EN strike
volume_up
{zelfstandig naamwoord}

strike (ook: work stoppage)
At the time of this debate, several human rights defenders are on hunger strike.
În momentul acestei dezbateri, mai mulţi apărători ai drepturilor omului se află în greva foamei.
He had to go on a hunger strike: what fine freedom fighters!
A trebuit să intrăm într-o grevă a foamei: ce bravi luptători pentru libertate!
Today's awe-inspiring general strike in Greece will send a strong fighting message ...
Greva generală de astăzi din Grecia, care inspiră respect, va transmite un puternic mesaj de luptă...

Voorbeeldzinnen voor "strike" in het Roemeens

Deze zinnen komen van externe bronnen en zijn misschien niet nauwkeurig. Bab.la is niet verantwoordelijk voor deze inhoud. Lees hier meer.

EnglishOrlando Zapata, a Cuban political prisoner, died having staged a hunger strike.
Orlando Zapata, prizonier politic cubanez, a murit în urma unei greve a foamei.
EnglishIt is crucial to strike a balance between family life, work and learning.
Este esenţial să se găsească un echilibru între viaţa de familie, muncă şi învăţare.
EnglishThe three strike rule or graduated response systems are not compulsory in Europe.
Cele două sisteme, răspunsul gradual şi cele "trei încălcări”, nu sunt obligatorii în Europa.
EnglishPosition checkers so you can respond to captures with a counter strike.
Poziționați damele pentru a face posibil răspunsul la capturi printr-o contralovitură.
EnglishMrs Malmström told us clearly and briskly about sums that strike me as ridiculous.
Dna Malmström ne-a vorbit foarte clar și concis despre sume care mă uimesc prin ridicolul lor.
EnglishThey strike in places where ordinary people should feel safe in their countries.
Aceștia atacă în locuri în care oamenii obișnuiți ar trebui să se simtă în siguranță în țările lor.
EnglishTerrorism has clearly shown that it can strike, with great brutality, anywhere in the world.
Terorismul a dovedit deja că poate lovi cu brutalitate oriunde în lume.
EnglishThe most difficult challenge will be to strike precisely this balance.
Cea mai dificilă problemă va fi atingerea acestui echilibru perfect.
EnglishI am convinced that this proposal will enable us to strike a balance that can be supported.
Sunt convins că această propunere ne va permite să găsim un echilibru care poate fi sprijinit.
EnglishAny power which is afraid of the press will first strike against them.
Orice putere care se teme de presă va lovi întâi în aceasta.
EnglishYou always have to strike a balance between achieving objectives and following procedures.
Trebuie să se găsească întotdeauna un echilibru între realizarea obiectivelor şi procedurile următoare.
EnglishTherefore, we need to strike a balance between excellence and distribution across the EU.
Prin urmare, trebuie să ajungem la un echilibru între excelență și distribuție pe întregul teritoriu al UE.
EnglishWe need to strike a balance; we need to balance the figures and we need to keep the people happy.
Trebuie să ajungem la un echilibru; trebuie să echilibrăm cifrele şi să menţinem oamenii mulţumiţi.
EnglishWe need to strike the right balance, therefore, between ambition and realism, and we need to move fast.
Prin urmare, avem nevoie să obţinem un echilibru între ambiţie şi realism şi trebuie să ne mişcăm repede.
EnglishI believe that we actually need to strike a balance between the two and then see where it takes us.
Cred că, de fapt, va trebui să găsim un echilibru între cele două și să vedem după aceea încotro ne îndreptăm.
EnglishIt is difficult to strike a balance between good and bad.
Este greu să stabilim un echilibru între bine şi rău.
EnglishSo why is this 'strike hard' happening in Belarus?
Atunci de ce se întâmplă această "lovitură grea” în Belarus?
EnglishAs always, the Commission has had to strike a careful balance between the needs of different stakeholders.
Ca întotdeauna, Comisia a trebuit să mențină un echilibru atent între nevoile diferitelor părți interesate.
EnglishWe therefore need to strike the right balance between freedom of establishment and the interests of third parties.
Avem aşadar nevoie de a găsi echilibrul corect între libertatea de stabilire şi interesele terţilor.
EnglishMy group believes it is possible to strike a balance between budgetary austerity and European impetus.
Grupul meu consideră că este posibilă stabilirea unui echilibru între austeritatea bugetară și impulsul european.