EN cute
volume_up
{bijvoeglijk naamwoord}

volume_up
умный [у́мный] {bn. m}
volume_up
сообразительный [сообрази́тельный] {bn. m}
volume_up
находчивый [нахо́дчивый] {bn. m}
volume_up
остроумный [остроу́мный] {bn. m}
cute (ook: dear, dearest, endearing, good)
volume_up
милый [ми́лый] {bn. m}
Такой милый маленький робот.
volume_up
миловидный [милови́дный] {bn. m}
volume_up
привлекательный [привлека́тельный] {bn. m}
cute (ook: attractive, pretty)
volume_up
смазливый [смазли́вый] {bn. m}

Synoniemen (Engels) voor "cute":

cute

Voorbeeldzinnen voor "cute" in het Russisch

Deze zinnen komen van externe bronnen en zijn misschien niet nauwkeurig. Bab.la is niet verantwoordelijk voor deze inhoud. Lees hier meer.

EnglishI tried other people and everybody said the same thing, "Cute. ~~~ Not for us."
Поищите другого издателя.» Обращаюсь в другие места – всюду мне говорят то же самое: «Умно. Не для нас.»
EnglishROD: Of course I want to look cute.
РОД: Конечно, я хочу выглядеть мило.
EnglishIt's really cute.