"pinpoint" vertalen - Tsjechisch

EN

"pinpoint" in het Tsjechisch

EN pinpoint
volume_up
{bijvoeglijk naamwoord}

Synoniemen (Engels) voor "pinpoint":

pinpoint
English

Voorbeeldzinnen voor "pinpoint" in het Tsjechisch

Deze zinnen komen van externe bronnen en zijn misschien niet nauwkeurig. Bab.la is niet verantwoordelijk voor deze inhoud. Lees hier meer.

EnglishAnd they try to pinpoint what it is that sets them apart from their miserable neighbors and friends.
A snaží se přijít na to pravé, co je odlišuje od jejich ubohých sousedů a přátel.
EnglishTherefore we must not be too hasty and pinpoint victims before the climate conference in Copenhagen.
Proto se nesmíme ukvapovat a označovat oběti ještě před klimatickou konferencí v Kodani.
EnglishRestarting can fix mysterious performance problems when the exact cause is hard to pinpoint.
Restartováním se mohou opravit závažné problémy s výkonem, když je obtížné přijít na přesnou příčinu.
EnglishLastly, I would like to pinpoint those States which are still overstating their public development aid figures.
Nakonec bych ráda označila ty státy, které stále zveličují veřejné údaje o své rozvojové pomoci.
EnglishI shall just pinpoint a few of the more important ones.
Poukáži jen na několik z těch nejdůležitějších.
EnglishSuch tools would also allow us to pinpoint actual cases of disadvantage and decide how they can best be addressed.
Tyto nástroje by rovněž umožnily upozornit na skutečné případy znevýhodnění a rozhodnout o nejlepším způsobu jejich řešení.
EnglishI've been trying to pinpoint what keeps drawing me back to the Gulf of Mexico, because I'm Canadian, and I can draw no ancestral ties.
Snažím se přijít na to, co mě opětovně přivádí do Mexického zálivu, i přestože jsem Kanaďankou, a nevedou sem ani mé rodinné kořeny.
EnglishFor example, I will pinpoint parliamentary rights: there are particularly large deficits in the area of parliamentary budgetary control of military spending.
Například zdůrazním parlamentní práva: je zde veliký deficit v oblasti parlamentní rozpočtové kontroly vojenských výdajů.
EnglishPinpoint Addressing
EnglishThe IdeaCentre’s breakthrough 10-point multitouch interface ensures pinpoint accuracy and gives this all-in-one incredible responsive power.
Převratné 10bodové vícedotykové rozhraní počítače IdeaCentre zajišťuje naprostou přesnost a dodává tomuto počítači all-in-one neuvěřitelně rychlou odezvu.
EnglishI am very happy about these requests because they pinpoint precisely what the Commission put to you at the beginning of this year on the reform of the internal market.
Jsem těmito žádostmi velmi potěšen, protože ukazují přesně na to, co vám Komise předložila na počátku tohoto roku v souvislosti s reformou vnitřního trhu.
EnglishThese five headline targets pinpoint objectives which people can relate to, and show that the European Union is leveraging reform in areas that everybody knows are important.
Těchto pět hlavních cílů vypichuje záměry, se kterými se mohou lidé ztotožnit, a ukazuje, že Evropská unie prosazuje reformy v oblastech, o kterých všichni ví, že jsou důležité.