"to condition to" vertalen - Zweeds

EN

"to condition to" in het Zweeds

EN

to condition to {werkwoord}

volume_up

Vergelijkbare vertalingen voor "to condition to" in Zweeds

condition zelfstandig naamwoord
to condition werkwoord
to voorzetsel
Swedish
to partikel

Voorbeeldzinnen voor "to condition to" in het Zweeds

Deze zinnen komen van externe bronnen en zijn misschien niet nauwkeurig. Bab.la is niet verantwoordelijk voor deze inhoud. Lees hier meer.

EnglishIn fact, this should be the first condition for any kind of dialogue with Cuba.
Det bör i själva verket vara det första villkoret för all slags dialog med Kuba.
EnglishThe World Health Organisation (WHO) recognises obesity as a medical condition.
Obesitas (fetma) har erkänts vara en sjukdom av Världshälsoorganisationen (WHO).
EnglishIt is estimated that something like 400 000 people in Europe have this condition.
Det finns ungefär 400 000 personer med denna sjukdom inom Europeiska unionen.
EnglishSo that is a condition; and there are many strong paragraphs in the resolution.
Detta är alltså ett villkor; och det finns många kraftfulla punkter i resolutionen.
EnglishEconomic growth is a necessary but not an adequate condition for development.
Ekonomisk tillväxt är nödvändig men inget tillräckligt villkor för utveckling.
EnglishThis can lead to the condition retinopathy, which affects diabetics, among others.
Detta kan leda till sjukdomen retinopati, som bland annat drabbar diabetiker.
EnglishIt is what philosophers would call a necessary but not sufficient condition.
Den är vad filosoferna skulle kalla ett nödvändigt men inte tillräckligt villkor.
EnglishIt is the day that Clara Zetkin called for in 1912 to advance the condition of women.
Det är den dag som Clara Zetkin 1912 ville ha för att främja kvinnornas villkor.
EnglishOf course, we see a stronger Europe as a condition for the very survival of Nato.
Vi ser, naturligtvis, ett starkare Europa som en förutsättning för Natos överlevnad.
EnglishMr Savi has also said that people should be able to talk freely about their condition.
Toomas Savi talade också om att människor måste kunna tala öppet om sin sjukdom.
EnglishRoad accidents are caused both by human error and by poor vehicle condition.
Trafikolyckor orsakas både av den mänskliga faktorn och av fordonens dåliga skick.
EnglishYou can change the other options in this dialog depending on the selected condition.
Beroende på vilket villkor du har valt kan övriga alternativ i dialogrutan ändras.
EnglishThere is still no word on the condition of the Americans and the other hostages.
Ännu inga nyheter om tillståndet för amerikanerna och de övriga i gisslan.
EnglishAs President Santer said, it is the condition for a proper discussion on enlargement.
Som Santer sa är det förutsättningen för en ordentlig diskussion om utvidgningen.
EnglishIt is only on this condition that the European Union will work in this direction.
Endast på detta villkor kommer Europeiska unionen att göra framsteg i den riktningen.
EnglishThis has become an essential condition for the entry into force of the directive.
Det rör sig i detta fall om ett oeftergivligt villkor för direktivets ikraftträdande.
EnglishThe third condition, Mr President, is that faux pas or blunders must be avoided.
Det tredje villkoret, herr ordförande, är att undvika felsteg och fadäser.
EnglishIt only makes sense to remove the present reserve if this condition is met.
Det är endast då ett upphävande av den nuvarande reserven kan bli meningsfull.
EnglishIsn't it the mind that translates the outer condition into happiness and suffering?
Är det inte hjärnan som översätter de yttre omständigheterna till lycka och lidande?
EnglishThe herring stock here - according to the scientists - is in a very good condition.
Strömmingbeståndet befinner sig här - enligt vetenskapsmännen - i mycket gott skick.