"solid" vertalen - Tsjechisch

EN

"solid" in het Tsjechisch

EN solid
volume_up
{zelfstandig naamwoord}

1. wiskunde

solid

2. ander

Voorbeeldzinnen voor "solid" in het Tsjechisch

Deze zinnen komen van externe bronnen en zijn misschien niet nauwkeurig. Bab.la is niet verantwoordelijk voor deze inhoud. Lees hier meer.

EnglishMontenegro needs to build a solid track record of implementation and of reforms.
Černá Hora si musí vytvořit solidní systém evidence provádění dohod a reforem.
EnglishThis is why we need to build a solid partnership with Russia based on mutual trust.
Proto musíme s Ruskem vybudovat solidní partnerství založené na vzájemné důvěře.
EnglishThese drives can be internal or external hard drives, or solid state drives.
Tyto jednotky mohou představovat interní nebo externí pevné disky nebo disky SSD.
EnglishThis being so, it provides a solid platform for achieving ambitious results.
Tato skutečnost poskytuje pevnou platformu pro dosažení ambiciózních výsledků.
EnglishIt is now crucial to focus on implementation and establish a solid track record.
Nyní je zásadní zaměřit se na provádění a dosahovat uspokojivých výsledků.
EnglishI would like to turn to digital issues next time, with rock solid arguments.
K otázkám digitálního obsahu bych se chtěla vrátit příště, s nezvratnými argumenty.
EnglishThese will, again, not be totally perfect, but they should form a solid basis.
Ta opět nebudou zcela dokonalá, ale měla by poskytnou použitelnou základnu.
EnglishThey are also, as it happens, needed to create a solid basis for a modern economy.
Potřebujeme je rovněž k vytvoření pevného základu pro moderní hospodářství.
EnglishThe European Union and Canada have had good, solid trade relations for many years.
Evropská unie a Kanada mají již mnoho let dobré a stabilní obchodní vztahy.
EnglishThe European Union and Canada have had good, solid trade relations for many years.
Evropská unie a Kanada mají již po mnoho let dobré a pevné obchodní vztahy.
EnglishThe European economy has continued to show strong growth based on solid foundations.
Evropské hospodářství nadále vykazuje intenzivní růst založený na pevných základech.
EnglishThat is a pretty solid contribution for a behavior equated with doing nothing.
To je dost solidní přínos na něco, co je stavěno do roviny s nicneděláním.
EnglishWe have a solid acquis on these issues on which we will continue to build.
Ohledně těchto záležitostí máme pevné acquis, z nějž budeme i nadále vycházet.
EnglishIt has to be built on a solid foundation, and a solid foundation means the truth.
Musí být postavena na pevném základě a tímto pevným základem je pravda.
EnglishMore useful than a solid gold surgeon, but, still, it's a fairly big capital investment.
Mnohem užitečnější než zlatý chirurg, ale stále je to příliš velká investice.
EnglishIt sets out clear objectives and solid statistical indicators and benchmarks.
Stanoví jednoznačné cíle a spolehlivé statistické ukazatele a kritéria.
EnglishBut, on the whole, this is a solid piece of work and we are happy to broadly support it.
Ale celkově je to velký kus práce a jsme rádi, že ji můžeme plně podpořit.
EnglishI am not sure that we currently have sufficiently solid foundations to cope.
Nejsem si jista, zdali disponujeme dostatečnými finančními prostředky pro řešení problémů.
EnglishNow we have solid agreement in the Council, and the Council is ready to negotiate.
Nyní jsme v Radě dosáhli zásadní shody a Rada je připravena jednat.
EnglishI repeat what I said at the start: the European economy is still on solid foundations.
Zopakuji, co jsem řekl na začátku. Evropské hospodářství stojí stále na pevných základech.