"selectivity" vertalen - Roemeens

EN

"selectivity" in het Roemeens

EN selectivity
volume_up
{zelfstandig naamwoord}

1. algemeen

selectivity
Our services will be very willing to examine any new gear and any innovation in relation to selectivity.
Serviciile noastre vor fi mai mult decât dispuse să examineze orice echipament de pescuit legat de selectivitate.
Unfortunately, its work is characterised by double standards, selectivity, politicisation and the creation of blocs in human rights issues.
Din păcate, activitatea acestuia este caracterizată prin standarde duble, selectivitate, politizare și crearea de blocuri în domeniul drepturilor omului.
The European Fisheries Fund and the future financial perspective will be dealt with in April, followed by the external dimension in May, and waste and selectivity in June.
Fondul european pentru pescuit şi viitoarea perspectivă financiară vor fi tratate în aprilie, fiind urmate de dimensiunea externă în mai şi de deşeuri şi selectivitate în iunie.

2. natuurkunde

selectivity
Our services will be very willing to examine any new gear and any innovation in relation to selectivity.
Serviciile noastre vor fi mai mult decât dispuse să examineze orice echipament de pescuit legat de selectivitate.
Unfortunately, its work is characterised by double standards, selectivity, politicisation and the creation of blocs in human rights issues.
Din păcate, activitatea acestuia este caracterizată prin standarde duble, selectivitate, politizare și crearea de blocuri în domeniul drepturilor omului.
The European Fisheries Fund and the future financial perspective will be dealt with in April, followed by the external dimension in May, and waste and selectivity in June.
Fondul european pentru pescuit şi viitoarea perspectivă financiară vor fi tratate în aprilie, fiind urmate de dimensiunea externă în mai şi de deşeuri şi selectivitate în iunie.

Voorbeeldzinnen voor "selectivity" in het Roemeens

Deze zinnen komen van externe bronnen en zijn misschien niet nauwkeurig. Bab.la is niet verantwoordelijk voor deze inhoud. Lees hier meer.

EnglishAnother Member referred to the selectivity of fishing gear.
Un alt deputat a menționat selectivitatea echipamentului de pescuit.
EnglishI very much welcome all the initiatives by the industry - by our fishermen - to bring about improvements in the selectivity of fishing gear.
Sunt foarte încântată de toate inițiativele industriei - ale pescarilor noștri - de a aduce îmbunătățiri în ceea ce privește selectivitatea echipamentului de pescuit.
EnglishWe will do our best in order to exhaust our funding margins to make it possible for them to have better gear and to improve the selectivity of their gear.
Vom face tot posibilul pentru a epuiza marjele noastre de finanțare pentru ca ei să aibă echipamente mai bune și să îmbunătățească selectivitatea echipamentelor pe care le folosesc.