"armour" vertalen - Zweeds

EN

"armour" in het Zweeds

EN armour
volume_up
{zelfstandig naamwoord}

armour (ook: armor, panoply)
volume_up
rustning {comm. gen.}
I can only refer to the Dutch government's report, which says 'Don't get yourself a suit of armour, stiffen your backbone instead' .
Jag kan här bara hänvisa till rapporten från den holländska regeringen, som säger: " Inte bygga upp en rustning, utan stärka ryggraden" .
I can only refer to the Dutch government's report, which says 'Do n't get yourself a suit of armour, stiffen your backbone instead '.
Jag kan här bara hänvisa till rapporten från den holländska regeringen, som säger: " Inte bygga upp en rustning, utan stärka ryggraden ".
armour (ook: arming, reinforcement)
volume_up
armering {comm. gen.}
armour (ook: plating)
They have three functions: armour penetration capability, spraying shards of shrapnel from the casing, and starting a fire.
De har tre funktioner: förmåga att genomtränga pansar, sprida skärvor av granatsplitter från hylsan och starta bränder.
armour
volume_up
vapenrustning {comm. gen.}

Synoniemen (Engels) voor "armour":

armour
English

Voorbeeldzinnen voor "armour" in het Zweeds

Deze zinnen komen van externe bronnen en zijn misschien niet nauwkeurig. Bab.la is niet verantwoordelijk voor deze inhoud. Lees hier meer.

EnglishNew types of armour-plating, however, can only be pierced by weapons powered by kinetic energy.
De nya bepansringarna kan endast genomborras av vapen med kinetisk energi.
EnglishThe governments, in the armour and costume of knights, have reappeared before us and are blocking Europe's way.
Regeringarna, i riddarrustningar, har kommit tillbaka och blockerar EU:s väg.
EnglishDirty bombs will shatter into pieces the several centimetre thick armour plates of the most modern tanks.
Smutsiga bomber spränger de flera centimeter tjocka pansarplåtarna på de flesta moderna stridsvagnar i bitar.
EnglishDepleted uranium weapons are weapons which were developed in order to enable new types of armour-plating to be pierced.
Vapen med utarmat uran är vapen som tagits fram för att göra det möjligt att perforera nya bepansringar.
EnglishThe armour-plating used in the Second World War was pierced by shells with a hollow charge, powered by chemical energy.
Bepansringarna från andra världskriget genomborrades av projektiler med RSV-laddning, med kemisk energi.
EnglishDue to its kinetic energy, even a very small calibre missile can therefore penetrate a tank's armour plating.
På grund av sin rörelseenergi kan även en missil av mycket liten kaliber därför tränga igenom en stridsvagns pansarplåt.
EnglishWhatever happens, as long as the power and the interests of the money markets are armour-plated, social opposition will spiral.
Vad som än sker så kommer de sociala reaktionerna att bli större så länge man bepansrar makten och kapitalets intressen.
EnglishMr President, the Commission's attention was given to the use of depleted uranium in armour-piercing shells as long ago as 1993.
(EN) Herr talman! Redan 1993 fästes kommissionens uppmärksamhet på användningen av utarmat uran i pansarbrytande granater.
EnglishOne chink in the Commission' s armour at European level was that of milk replacer and the fat contaminated with protein residue.
Den öppna flanken var mjölkersättningen, var fettet, förorenat av rester av äggvita. Detta var kommissionens, den europeiska nivåns öppna flank.
EnglishHold your armour!
EnglishFinally, this morning further evidence came forward of the possible involvement of the Iranian Revolutionary Guard in providing armour-piercing infra-red bomb technology to insurgents in Iraq.
Slutligen framkom i morse ytterligare bevis på att Irans revolutionära garde kan vara inblandade i att förse irakiska rebeller med pansargenomträngande bomber med infraröd teknologi.