"select" vertalen - Roemeens

EN

"select" in het Roemeens

RO

"select" in het Engels

EN select
volume_up
{bijvoeglijk naamwoord}

select (ook: picked)
volume_up
select {bn. m}
On the Select Account Type dialog box, select This is my work email account, and click Next.
În caseta de dialog Select Account Type, selectați This is my work email account, apoi faceți clic pe Next.
I would like to thank very warmly the small but select band of colleagues who have contributed to the debate.
Aş dori să mulţumesc călduros grupului mic dar select de colegi care au contribuit la dezbatere.
Click the General tab, select the printer and preferences you want, and then click Print.
Click the General tab, select the printer and preferences you want, and then click Print.
After you decide what to print, choose how the print copies should look, and then select a printer.
După ce ați ales conținutul de imprimat, alegeți modul în care vor arăta copiile, apoi selectați o imprimantă.
We selected the motto of 'Europe without barriers' to represent this effort symbolically.
Am ales motoul "o Europă fără bariere”, pentru a reprezenta acest efort în mod simbolic.
I am delighted that Mr Praet has been selected to become a member of the Executive Board of the European Central Bank.
Mă bucur că dl Praet a fost ales pentru a deveni membru al Consiliului director al Băncii Centrale Europene.
select (ook: choice)

Synoniemen (Engels) voor "select":

select

Voorbeeldzinnen voor "select" in het Roemeens

Deze zinnen komen van externe bronnen en zijn misschien niet nauwkeurig. Bab.la is niet verantwoordelijk voor deze inhoud. Lees hier meer.

EnglishOn the General tab, select the Account is disabled check box, and then click OK.
În fila General, selectați caseta Contul este dezactivat, apoi faceți clic pe OK.
EnglishIn the Contents pane, select the video clip for which you want to create clips.
În panoul Conținut, selectați clipul video pentru care doriți să creați clipuri.
EnglishIf you select the same location, the folders for both accounts will be merged.
Dacă selectați aceeași locație, folderele pentru ambele conturi vor fi îmbinate.
EnglishClick the arrow next to the Forward button, and then select a page from the list.
Faceți clic pe săgeata de lângă butonul Înainte, apoi selectați o pagină din listă.
EnglishTo display the Recycle Bin on the desktop, select the Recycle Bin check box.
Pentru a afișa Coșul de reciclare pe desktop, selectați caseta Coș de reciclare.
EnglishOn the startup menu, select "BIOS setup," or "BIOS settings," or something similar.
În meniul de pornire, selectați „BIOS setup”, „BIOS settings” sau ceva similar.
EnglishIn the Select which calendar list, select the calendar that you want to use.
În lista Selectare calendar, selectați calendarul pe care doriți să-l utilizați.
EnglishSometimes a dialog box will appear, in which you can select further options.
Uneori, va apărea o casetă de dialog, în care se selectează opțiuni suplimentare.
EnglishClick Advanced, and then, under Invitations, select the time from the two lists.
Faceți clic pe Complex și sub Invitații selectați durata de timp din cele două liste.
EnglishOn the Hibernate tab, select Enable hibernation if it is not already selected.
Pe fila Hibernare, selectați Activare hibernare, dacă nu este deja selectată.
EnglishThe next time you connect to the network, select the Connect automatically check box.
La următoarea conectare la rețea, bifați caseta de selectare Conectare automată.
EnglishOn the Advanced tab, click Outbound Security, and then select TLS Encryption.
Pe fila Complex, faceți clic pe Securitate de ieșire, apoi selectați Criptare TLS.
EnglishSelect Office 365 plans include subscriptions to the latest version of Office.
Anumite planuri Office 365 conțin abonamente la cea mai recentă versiune de Office.
EnglishSelect the same method of transfer, and then follow the instructions on the screen.
Selectați aceeași metodă de transfer, apoi urmați instrucțiunile de pe ecran.
EnglishIn the Category list, select the type of software that you want to monitor.
În lista Categorie, selectați tipul de software pe care doriți să-l monitorizați.
EnglishSelect a color and charm for the calendar, and then click the Subscribe button.
Selectați o culoare și un buton pentru calendar, apoi faceți clic pe butonul Abonare.
EnglishIf you like, select a charm that will appear in every day that new events occur.
Dacă doriți, selectați un buton care va apărea în fiecare zi când apar noi evenimente.
EnglishSelect the applications to reconfigure, and then click Apply Configuration.
Selectați aplicațiile de reconfigurat, apoi faceți clic pe Aplicare configurație.
EnglishThis article describes common Windows printing options and how to select them.
Acest articol descrie problemele de imprimare Windows comune și cum să le selectați.
EnglishFrom the Media Center start screen, scroll to Music, and then select music library.
Pe ecranul de pornire, defilați la Muzică, apoi faceți clic pe bibliotecă de muzică.