"pottering" vertalen - Tsjechisch

EN

"pottering" in het Tsjechisch

EN pottering
volume_up
{zelfstandig naamwoord}

Voorbeeldzinnen voor "pottering" in het Tsjechisch

Deze zinnen komen van externe bronnen en zijn misschien niet nauwkeurig. Bab.la is niet verantwoordelijk voor deze inhoud. Lees hier meer.

EnglishIf things go from bad to worse, it will be Mr Pöttering who ends up being blamed.
Pokud jde vše od desíti k pěti, bude to pan Pöttering, kdo to nakonec zavinil.
EnglishPresident Pöttering has been hasty in asserting that there were no votes against.
Předseda Pöttering se ukvapil, když tvrdil, že nebyly žádné hlasy proti.
EnglishTherefore I welcome President Pöttering's strong statements in support of India.
Proto vítám silná prohlášení předsedy Pötteringa na podporu Indie.
EnglishI was in Rome - along with you, Mr Pöttering, and a number of other Members who are here today.
Byl jsem v Římě - s vámi, pane Pötteringu, a s řadou zde přítomných poslanců.
EnglishYou should raise the matter again when Mr Pöttering is in the chair.
Měl byste tuto otázku položit znovu, až bude předsedajícím pan Pöttering.
EnglishYour Excellency, President Pöttering, Honourable Members of Parliament, ladies and gentlemen,
Vaše excelence, pane předsedo Pötteringu, vážení poslanci, dámy a pánové,
EnglishMr Pöttering says that a million Irish voters cannot stand in the way of 450 million Europeans.
Pan Pöttering říká, že milion irských voličů nemůže stát v cestě 450 milionům Evropanů.
EnglishThat is a message, President Pöttering, that we must also convey to European taxpayers.
A to je, pane předsedo Pötteringu, signál, který musíme předat také evropským daňovým poplatníkům.
EnglishIt is a shame that President Pöttering does not somehow follow your example in so many ways in this.
Je škoda, že pan předseda Pöttering si z vás v tomto nebere v mnoha ohledech příklad.
EnglishHowever, I am adamant, President Pöttering, that we must not make the same mistakes again.
Se stejnou neústupností však říkám, pane předsedo Pötteringu, že nesmíme zopakovat stejné chyby.
EnglishIts text will soon be sent to representatives of the highest authorities of the EU, including Mr Pöttering.
Jeho text bude brzy zaslán zástupcům nejvyšších orgánů EU včetně pana Pötteringa.
EnglishPresident Pöttering confirmed the EU makes 75% of the law.
Pan předseda Pöttering potvrdil, že EU vytváří 75 % veškeré legislativy.
EnglishPresident Pöttering and the group chairmen can in any case count on the full support of the Presidency.
Předseda Pöttering a předsedové skupin mohou počítat s plnou podporou tohoto předsednictví.
EnglishMr Pöttering, do you intend to revive this old custom, slightly amended, in the European Parliament?
Pane Pötteringu, zamýšlíte tento starý obyčej s mírnými obměnami v Evropském parlamentu obnovit?
EnglishThis March, as Mr Pöttering has just said, marks the thirtieth anniversary of his death, in 1979.
Letos v březnu si připomínáme, jak právě řekl pan Pöttering, třicáté výročí jeho úmrtí v roce 1979.
English(DE) Mr President, President Pöttering asked us yesterday to be on time for the vote.
(DE) Vážený pane předsedající, pan předseda Pöttering nás včera požádal, abychom se včas dostavili na hlasování.
EnglishWhy not imagine that there is a real debate, President Pöttering, on what European identity is?
Proč si nepředstavit, že se vede skutečná debata, předsedo Pötteringu, o tom, co je evropská identita?
EnglishI remember how President Pöttering scolded us, derided us and claimed that it cost the earth.
Pamatuji si, jak nám předseda Pöttering vynadal, odrazoval nás a stěžoval si, že to bude stát kupu peněz.
EnglishI want to remind Mr Pöttering and all his Vice-Presidents -
Chci připomenout panu Pötteringovi a všem jeho místopředsedům -
EnglishIt is also my understanding that the President of the European Parliament, Mr Pöttering, is going to attend.
Jsem rovněž přesvědčen, že se určitě zúčastní předseda Evropského parlamentu, pan Pöttering.