"consultant" vertalen - Tsjechisch

EN

"consultant" in het Tsjechisch

EN consultant
volume_up
{zelfstandig naamwoord}

Danish financial consultant Kim Valentin suggests a rescue fund financed by the banks themselves.
Dánský finanční poradce Kim Valentin navrhuje vytvořit záchranný fond financovaný samotnými bankami.
Find an EU expert speaker (lawyers, consultants, academics) if you're planning an EU-focused event in your area.
Jestliže plánujete uspořádat ve svém regionu akci zaměřenou na EU, najděte si přednášejícího z řad odborníků na problematiku EU (právníka, poradce, akademika).
consultant (ook: tutor)
I even was a business consultant, doing strategies and tactics.
Dokonce jsem byl obchodní konzultant, tvořil jsem strategii a taktiku.

Synoniemen (Engels) voor "consultant":

consultant

Voorbeeldzinnen voor "consultant" in het Tsjechisch

Deze zinnen komen van externe bronnen en zijn misschien niet nauwkeurig. Bab.la is niet verantwoordelijk voor deze inhoud. Lees hier meer.

EnglishSenior Consultant Department of Haematology Faculty of Medicine Jagiellonian University Kraków
Primář Oddělení hematologie Lékařské fakulty Jagellonské Univerzity Krakov
EnglishI was working in an office in London as a management consultant.
Pracovala jsem v kanceláři v Londýně v manažerském poradenství.
EnglishFrom global management consultant to elephant handler.
Z konzultantky globální firmy jezdkyní na slonu.
EnglishSo here was the consultant's advice: first, don't waste your time on kids who are going to pass the test no matter what you do.
Toto byla konzultantova rada: za prvé, neplýtvejte časem na děti, které testem projdou bez ohledu na vaše snažení.
EnglishThe home of Stanislav Dmitrievsky, a consultant to the Nizhny Novgorod Foundation for the Promotion of Tolerance, has been attacked.
Byl spáchán útok na dům Stanislava Dmitrievského, který je poradcem nadace v Nižném Novgorodě na podporu tolerance.
EnglishProfessor and Chairman Department of Hematology, Oncology, and Internal Diseases The Medical University of WarsawNational Consultant for Haematology
Profesor a Chairman Interní hematoonkologická klinika Varšavská univerzitní nemocnice Národní specialista na hematologii
EnglishThat is one of the main conclusions of the impact and sustainable development study that has been carried out by an independent consultant, in parallel with the negotiations.
To je jeden z hlavních závěrů studie o dopadu a udržitelném rozvoji vypracované souběžně s jednáními nezávislým konzultačním subjektem.