EN drink
volume_up
{zelfstandig naamwoord}

drink
volume_up
dricka {comm. gen.}
Her husband and the friend were refused a drink on the grounds that they were " Arabic '.
Hennes make och deras vän fick inte beställa något att dricka med motiveringen att de var araber.
Her husband and the friend were refused a drink on the grounds that they were "Arabic' .
Hennes make och deras vän fick inte beställa något att dricka med motiveringen att de var araber.
There was a poster of her urging all the passers-by to drink milk.
Från en reklamskylt uppmanade hon alla förbipasserande att dricka mjölk.
drink (ook: beverage, potion)
volume_up
dryck {comm. gen.}
(SV) Wine is a drink with an age-old tradition, a drink which belongs to European culture.
Vin är en dryck med uråldriga traditioner, en dryck som tillhör den europeiska kulturen.
A healthy relationship with food and drink is particularly important.
Ett sunt förhållande till mat och dryck är särskilt viktigt.
Every country has a contextual alcoholic drink.
Alla länder har en kontextuell alkoholhaltig dryck.
drink
volume_up
drink {comm. gen.}
Meet some mates in the pub for an early evening drink.
Träffa några kompisar på puben för en drink.
At least have a drink with the Stifmeister.
Ta åtminstone en drink med Stifmeister.
I can only stay for one drink ' cause I have to meet Victor.
Jag hinner bara med en snabb drink, sen ska jag möta Victor.
drink (ook: drop, glass)
I see now that you are enjoying the fruits of your labour with a drink of water.
Jag kan se att ni njuter frukterna av ert arbete med ett glas vatten.
I was thinking about stopping for a drink.
Jag tänkte stanna och ta ett glas.
Soft drinks can be wrapped in cardboard, metal, glass, plastic or a combination of these.
Drycker kan förpackas i kartong, metall, glas, plast eller i en kombination av dessa.
drink (ook: spirits)
Definition, description, presentation and labelling of spirit drinks (debate)
Definitioner, beskrivning, presentation och märkning av spritdrycker (debatt)
Definition, description, presentation and labelling of spirit drinks (vote)
Definitioner, beskrivning, presentation och märkning av spritdrycker (omröstning)
I assume that he is alluding to the opportunity to acquire items like cars and drink tax-free.
Jag antar att han därmed avser möjligheten att köpa varor som bilar och spritdrycker skattefritt.
drink (ook: booze, drunkenness)
volume_up
fylla {comm. gen.}
drink
volume_up
sprit {al.mv.}
Suttit å druckit dyr sprit?
Henry dricker aldrig sprit.
In the Legal Affairs Committee, other amendments sought to prohibit any sales promotion whatever of alcoholic drinks such as wine, beer or spirits.
I utskottet för rättsliga frågor och den inre marknaden syftar andra ändringsförslag till att förbjuda alla former av försäljningsstöd för alkoholhaltiga drycker som vin, öl och sprit.
drink (ook: drinking)
Certainly many colleagues here will know the consequences of drinking to excess.
Det finns säkert många kolleger här som känner till följderna av omåttligt drickande.
It is increasingly recognised that drinking is extremely harmful to children and young people.
Insikten om att drickande är ytterst farligt för barn och ungdomar ökar alltmer.
Child abuse is often the result of excessive drinking.
Barnmisshandel är ofta resultatet av överdrivet drickande.
drink (ook: draft, drain, draught, gulp)
volume_up
klunk {comm. gen.}
drink (ook: drain, dram, swig)
volume_up
sup {comm. gen.}
drink (ook: drinking)
volume_up
dryckenskap {comm. gen.}
Social policy on alcohol springs from a history of serious heavy drinking.
Den sociala alkoholpolitiken bottnar i en historia av svårartad dryckenskap.
drink
volume_up
drickat {al.enk.} (bestämd form)
Tack för drickat och rökat.
Granting funds without an economy that can stand on its own two feet is like carrying water to fill up a dry well: there will be enough to drink for a while, but tomorrow the well will be dry again.
Att ge finansiering utan att det finns en ekonomi som står på egna ben är som att bära vatten till en sinad brunn: drickat räcker för en stund, men i morgon är brunnen åter tom.
drink
drink
volume_up
spritdryck {comm. gen.}
drink
volume_up
supighet {comm. gen.}

Voorbeeldzinnen voor "drink" in het Zweeds

Deze zinnen komen van externe bronnen en zijn misschien niet nauwkeurig. Bab.la is niet verantwoordelijk voor deze inhoud. Lees hier meer.

EnglishIn Wales, my own constituency, half of all fifteen-year-olds drink beer every week.
I min egen valkrets i Wales dricker hälften av alla femtonåringar öl varje vecka.
EnglishMr President, it has fallen to my country's government to drink of this bitter cup.
Herr talman! Det har fallit på mitt hemlands regerings lott att axla detta tunga ok.
EnglishWith every drop of water you drink, every breath you take, you're connected to the sea.
Med varje droppe vatten du dricker, varje andetag du tar, hör du ihop med haven.
EnglishWe need to adopt and update a directive introducing a total ban on drink driving.
Vi måste anta och uppdatera ett direktiv med totalförbud för rattfylleri.
EnglishThey are not willing to accept a situation in which the water they drink is not clean.
De är inte villiga att acceptera en situation där deras dricksvatten inte är rent.
EnglishThe Commission believes it to be very important to mention drink-driving specifically.
Kommissionen anser att det är mycket viktigt att nämna rattonykterhet uttryckligen.
EnglishThey stick their tongue in there, called a proboscis, and they drink sugar water.
De sticker in tungan, som kallas snabel, och de dricker sockervatten.
EnglishThe Labour Government in Britain is at the forefront, leading a campaign against drink-driving.
Labourregeringen i Storbritannien går i ledningen med en kampanj mot rattfylleri.
EnglishThis is why I am in favour of a strict definition for every drink, including vodka as well.
Jag är därför för en strikt definition för alla drycker, inklusive vodka.
EnglishWe are told above all to 'eat and drink without fear, you are protected by the label' .
Man säger framför allt: "Tro, drick, svälj utan rädsla, det finns en etikett som skyddar oss".
EnglishThat is very significant in a country like Denmark where we drink water directly from the tap.
Det har stor betydelse i ett land som Danmark, där vi dricker vattnet direkt ur kranen.
EnglishWe drink it directly as drinking water without first sending it to a water treatment works.
Vi dricker det direkt som drickvatten utan att först skicka iväg det till vattenreningsverk.
EnglishWe all know that ten thousand people a year in Europe are killed in drink-related crashes.
Vi vet alla att tio tusentals människor per år i Europa dödas i alkoholrelaterade bilolyckor.
EnglishIf dogs drink the water they die, and if children bathe in it they vomit and suffer an upset stomach.
Om hundar dricker vattnet dör de och om barn badar i det kräks de och får magsjuka.
EnglishWhat brings you to the Amazon...... other than the food and drink, of course?
Varför besöker du Amazonas bortsett från maten och drycken.
EnglishThese are speeding, not wearing seat-belts, drink-driving and failing to stop at red lights.
Dessa är fortkörning, att inte använda säkerhetsbälte, rattfylleri och att köra mot rött ljus.
EnglishWhile I was daydreaming about this over a coffee this morning, I spilt my drink on my trousers.
När jag fantiserade kring detta i morse spillde jag kaffe på byxorna.
EnglishWe do not allow people to drink and drive because their coordination is gone.
Vi tillåter inte att människor dricker och kör ett fordon därför att de tappar sin koordinationsförmåga.
EnglishYou know, Montezuma, the king of the Aztecs...... would drink 50 quarts of hot chocolate every day.
Vet ni att Montezuma, aztekernas kung drack 50 liter choklad varje dag.
EnglishI don't know about you, but I'm startin ' to feel that drink.
Jag vet inte hur det är med dig, men jag börjar känna den där drinken.