousand extreme right-wing rioters changed everything last night.
I går kväll förändrade dock några tusen högerextremistiska upprorsmän allting.
EnglishWhat is happening there is a barbarism more extreme than one's worse imaginings.
Vad som händer där är ett barbari som är hemskare än de värsta fantasier.
EnglishHowever, the World Cup is an illustration of the extreme contrasts in our world.
Världsmästerskapet är emellertid en illustration av de skarpa kontrasterna i vår värld.
EnglishIf you go on pushing your extreme euro-nationalism, this will lead to violence.
Om ni fortsätter att driva denna extrema euronationalism kommer det att sluta med våld.
EnglishWhat concrete steps is the Council taking in order to be armed in such an extreme case?
Vilka konkreta åtgärder vidtar rådet för att vara redo i ett sådant extremfall?
EnglishI do have some reservations, however, about the report’s more extreme demands.
Jag har emellertid några reservationer i fråga om de mer extrema kraven i betänkandet.
EnglishTaking this argument to the extreme, one could suggest banning the import of tobacco.
Om vi drar det resonemanget till sin gräns skulle någon kunna föreslå importförbud.
EnglishThis is of extreme importance for all who will stand before the citizens of Europe.
Detta är oerhört viktigt för alla som kommer att stå inför EU-medborgarna.
EnglishThe approach of both the Commission and the Council was one of extreme caution.
Framför allt är det försiktighet som har präglat både kommissionens och rådets hållning.
EnglishI would say from the outset that I am opposed to both these extreme approaches.
Jag vill säga från början att jag är emot båda dessa extrema strategier.
EnglishIf the truth be told, the two extreme scenarios are not very helpful in this discussion.
I den diskussionen är de två ytterligheterna ärligt talat inte så intressanta.
EnglishFaced with extreme situations, such as that of Nigeria, we can only use extreme measures.
I extrema situationer, som den nigerianska, måste man ta till extrema åtgärder.
EnglishThe extreme diversity of situations in Europe means that no single policy can be drawn up.
De extrema skillnaderna inom EU gör att vi inte kan utforma en gemensam taktik.
EnglishIn extreme cases this may involve the boundary between a crime and a minor misdemeanour.
I värsta fall kan det gälla gränsen mellan ett brott och en mindre förseelse.