EN bottom-up
volume_up
{bijvoeglijk naamwoord}

1. taalkunde

bottom-up

Vergelijkbare vertalingen voor "bottom-up" in Russisch

bottom zelfstandig naamwoord
to bottom werkwoord
to be up to werkwoord
up bijwoord
Russian
up voorzetsel

Voorbeeldzinnen voor "bottom-up" in het Russisch

Deze zinnen komen van externe bronnen en zijn misschien niet nauwkeurig. Bab.la is niet verantwoordelijk voor deze inhoud. Lees hier meer.

EnglishSo in other words, it almost always starts from the bottom up.
Другими словами, процесс всегда начинается снизу.
EnglishThe point is that we are probably seeing, for the first time in the history of the Arab world, a revolution bottom-up -- people's revolution.
Важно то, что, возможно, мы наблюдаем первую в истории Арабского мира революцию «снизу» — революцию народа.