"to unleash" vertalen - Roemeens

EN

"to unleash" in het Roemeens

RO

EN to unleash
volume_up
[unleashed|unleashed] {werkwoord}

to unleash
volume_up
a desperechea {ww.} (câini)
to unleash
volume_up
a declanșa {ww.} (un război)

Voorbeeldzinnen voor "to unleash" in het Roemeens

Deze zinnen komen van externe bronnen en zijn misschien niet nauwkeurig. Bab.la is niet verantwoordelijk voor deze inhoud. Lees hier meer.

EnglishThe Japanese know better than any other nation in the world what devastation a nuclear disaster can unleash.
Japonezii știu mai bine decât orice altă națiune din lume ce dezastru poate dezlănțui o criză nucleară.
EnglishFor they are practices which unleash the basest instincts and have a brutalising effect on society.
Căci acestea sunt practici care dezlănţuie cele mai josnice instincte şi au un efect brutalizator asupra societăţii.
EnglishI want to complete the missing links to unleash its full benefits for businesses and consumers.
Doresc să completez verigile lipsă pentru ca întreprinderile şi consumatorii să poată profita de toate avantajele acesteia.
EnglishUnfold the mouse to unleash its usability and comfortably designed form factor, and fold it to automatically turn it off.
Întindeţi mouse-ul pentru a elibera factorul de formă proiectat confortabil şi util; pliaţi-l pentru a-l opri automat.
EnglishThe human traffickers are the governments that quite deliberately unleash supposedly blind economic forces in the service of global capitalism.
Traficanții de persoane sunt guvernele care în mod deliberat eliberează forțe economice oarbe în serviciul capitalismului global.
EnglishThe initiatives put forward by citizens of various countries will unleash a European debate in every country, not just a purely national debate.
Iniţiativele prezentate de cetăţeni diferitelor ţări vor declanşa o dezbatere europeană în fiecare ţară, nu doar o dezbatere pur naţională.
EnglishThis is one of the key areas that can unleash and provide enormous human potential for the entire region, which can only profit as a result.
Acesta este una din zonele-cheie care poate elibera şi oferi un potenţial uman imens pentru întreaga regiune, ceea ce nu poate aduce decât câştiguri.
EnglishIt is important at this precise moment, when there are such heavy constraints on our budgets, to unleash the full potential of the single market.
În acest moment, în care există constrângeri atât de mari asupra bugetelor noastre, este important să eliberăm întregul potențial al pieței unice.
EnglishWe must now use the Europe 2020 strategy to create new sources of growth, to unleash the potential of the internal market to drive our economy forward.
Acum trebuie să folosim strategia Europa 2020 pentru a crea noi surse de creştere, pentru a elibera potenţialul pieţei interne de lansare a economiei noastre.
EnglishHumanitarian catastrophes and other unforeseeable events can unleash a wave of refugees, to which we must be able to respond jointly, within an EU framework.
Catastrofele umanitare şi alte evenimente neprevăzute pot dezlănţui valuri de refugiaţi, faţă de care trebuie să avem o reacţie comună într-un cadru european.
EnglishWhy do they not get down to doing these practical things to unleash the power of what we already have, alongside all the other projects that my colleagues have talked about?
De ce nu trec să facă aceste lucruri practice pentru a dezlănțui puterea a ceea ce avem deja, alături de toate celelalte proiecte despre care au vorbit colegii mei?
EnglishToday we are debating a draft strategy which will allow us to unleash the huge dormant potential of the region, a project which was the initiative of the European Parliament.
Astăzi dezbatem un proiect de strategie care ne va permite să descătuşăm enormul potenţial adormit al regiunii, un proiect ce a reprezentat iniţiativa Parlamentului European.