EN run
volume_up
{zelfstandig naamwoord}

run (ook: course, flight, rout, scurry)
fugă (a cuiva urmărit)
fugă (a cuiva urmărit)
Many flee into the sea in makeshift dinghies, running the considerable risk of drowning.
Mulţi dintre cei vizaţi încearcă să fugă pe mare în bărci improvizate, existând riscul de a se îneca.
run (ook: flight, gliding, race, soaring)
Ever run out of battery power in the middle of an important meeting or a long flight?
Vi s-a întâmplat vreodată să rămâneți fără baterie în mijlocul unei întâlniri importante sau al unui zbor lung?
Ever ran out of battery power in the middle of an important meeting or a long flight?
Vi s-a întâmplat vreodată să rămâneți fără baterie în mijlocul unei întâlniri importante sau al unui zbor lung?
You can pay a one-hundred-metre runner EUR 1 million to run the one-hundred-metre race in 10 seconds.
Putem da unui alergător la cursa de o sută de metri 1 milion de euro pentru a termina cursa de o sută de metri în 10 secunde.
The fact that all the presidential candidates who ran against Mr Lukashenko were arrested only adds to the bizarreness of the situation.
Lucrurile devin cu atât mai bizare cu cât toți candidații la președinție care au intrat în cursă împotriva dlui Lukașenko au fost arestați.
run (ook: excursion, tour, trip)
volume_up
călătorie (scurtă) {v}
run (ook: running)
volume_up
goană (fugă) {v}
run (ook: gallop, race, running)

Voorbeeldzinnen voor "run" in het Roemeens

Deze zinnen komen van externe bronnen en zijn misschien niet nauwkeurig. Bab.la is niet verantwoordelijk voor deze inhoud. Lees hier meer.

EnglishWe cannot accept that countries should run up national debts without limitation.
Nu putem accepta ca unele ţări să recurgă la datorii naţionale fără nicio limită.
EnglishYou cut off some people dramatically and let others run over for a very long time.
Îi întrerupeţi brusc pe unii şi îi lăsaţi pe alţii să continue foarte mult timp.
EnglishIt's important to run antispyware software whenever you're using your computer.
Este important să executați software antispyware de câte ori utilizați computerul.
EnglishAll other applications will automatically run with the standard user token.
Toate celelalte aplicații se vor executa automat cu simbolul utilizator standard.
EnglishThe aid agencies in Darfur run the largest humanitarian operation in the world.
Agenţiile de asistenţă din Darfur conduc cea mai amplă operaţiune umanitară din lume.
EnglishNow the normal legislative procedure must run its course over the coming months.
Acum procedura legislativă normală trebuie să-și urmeze cursul în lunile care vor urma.
EnglishThis voluntary scheme is run by the Foundation for Environmental Education.
Acest sistem facultativ este coordonat de Fundaţia pentru educaţie ecologică.
Englishfor processes that run on your PC that you don’t want Windows Defender to scan.
pentru procese care rulează pe PC și care nu doriți să fie scanate de Windows Defender.
EnglishClick the file, click Run, and then follow the instructions on the screen.
Faceți clic pe fișier, pe Executare și apoi urmați instrucțiunile de pe ecran.
EnglishThey can also be used to replay sequences that are long or difficult to run.
Acestea pot fi utilizate şi pentru redarea unor secvenţe lungi sau greu de executat.
EnglishThis option sets Audio Descriptions to run when you log on to your computer.
Această opțiune setează Descriere audio să se execute când faceți log on pe computer.
EnglishThe funds: I am pleased to say that actually, these are very well-run funds.
Fondurile: Sunt încântată să spun că există realmente fonduri foarte bine gestionate.
EnglishIn the File Download dialog box, click Run, and then follow the steps in the wizard.
Faceți clic pe butonul Instrumente, apoi faceți clic pe Opțiuni Internet.
EnglishRun the Performance troubleshooter by clicking Next in the lower-right corner.
Executați Depanatorul de performanță, făcând clic pe Următorul în colțul din dreapta jos.
EnglishStep 3: Follow the steps in Make older programs run in this version of Windows.
Pasul 3: Urmați pașii din Executarea programelor mai vechi în această versiune de Windows.
EnglishA webpage being displayed on your computer tried to run a script or ActiveX control.
O pagină Web afișată în computer a încercat să execute un script sau un control ActiveX.
EnglishA macro can also be used to replay sequences that are long or difficult to run.
Macrocomenzile pot fi utilizate şi pentru redarea unor secvenţe lungi sau greu de executat.
EnglishIf we transfer sums from one programme to another, we run the risk of undermining both.
Dacă transferăm sumele de la un program la altul, riscăm să le fragilizăm pe amândouă
EnglishLet me run through these three priorities, the added value, to begin with.
Permiteţi-mi să trec în revistă aceste trei priorităţi, începând cu valoarea adăugată.
EnglishClick the download button, and then click Run in the notification bar.
Faceți clic pe butonul de descărcare, apoi pe Executare în bara de notificări.