EN

pile-up {zelfstandig naamwoord}

volume_up

Vergelijkbare vertalingen voor "pile-up" in Tsjechisch

pile zelfstandig naamwoord
to be up to werkwoord
up bijwoord
up voorzetsel
Czech

Voorbeeldzinnen voor "pile-up" in het Tsjechisch

Deze zinnen komen van externe bronnen en zijn misschien niet nauwkeurig. Bab.la is niet verantwoordelijk voor deze inhoud. Lees hier meer.

EnglishInitial small investments are easier to cope with than to pile up large mountains of debt.
S malými vstupními investicemi lze pracovat snadněji, než hromadit velké hory dluhů.
EnglishThere will be a very visible pile-up of eggs: 83 million of them on 1 January 2012 that are illegal!
Dojde k velmi zřetelné vaječné kalamitě: dne 1. ledna 2012 83 milionů nezákonných vajec!