EN tremendous
volume_up
{bijvoeglijk naamwoord}

The Belgian Presidency would actually be a tremendous success if these five dossiers were to be concluded, and as quickly as possible.
Preşedinţia belgiană ar fi un succes extraordinar dacă s-ar finaliza aceste cinci dosare cât mai curând.
I think it is tremendous that European action forces should help where local fire fighters cannot manage alone.
Cred că este un lucru extraordinar ca forţele de acţiune europene să ajute acolo unde pompierii locali nu fac faţă singuri.
The citizens' initiative is a tremendous device for successfully unleashing a genuine European debate in civil society.
Iniţiativa cetăţenilor reprezintă un instrument extraordinar pentru lansarea reuşită a unei adevărate dezbateri europene în societatea civilă.
tremendous (ook: fantastic, grand, great, howling)
volume_up
minunat {bn. m}
tremendous (ook: fanciful, fantastic, fantastical, grand)
tremendous (ook: dreadful, fearful, frightful, great)
volume_up
grozav {bn. m}
tremendous (ook: astonishing)
tremendous
tremendous (ook: grandiose, stately)
tremendous (ook: colossal)
tremendous (ook: awful, terrible)
volume_up
năprasnic {bn. m} (grozav)
tremendous (ook: awful, capital, colossal, considerable)
tremendous (ook: awful)
volume_up
turbat {bn. m} (grozav)
tremendous (ook: awful, terrible, thrilling)
volume_up
zguduitor {bn. m} [fig.]
tremendous (ook: formidable, well, copacetic, copasetic)
The construction sector is one with tremendous energy saving potential.
Sectorul construcţiilor este unul cu un potenţial formidabil de economisire a energiei.

Synoniemen (Engels) voor "tremendous":

tremendous

Voorbeeldzinnen voor "tremendous" in het Roemeens

Deze zinnen komen van externe bronnen en zijn misschien niet nauwkeurig. Bab.la is niet verantwoordelijk voor deze inhoud. Lees hier meer.

EnglishWe have seen tremendous democratic transformation in Turkey in the past five years.
În ultimii cinci ani am asistat la o transformare democratică extraordinară în Turcia.
EnglishIt remains for me to thank Commissioner Rehn for his tremendous cooperation.
Nu îmi rămâne decât să îi mulţumesc comisarului Rehn pentru cooperarea lui formidabilă.
EnglishIt is, above all, a tremendous chance for democracy and civil rights.
Este, mai presus de toate, o șansă imensă pentru democrație și drepturi civile.
EnglishHe has been a tremendous support to me and to the Swedish Presidency.
Dumnealui a reprezentat un sprijin major pentru mine şi pentru Preşedinţia suedeză.
EnglishMr President, it is a tremendous privilege for me to be here today.
Domnule Preşedinte, este un privilegiu imens pentru mine să fiu prezent aici astăzi.
EnglishIt is tremendous in terms of the achievement of trying to get a consensus.
Aceasta este imensă, din punct de vedere al realizării de a încerca obţinerea unui consens.
EnglishWe sincerely believe that the EU has a tremendous potential to effect change.
Credem sincer că Uniunea are un potenţial de transformare imens.
EnglishSocial partners' involvement can bring tremendous added value.
Implicarea partenerilor sociali poate contribui cu o valoare adăugată enormă.
EnglishThe main cause of the food price shock has been the tremendous fluctuation in supply.
Cauza principală a șocului legat de prețurile alimentelor a fost fluctuația uriașă a aprovizionării.
EnglishI wish you best of luck for these tremendous tasks.
Vă urez mult succes în realizarea acestor obiective de o deosebită importanță.
EnglishThat is going to be a tremendous challenge for us in this Parliament.
Aceasta va fi o provocare uriașă pentru noi în Parlament.
EnglishHowever, pressurising Ireland now would be a tremendous mistake.
Cu toate acestea, ar fi o greşeală monumentală să facem presiuni asupra Irlandei în momentul de faţă.
EnglishWe have made tremendous progress in the last three years.
Am făcut progrese semnificative în ultimii trei ani.
EnglishWe are very concerned about these tremendous challenges.
Suntem foarte preocupaţi de aceste provocări masive.
EnglishThe European Arrest Warrant has tremendous potential for abuse and for use against political dissidents.
Mandatul european de arestare are un potențial ridicat de utilizare abuzivă, împotriva disidenților politici.
EnglishThis is a tremendous challenge, which the European Parliament, under your leadership, should also set itself.
Este o provocare imensă, pe care Parlamentul European, sub conducerea dumneavoastră, trebuie să o soluţioneze.
EnglishWe waste a tremendous amount of energy every year.
Irosim o cantitate imensă de energie în fiecare an.
EnglishThis is a tremendous change that Mrs Svensson, and possibly others too, will, unfortunately, be voting against.
Este vorba de o schimbare extraordinară împotriva căreia, din păcate, vor vota dna Svensson şi poate şi alţii.
EnglishWell, a blink of an eye is less than 100 megabytes so we are talking about a tremendous step forward.
Ei bine, o clipire din ochi înseamnă mai puţin de 100 de megabiţi, aşadar vorbim despre un pas înainte extrem de important.
EnglishMaking maximum use of the possibilities of the single European market is a tremendous challenge for the Commission.
Utilizarea optimă a posibilităţilor pieţei europene unice reprezintă o provocare extrem de importantă pentru Comisie.