EN naughty
volume_up
{bijvoeglijk naamwoord}

naughty (ook: mischievous, puckish, wicked)
naughty
naughty
naughty (ook: blue, immodest, impolite, improper)
naughty (ook: mischievous)
naughty (ook: blue, pornographic, porny)
naughty (ook: bawdy, foul-mouthed, gross, mean)
naughty

Synoniemen (Engels) voor "naughty":

naughty

Voorbeeldzinnen voor "naughty" in het Tsjechisch

Deze zinnen komen van externe bronnen en zijn misschien niet nauwkeurig. Bab.la is niet verantwoordelijk voor deze inhoud. Lees hier meer.

EnglishBut all night the mother was always paying attention to those naughty children.
Ale matka se těm zlobivým dětem věnovala stále, po celou noc.
English.: So is Ivan being mean and naughty for taking Joshua's sandwich?
Video: R.S.: Takže je to od Ivana ošklivé, že si bere Joshuův sendvič?
EnglishThe Conservatives here and in Member States are like naughty children.
Konzervativci zde a v členských státech jsou jako zlobivé děti.
EnglishRS: Was Ivan being mean and naughty for taking Joshua's sandwich?
Bylo to od Ivana zlé a ošklivé, že si vzal Joshuův sendvič?
EnglishIt's less naughty than it sounds.
Ve skutečnosti je to méně ošemetné, než jak to zní.
EnglishPerhaps something very naughty.
EnglishWe do of course return your good wishes, and, as for the Council, we will be ready on Twelfth Night to deliver great sacks of coal if they are naughty!
Samozřejmě i vám přejeme vše nejlepší, a pokud jde o Radu, budeme pro ni na Tři krále mít připravené velké pytle s uhlím, když bude zlobit!
EnglishLocal councils use it to check up if parents have lied about living in the catchment area of a popular school - which might be naughty, but is not a major crime.
Místní rady ji využívají ke kontrole, zda rodiče lhali o tom, že žijí ve spádové oblasti oblíbené školy - což může být nemravné, ale nejedná se o závažný zločin.