"survey" vertalen - Roemeens

EN

"survey" in het Roemeens

EN survey
volume_up
{zelfstandig naamwoord}

survey (ook: observation, watching)
volume_up
observație {v} (supraveghere)
survey
volume_up
măsurătoare {v} (cadastrală)
survey
Three years ago, we commissioned a survey and received thousands of complaints.
Acum trei ani, am comandat un sondaj și am primit mii de plângeri.
We are about to launch a new survey on schools and the results will be available at the end of this year.
Suntem pe punctul de a lansa un nou sondaj privind şcolile, iar rezultatele vor fi disponibile la sfârşitul acestui an.
The Commission has to carefully study the results of this survey in order to decide the way forward.
Comisia trebuie să analizeze cu atenţie rezultatele acestui sondaj pentru a decide măsurile care trebuie luate.

Synoniemen (Engels) voor "survey":

survey

Voorbeeldzinnen voor "survey" in het Roemeens

Deze zinnen komen van externe bronnen en zijn misschien niet nauwkeurig. Bab.la is niet verantwoordelijk voor deze inhoud. Lees hier meer.

EnglishEvery day, survey after survey appears, and they all contain different results.
În fiecare zi, apar studii după studii, și toate conțin rezultate diferite.
EnglishI am sure that a broader survey in Europe would generate the same results.
Sunt convins că o anchetă mai vastă la nivelul Europei ar avea aceleași rezultate.
EnglishThe Commission has signalled this very clearly in the Annual Growth Survey.
Comisia a semnalat acest lucru foarte clar în analiza anuală a creșterii.
EnglishI voted in favour of implementing the data survey system by 2012.
Am votat în favoarea implementării sistemului de studiere a datelor până în 2012.
EnglishWe are working hard to bring forward the first Annual Growth Survey in one month's time.
Muncim din greu pentru a prezenta, în decurs de o lună, prima Analiză anuală a creșterii.
EnglishThe Commission kick-started the Semester by adopting the Annual Growth Survey last week.
Comisia a început semestrul european adoptând săptămâna trecută analiza anuală a creșterii.
EnglishI am referring here to the European Semester, the growth survey that has already been mentioned.
Mă refer aici la semestrul european și analiza creșterii menționată anterior.
EnglishThe OECD's PISA survey is an important resource for these exchanges.
Studiul PISA al OCDE este o resursă importantă pentru aceste schimburi.
EnglishThe Annual Growth Survey is very clear about the top priorities.
Analiza anuală a creșterii este foarte clară în ceea ce privește prioritățile de top.
EnglishI do apologise for delaying the House, but I would ask that you carry out that survey.
Vă cer scuze pentru întârzierile provocate, dar aş dori să vă rog să realizaţi sondajul respectiv.
EnglishBased upon electronic data © National Land Survey Sweden.
Bazat pe date electronice © Direcția națională de supraveghere a terenului Suedia.
EnglishThe situation is no longer the same as it was at the start of the survey carried out by the Commission.
Situaţia nu mai este aceeaşi ca la începutul sondajului efectuat de Comisie.
EnglishYour new annual growth survey promises more of the same.
Noua dvs. analiză anuală a creşterii promite, în linii mari, acelaşi lucru.
EnglishThe first concerns the content of this Annual Growth Survey.
Primul se referă la conținutul acestei analize anuale a creșterii.
EnglishOn 12 January this year, the Commission adopted the communication on the annual growth survey.
La 12 ianuarie anul acesta, Comisia a adoptat comunicarea referitoare la analiza anuală a creșterii.
EnglishThe latest PISA survey, published in December 2010, shows a mixed picture for EU Member States.
Cel mai recent studiu PISA, publicat în decembrie 2010, oferă o imagine eterogenă a statelor membre ale UE.
EnglishA market survey on this issue is absolutely vital.
Un studiu de piaţă referitor la această problemă este absolut vital.
EnglishI welcome such a discussion, which fits very well with the Commission's Annual Growth Survey.
Salut o astfel de discuție care se potrivește foarte bine cu analiza anuală a creșterii realizată de Comisie.
EnglishThis new process started in January 2011 with the presentation of the Commission's annual growth survey.
Acest proces nou a început în ianuarie 2011, cu prezentarea analizei anuale a creșterii a Comisiei.
EnglishFinally, the Commission welcomes the minorities and discrimination survey that was presented yesterday.
În sfârşit, Comisia salută Sondajul privind minorităţile şi discriminarea care a fost prezentat ieri.